Eνημερωτική συνάντηση – διαβούλευση για«Περιοχές UNESCO Κρήτης» που αφορούν στο σύνολο της περιοχής του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO της Σητείας.

135 Προβολές

Η Περιφέρεια Κρήτης και ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (ΔΟΚΑΣ) σας προσκαλούν σε ενημερωτική συνάντηση – διαβούλευση για την παρουσίαση των Ειδικών Στόχων και των ενδεικτικών προτεινόμενων δράσεων της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) «Περιοχές UNESCO Κρήτης» που αφορούν στο σύνολο της περιοχής του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO της Σητείας.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Σητεία, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σητείας την Δευτέρα 21 Αυγούστου και ώρα 12:00.
Ομιλητές θα είναι, ο Αντιπεριφερειάρχης ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης κος Δημήτρης Μιχελογιάννης, η Προϊσταμένη Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης κα Μαρία Κασωτάκη και ο εκπρόσωπος του Μουσείου Φυσικής ιστορίας Κρήτης κος Χαράλαμπος Φασουλάς.

Με εκτίμηση
Ο πρόεδρος του ΔΟΚΑΣ
Αντιδήμαρχος Σητείας

Λεωνίδας τερζής

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ-ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ «Περιοχών UNESCO Κρήτης»
Στρατηγικός Στόχος:
«Η αξιοποίηση του brand name UNESCO που έχουν κατακτήσει 3 περιοχές της Κρήτης με στόχο τη δημιουργία μιας νέας εναλλακτικής πρότασης για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού με όρους βιώσιμης ανάπτυξης και επίκεντρο την ενδοχώρα της, που θα βασίζεται στον υπεύθυνο τουρισμό, την έξυπνη εξειδίκευση και τα χαρακτηριστικά του πολιτισμικού και φυσικού περιβάλλοντος του νησιού και θα ενδυναμώσει την τοπική οικονομία συμβάλλοντας στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.»
Είναι γεγονός ότι η Κρήτη αποτελεί μια από τις λίγες περιφέρειες της Ελλάδας που για χρόνια υστερούσε στον αριθμό αναγνωρισμένων περιοχών από την UNESCO. Μέχρι πριν μερικά χρόνια μόνο μια περιοχή του νησιού, η περιοχή της Σαμαριάς ήταν αναγνωρισμένη από την UNESCO. Όμως με τη δημιουργία το 2015 του νέου προγράμματος της UNESCO IGGP, International Geosciences and Geoparks Program η Κρήτη βρέθηκε στην πλεονεκτική θέση να διαθέτει πλέον τρείς περιοχές, προσφέροντας τη μέγιστη αναγνώριση στο φυσικό της περιβάλλον. Ετσι, σήμερα μπορεί να χαρακτηριστεί ως Περιοχή με Πολλαπλές Αναγνωρίσεις (Multi Designated Territory) κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό επίτευγμα.
Η ανάδειξη και εφαρμογή του παραπάνω στρατηγικού στόχου και η δημιουργία του νέου αυτού τουριστικού προϊόντος μπορεί να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της Κρήτης μόνο εφόσον πληροί τα παρακάτω Κριτήρια Οικονομικής Τουριστικής βιωσιμότητας:
Κρ.1 Πρεσβεύει μια ανάπτυξη βασισμένη σε μια βιώσιμη θέση στην τουριστική αγορά που θα εξασφαλίζει τη συμμετοχή της ως ένα ελκυστικό, βιώσιμο και ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν στο διεθνές περιβάλλον
Κρ. 2 Βελτιώνει την εμπειρία του επισκέπτη, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του, την αλληλεπίδραση με το τοπικό περιβάλλον και τις κοινότητες, αναδεικνύοντας παράλληλα τις ιδιαιτερότητες του νέου τουριστικού προϊόντος
Κρ. 3 Στηρίζεται στις τοπικές κοινότητες αναγνωρίζοντάς τους σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση, σχεδιασμό και διαχείριση των τουριστικών εμπειριών ώστε αυτές να αποτελούν τοπική συνιδιοκτησία και δέσμευση για την ικανοποίηση των επισκεπτών, στην οποία βασίζεται και η επιτυχία του εγχειρήματος
Κρ. 4 Αποτελεί συμμετοχικό τουριστικό προϊόν, που αναπτύσσει δεσμούς με όλους τους εταίρους καθώς και οικονομικούς και βιομηχανικούς κλάδους, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των μικρομεσαίων τοπικών επιχειρήσεων
Κρ. 5 Διασφαλίζει περιβαλλοντική και πολιτισμική βιωσιμότητα, καθώς το περιβάλλον και ο πολιτισμός είναι το ουσιαστικό τουριστικό κεφάλαιο. Θα εξασφαλίζει τις ελάχιστες επιπτώσεις και αλλοιώσεις στο φυσικό και πολιτισμικό απόθεμα και θα μεταφέρει και εφαρμόζει ορθές πρακτικές και μεθοδολογίες.
