Υποβοήθηση της ντομάτας στο θερμοκήπιο

5093 Προβολές

Τα άνθη της τομάτας αυτογονιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να μεταφερθεί η γύρη απο τους ανθηρες στο στίγμα και αυτό γίνεται εύκολα με την επικράτηση ευνοικών συνθηκών αλλα και κάποια κίνηση του αέρα. Όταν η υγρασία είναι πολύ υψηλή, υπάρχουν δυσκολίες στην εκτίναξη της γύρης και στην φυσιολογική επικονίαση γεγονός που επιτείνεται με την άπνοια. Επειδή συχνα?στα θερμοκήπια οι συνθήκες δεν είναι οι ιδανικές, συστήνεται η υποβοήθηση της επικονίασης με τεχνητά μέσα. Ο συνηθέστερος τρόπος υποβοήθησης της επικονίασης είναι η δόνηση. Η δόνηση για εκτίναξη της γύρης γίνεται με:
Δόνηση των οριζόντιων συρμάτων πάνω στα οποια είναι δεμένοι οι σπάγγοι που στηρίζουν τα φυτά με ένα κοντάρι, το άκρο του οποίου μπορεί να είναι επενδυμένο και μέ λάστιχο. Με τα κτυπήματα στο σύρμα, μεταφέρεται η δόνηση στο σπάγκο και στο φυτό.
Δόνηση της κάθε ταξιανθίας με την βοήθεια ενός φορητού ηλεκτρικού δονητή. Οι δονητές αυτοί αποτελούνται απο ένα μικρό ηλεκτρομαγνήτη που λειτουργεί με μπαταρία και φέρουν στο άκρο μεταλλική ράβδο, επενδυμένη με πλαστικό , για να αποφεύγονται οι τραυματισμοί των ταξιανθιών. Η ράβδος αυτή τοποθετείται στην βάση της ταξιανθίας, κλείνεται το κύκλωμα με διακόπτη και ο δονητής τίθεται σε λειτουργία. Η μέθοδος αυτή θεωρείται η πλέον αποτελεσματική αλλά και κοπιαστική και με το υψηλότερο κόστος εφαρμογής.
Πρόσφατα δοκιμάστηκε και η δόνηση με αυτόματο μηχανικό τρόπο των οριζόντιων συρμάτων στήριξης με σχετικά καλά αποτελέσματα. Η διάρκεια της δόνησης , η ταχύτητα και η συχνότητα μπορούν να ρυθμίζονται κατα βούληση. Το σύστημα αυτό θα βοηθήσει πολύ , ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η εξεύρεση των εργατικών χεριών είναι προβληματική.
Για την υποβοήθηση της επικονίασης χρησιμοποιήθηκαν επίσης και μηχανές που εκτοξεύουν υπό πίεση, και πιεσμένο νερό, με άμεσο σκοπό πάλι την δόνηση των φυτών.
Η δόνηση, με οποιοδήποτε τρόπο εφαρμοζόμενη, για να έχει επιτυχία , πρέπει να γίνεται τις ώρες που η γύρη ελευθερώνεται πιό εύκολα και που έχει άμεση σχέση με τις περιβαλλοντικές συνθήκες στο θερμοκήπιο. Καταλληλότερες ώρες είναι απο τις 10. Πμ έως 16.00 μμ. Τις ώρες αυτές, η θερμοκρασία είναι η υψηλότερη της ημέρας και η υγρασία λαμβάνει τις χαμηλότερές τιμές. Είναι γεγονός οτι η υποβοήθηση της καρπόδεσης με τη χρήση δονητή, είναι μία επίπονη εργασία αλλά είναι και απαραίτητη για να εξασφαλιστεί υψηλή παραγωγή και καλή ποιότητα προιόντος. Εξακολουθεί να υπάρχει απόλυτη ανάγκη ανακάλυψης νεων μεθόδων επικονίασης ή δημιουργίας ποικιλιών ή υβριδίων τομάτας στα οποία η επικονίαση να μήν είναι αναγκαία.

Καρποδετικές ορμόνες. Όταν οι συνθήκες που επικρατούν στα θερμοκήπια είναι δυσμενείς για φυσική καρπόδεση, τότε θα μπορούσε να υποβοηθηθεί η ανάπτυξη των καρπών της τομάτας παρθενοκαρπικά με τις καρποδετικες ορμόνες. Οι καρποδετικές ορμόνες είναι διάφορες χημικές ουσίες που όταν εφαρμόζονται στα άνθη ή και στα φύλλα, προκαλούν ανάπτυξη του καρπού χωρίς επικονίαση και γονιμοποίηση. Ανήκουν κυρίως στην οικογένεια των ρυθμιστών ανάπτυξης αυξινών οπως είναι το ΝΑΑ, 4 CPA, 2,4 D κα. Οι πιό συνηθισμένες καρποδετικές ορμόνες είναι το ΝΑΑ το οποίο και εφαρμόζεται στα ανοικτά άνθη, το 4-CPA το οποίο είναι λιγότερο διαδεδομέναο και εφαρμόζεται και αυτό , στα ανοικτά άνθη. Προκαλεί ωστόσο μεγάλη παραμορφωση του καρπού σε σύγκριση με το προηγούμενο, το 2,4-D, το οποίο ψεκάζεται σε ολόκληρο το φυτό εκτός απο την κορυφή, το oraset, το οποίο και ψεκάζεται σε ολόκληρο το φυτό αλλά η χρήση του είναι περιορισμένη γιατί δεν δίνει πάρα πολύ καλά αποτέλεσματα.
Τα αποτελέσματα απο τη χρήση των καρποδετικών ορμονών είναι αφενός η αύξηση της παραγωγής κατα μέσο όρο 30% σε σύγκριση με μη ψεκασμένους μάρτυρες και αφετέρου η πρωίμιση της παραγωγής.

Η αύξηση της ολικής παραγωγής οφείλεται τόσο στην αύξηση του αριθμού των καρπών όσο και στην αύξηση του μεγέθους των καρπών. Ενώ όμως η ποσότητα της παραγωγής αυξάνεται , η ποιότητα των παραγόμενων καρπών μειώνεται σε τέτοιο βαθμό , όσο απέχει η χρήση των καρποδετικών ορμονών απο τις σωστές οδηγίες χρήσης που είναι στενά συνδεδεμένες με τις συνθήκες περιβάλλοντος που επικρατούν. Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί οτι η χρήση των αυξινών 4-CPA ενδεχομένως να οδηγήσουν σε παραμόρφωση των φύλλων και των βλαστών και υποβαθμίζει την λειτουργία τους και για αυτό καλό είναι να αποφεύγεται.

Γραμματέα Αναστασία
Γεωπόνος ΓΠΑ
anastagra@yahoo.gr

Κατηγορία : ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ


Τελευταία Νέα