Για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου και την κάλυψη των παραπάνω κριτηρίων, είναι απαραίτητος ο καθορισμός έξι βασικών Αξόνων στρατηγικής:
Α.Σ. 1. Ανάπτυξη υποδομών και εφαρμογών ΤΠΕ
Α.Σ. 2. Δημιουργία και προβολή Τουριστικού προϊόντος «Περιοχές UNESCO Κρήτης»
Α.Σ. 3. Ενίσχυση επιχειρηματικότητας.
Α.Σ. 4. Εκπαίδευση-Ενδυνάμωση αισθήματος συνιδιοκτησίας
Α.Σ. 5. Διακυβέρνηση.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Α.Σ. 1. Ανάπτυξη υποδομών και εφαρμογών ΤΠΕ.
Η ανάπτυξη και διαχείριση των απαραίτητων υποδομών για την προστασία, ανάδειξη και προβολή του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος (natural and cultural capital) είναι βασική προϋπόθεση για τη φυσική και ποιοτική διατήρηση της βιοποικιλότητας, γεωποικιλότητας, του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και του πολιτισμού που τα περιβάλλει, τα οποία αποτελούν το κατεξοχήν τουριστικό κεφάλαιο. Είναι δε η αναγκαία και ικανή συνθήκη για την ανάπτυξη και λειτουργικότητα των επόμενων Στρατηγικών αξόνων.
Οι υποδομές μπορούν να χωριστούν σε 3 μεγάλες κατηγορίες οι οποίες αλληλεπιδρούν, αλληλοσυμπληρώνονται και λειτουργούν υποστηρικτικά και αλληλένδετα οι μεν των δε. Σε υποδομές Ολοκληρωμένων Δικτύων Διαδρομών, σε εφαρμογές ΤΠΕ για προβολή-προώθηση και σε υποδομές για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά.
Ειδικοί στόχοι
Ε.Σ. 1.1 Διατήρηση, ερμηνεία και ανάδειξη φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος
Ε.Σ. 1.2 Δημιουργία, διαχείριση και συντήρηση Ολοκληρωμένων Δικτύων διαδρομών (πεζοπορικών, ποδηλατικών μονοπατιών ή άλλων διαδρομών μη μηχανοκίνητων μέσων).
Ε.Σ. 1.3 Ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ, που θα χρησιμοποιηθούν για την αποτύπωση, τεκμηρίωση και καταγραφή του περιβαλλοντικού-πολιτιστικού αποθέματος (άυλου και υλικου).
Ε.Σ. 1.4 Ενίσχυση ελκυστικότητας οικιστικών συνόλων και δομών

Ενδεικτικές Δράσεις
Ανάπτυξη, βελτίωση και οργάνωση Ολοκληρωμένων Δικτύων πεζοπορικών, ποδηλατικών μονοπατιών ή άλλων διαδρομών μη μηχανοκίνητων μέσων.
Ανάδειξη οικιστικών δομών και συνόλων
Στοχευμένες αναπλάσεις σε περιορισμένη έκταση οικισμών, μνημείων χώρων συγκέντρωσης-υποδοχής (πχ. Χώροι στάθμευσης, WC κλπ)
Δημιουργία πρόσβασης σε σημεία-χώρους σημαντικού περιβαλλοντικού-πολιτισμικού ενδιαφέροντος
Εφαρμογές ΤΠΕ στη καταγραφή, και διαχείριση της ασφάλεια υποδομών και επισκεπτών καθώς και του αναπτυξιακού δυναμικού
Τηλεπικοινωνιακά και υπολογιστικά συστήματα, συστήματα ασφαλείας και καταμέτρησης επισκεπτών
Εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης κρίσεων
Ψηφιακή καταγραφή, απεικόνιση και προβολή μονοπατιών-διαδρομών
Ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών για τον επισκέπτη
Προβολή, παρουσίαση και παραγωγή πληροφοριακού, εκπαιδευτικού και διαδραστικού υλικού
Ενίσχυση, συντήρηση, εμπλουτισμός χώρων υποδοχής-ενημέρωσης επισκεπτών, ερμηνείας φυσικού, πολιτισμικού, ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, προώθησης τοπικών προϊόντων και παραγωγής καθώς και διασύνδεσή τους
Δημιουργία κέντρων πληροφόρησης-πυλών εισόδου
Δημιουργία «ανοικτών Μουσείων»

Α.Σ. 2. Δημιουργία και προβολή προϊόντος «Περιοχές UNESCO Κρήτης».
Το νέο τουριστικό προϊόν πρέπει να σχεδιαστεί από την αρχή προσανατολισμένο στις αρχές του Υπεύθυνου Τουρισμού και της Βιώσιμης Ανάπτυξης όπως αυτές ορίζονται από την Ατζέντα του Cape Town και τη διακήρυξη του ΟΗΕ 2015, αντίστοιχα, και θα περιλαμβάνει προορισμούς και εμπειρίες που θα καλύπτουν τις αυξημένες απαιτήσεις του επισκέπτη που επιζητεί το βιώσιμο και φιλο-περιβαλλοντικό τουρισμό. Αναμένεται η διατήρηση του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, καθώς και ο σχεδιασμός, η δημιουργία και η λειτουργικότητα του νέου τουριστικού προϊόντος με Brand Name «Περιοχές Φυσικού Κάλους UNESCO Κρήτης», η βελτίωση της αναγνωρισημότητας και η διάχυση μέσα από τους υπάρχοντες μηχανισμούς και δίαυλους διακίνησης τουριστικών προϊόντων
Ειδικοί στόχοι
Ε.Σ. 2.1 Δημιουργία-ενίσχυση νέων τουριστικών προορισμών και εμπειριών καθώς και υποστηρικτικών εργαλείων και μέσων πράσινου, γέω- και εναλλακτικού τουρισμού. Αξιοποίηση Brand name “Περιοχές UNESCO”
Ε.Σ. 2.2 Βελτίωση της ασφάλειας και ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων
Ε.Σ. 2.3 Σχεδιασμός και βελτίωση της εικόνας των περιοχών UNESCO Κρήτης
Ε.Σ. 2.4 Ομογενοποίηση προϊόντων και προβολής τους
Ενδεικτικές Δράσεις
Αναγνώριση, Τυποποίηση, και πιστοποίηση του νέου τουριστικού προϊόντος (πραγματική εικόνα, προβεβλημένη εικόνα, αντιλαμβανόμενη εικόνα, κάλυψη αρνητικής εικόνας)
Σχεδιασμός νέων προορισμών και εμπειριών γεω- και εναλλακτικού τουρισμού
Παραγωγή εργαλείων, μέσων και δράσεων για την προώθηση του προϊόντος
Δημιουργία σχετικού λογότυπου και brand names
Παραγωγή υλικού προβολής, κοινού για τις τρεις περιοχές σε όλες τις αναγκαίες γλώσσες (φυλλάδια, DVD, εκδόσεις).
Σχεδιασμός ιστοσελίδας
Αναγνώριση, μελέτη, καταγραφή και διαμόρφωση των επιθυμητών ομάδων στόχων
Μελέτη βιωσιμότητας
Διασύνδεση, αλληλοϋποστήριξη, μερική ομογενοποίηση, σύμπραξη και συνέργεια των τριών περιοχών
Ανάδειξη αγροτοδιατροφικού κεφαλαίου
Δημιουργία θεματικών «διαδρομών» που θα διατρέχουν όλο το νησί
Διασύνδεση, συνεργασία και συνέργεια τοπικών μουσείων, κέντρων πληροφόρησης, χώρων υποδοχής επισκεπτών (κοινά εισιτήρια, τουριστικά πακέτα)
Αναζήτηση εργαλείων, μέσων, πλατφόρμων, πλαισίων και οδών για την επανατροφοδότηση, στήριξη και ενδυνάμωση του προϊόντος
Υλοποίηση ομοειδών δράσεων με κεντρικό σχεδιασμό και διεθνή απήχηση (αγώνες τρεξίματος, ποδηλασίας, κτλ)
Σύναψη κατάλληλων και απαραίτητων συνεργασιών με αναγκαίους για την υλοποίηση φορείς, ερευνητικά ιδρύματα, παρόχους υπηρεσιών
Ανάπτυξη μέσων, πρωτοβουλιών και δράσεων για την επωφελή και αποτελεσματική χρήση καναλιών, δομών και δίαυλων προσέγγισης και προσέλκυσης των ομάδων στόχου
Στρατηγική Μελέτη προβολής-Marketing plan
Σχεδιασμός μπάνερς προβολής για χρήση κατά τη διάρκεια πολιτιστικών, τουριστικών αλλά και επιστημονικών δραστηριοτήτων
Συμμετοχή και προβολή της δράσης σε τοπικές και διεθνείς εκθέσεις σχετικές με τον τουρισμό, καταχωρήσεις σε διεθνή περιοδικά όπως το World Heritage Magazine της UNESCO κτλ
Ανάπτυξη κοινής σήμανσης σε πολλά επίπεδα για Πύλες Εισόδου, Περιβαλλοντικά μνημεία, Πολιτιστικά μνημεία, Συμβατές – συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
Δημιουργία μονάδων ψηφιακών και στατικών σημείων ενημέρωσης επισκεπτών που θα φιλοξενούνται σε βασικές πύλες εισόδου και κομβικά σημεία (πχ. Αεροδρόμια, λιμάνια, σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρος και μουσεία), αλλά και στα σημεία υποδοχής επισκεπτών στις τρεις περιοχές.
Ενιαία σήμανση κατά μήκος οδικών αξόνων, πυλών εισόδου
Ανάπτυξη καινοτόμων διαδικτυακών ΤΠΕ εργαλείων και ψηφιακών εφαρμογών
Παραγωγή applications και εφαρμογών για την πληροφόρηση, την προβολή και την πρόσβαση στο προϊόν

Α.Σ. 3. Ενίσχυση επιχειρηματικότητας.
Ενίσχυση της τοπικής και διατοπικής επιχειρηματικότητας, κυρίως των νέων, διασύνδεσή της με άλλους οικονομικούς κλάδους, βιομηχανίες και επιχειρήσεις και προσαρμογή της στο νέο τουριστικό προϊόν.
Ειδικοί στόχοι
Ε.Σ. 3.1 Εισαγωγή – Υποστήριξη νέων, καινοτόμων πράσινων επιχειρηματικών ιδεών
Ε.Σ. 3.3 Ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργειών των ΜΜΕ σε τοπικό επίπεδο και διασύνδεση με άλλους τομείς και κλάδους
Ε.Σ. 3.4 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ στον τουριστικό και αγροτοδιατροφικό κλάδο, μεταφορά έξυπνων εφαρμογών και καινοτομίας
Ενδεικτικές Δράσεις
Αναζήτηση καινοτόμων, συνεργατικών, local based επιχειρηματικών ιδεών, κινήσεων, δράσεων και προϊόντων για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, απασχόλησης και ανάπτυξης
Χρήση ΤΠΕ για την ταυτοποίηση, πιστοποίηση και διάθεση των προϊόντων των ΜΜΕ
Δημιουργία cluster συνεργαζόμενων επιχειρήσεων
Υποστήριξη δράσεων εξωστρέφειας
Προώθηση και ενσωμάτωση ορθών πρακτικών και μεθοδολογιών
Δημιουργία κοινών τουριστικών ή άλλων προϊόντων

Α.Σ. 4. Εκπαίδευση- Ενδυνάμωση αισθήματος συνιδιοκτησίας.
Η αφομοίωση από τους κατοίκους της σπουδαιότητας ύπαρξης αναγνωρισμένων περιοχών από την UNESCO και της αναπτυξιακής δυναμικής που προσδίδουν, μέσω της ανάπτυξης στάσεων, δεξιοτήτων και πρωτοβουλιών για τη σε βάθος εμπέδωση και αξιοποίηση του είναι βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα των επομένων στόχων και του όλου εγχειρήματος.
Ειδικοί στόχοι
Ε.Σ. 4.1 Ενίσχυση της γνώσης, ενδυνάμωση αισθήματος συνιδιοκτησίας του τουριστικού προϊόντος και μεταλαμπάδευση του Στρατηγικού Πλεονεκτήματος των περιοχών UNESCO για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ε.Σ. 4.2 Ανάπτυξη διατοπικών συνεργασιών και συνεργειών των 3 περιοχών
Ενδεικτικές Δράσεις
Δράσεις ενημέρωσης, κατάρτισης, ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού
Οργάνωση και υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και κατάρτισης για τοπικές επιχειρήσεις, νέους δυνητικούς επιχειρηματίες, και συλλογικότητες για τα δυνατότητες και προοπτικές του εγχειρήματος
Ανάπτυξη διαδικτυακών και διαδραστικών εργαλείων ενημέρωσης και εκπαίδευσης
Αναγνώριση, καταγραφή και διάχυση ορθών πρακτικών στις τρείς περιοχές UNESCO και σε όλη την Κρήτη.
Συντονισμός, συμμετοχή, σύμπραξη και συστράτευση όλων των τοπικών πόρων, μηχανισμών, δομών και κεφαλαίων στην επίτευξη του Στρατηγικού Στόχου
Άνοιγμα στις τοπικές κοινωνίες και συνέργεια με αυτές
Σχεδιασμός και υλοποίηση κοινών πολιτισμικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων για την τοπική κοινωνία αλλά και τους επισκέπτες (ενημερωτικές ημερίδες, γιορτές προώθησης οικοτουρισμού και τοπικών προϊόντων κα.)
Δημιουργία καλοκαιρινού φεστιβάλ UNESCO με ταυτόχρονη υλοποίηση και ανταλλαγές ανάμεσα στις τρεις περιοχές
Δημιουργία ενός σχολείου για την UNESCO που να απευθύνεται σε προσωπικό και στελέχη των τριών περιοχών αλλά και της ΤΑ
Επένδυση στη διασυνοριακή συνεργασία, ανταλλαγή και αλληλοϋποστήριξη
Συνεργασία και ανάπτυξη κοινών δράσεων με Ελληνικές περιοχές UNESCO
Φιλοξενία διεθνών συνεδρίων της UNESCO στην Κρήτη πχ. κοινό συνέδριο των WHS, MAB και UGG
Συνεργασία με το γραφείο UNESCO Βενετίας (υπεύθυνο για την ΝΑΑ Ευρώπη) αλλά και την κεντρική διοίκηση της UNESCO στο Παρίσι.
Φιλοξενία και στις 3 περιοχές εκθέσεων παραγωγής της UNESCO
Δημιουργία εκθέσεων (φωτογραφικών, πολιτιστικών) για τις περιοχές UNESCO Κρήτης και προβολή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ανάπτυξη συνεργασιών με Εθνική Επιτροπή UNESCO, και τα τοπικά της δίκτυα (πχ. Σχολεία UNESCO), δίκτυα αναγνωρισμένων περιοχών UNESCO (MAB, Global Geoparks)
Παραγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων με ψηφιακών μέσω προβολής και ανάδειξης άυλης κληρονομιάς
Α.Σ. 5. Διακυβέρνηση.
Δημιουργία ενός οργάνου διακυβέρνησης, καθοδήγησης και παρακολούθησης της προσπάθειας
Ειδικοί στόχοι
Ε.Σ. 5.1 Σχεδιασμός και εγκατάσταση ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού οργάνου διακυβέρνησης και παρακολούθησης του προϊόντος
Ε.Σ. 5.2 Παρακολούθηση, επικαιροποίηση και αναπροσαρμογή Σχεδίου Δράσης
Ενδεικτικές Δράσεις
Δημιουργία, στελέχωση, εμπέδωση και λειτουργία οργάνου διακυβέρνησης
Δημιουργία μια ευρύτερης ομάδας δράσης και υποστήριξης από εκπροσώπους των τριών περιοχών, των ιδρυμάτων και φορέων που έχουν σχετική ενασχόληση, και των εμπλεκόμενων υπηρεσιών της Περιφέρεια Κρήτης
Παρακολούθηση, αξιολόγηση, επανεξέταση και επανασχεδιασμός επιδιώξεων, αποτελεσμάτων, στόχων, και μέσων
Παραγωγή πενταετών Στρατηγικών Σχεδίων Δράσης
Παραγωγή ενός marketing plan
Καταγραφή αναγκαίων μελλοντικών υποστηρικτικών έργων υποδομής και πρωτοβουλιών για τη διαχείριση και υποστήριξη του εγχειρήματος
Δημιουργία προϋποθέσεων για ενσωμάτωση στο Δίκτυο-Διαδρομή UNESCO Κρήτης και των μελλοντικών εγγραφών στους καταλόγους της UNESCO από την Κρήτη, συνεισφορά στην προώθηση των φακέλων υποψηφιότητας κρητικών μνημείων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Σητεία, 21/8/2017

Κατηγορία : ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
3η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙ
3η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Διαδικτυακή διάλεξη “Η σημασία του Ερωτόκριτου για τα ελληνικά γράμματα-Διάλεξη Παπαδόπουλος Βασίλης”
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Διαδικτυακή διάλεξη “Η σημασία του Ερωτόκριτου για τα ελληνικά γράμματα-Διάλεξη Παπαδόπουλος Βασίλης”
“Ναι στο εμβόλιο κατά του covid19” προτείνει η επιτροπή Υγείας του Δημου
ΣΗΤΕΙΑ
“Ναι στο εμβόλιο κατά του covid19” προτείνει η επιτροπή Υγείας του Δημου
ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ 2020 ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ 2020 ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 -2020 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 -2020 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»
Κοπή πίτας Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙ
Κοπή πίτας Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας
Η Περιφέρεια Κρήτης στο Πολιτικό Γραφείο της Διαμεσογειακής Επιτροπής CPMR
ΚΡΗΤΗ
Η Περιφέρεια Κρήτης στο Πολιτικό Γραφείο της Διαμεσογειακής Επιτροπής CPMR
Οι Γενίτσαροι στην Κρήτη-Ντόπιοι και εισαγόμενοι
ΑΠΟΨΕΙΣ
Οι Γενίτσαροι στην Κρήτη-Ντόπιοι και εισαγόμενοι
Ερώτηση Θραψανιώτη για τους Δασικούς Χάρτες του Λασιθίου
ΛΑΣΙΘΙ
Ερώτηση Θραψανιώτη για τους Δασικούς Χάρτες του Λασιθίου
Διοργάνωση διαδικτυακού προγράμματος «Διαδικτυακά Σεμινάρια Εκπαίδευσης στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία»
ΚΡΗΤΗ
Διοργάνωση διαδικτυακού προγράμματος «Διαδικτυακά Σεμινάρια Εκπαίδευσης στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία»