Πρόταση για το νέο ΒΟΑΚ – Από Χρυσοπηγή και Σκορδίλο ο νέος δρόμος

1299 Προβολές

Ο Γεώργιος Νικ. Σωμαράκης Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. – MSc (Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων) έκανε στη συνεδρίαση του ΤΕΕ ΤΑΚ την Τετάρτη την πρόταση που ακολουθεί σχετικά με την χάραξη του ΒΟΑΚ στην ενδοχώρα του νομού Λασιθίου.

 

Συνοπτική περιγραφή πρότασης για την χάραξη

του Βόρειου Οδικού Άξονα στο τμήμα:

 

Καβούσι (αρχή) – Χρυσοπηγή – Σκορδίλο (τέλος)

και επέκτασή του σε δύο κλάδους.

 1. προς Μαρωνιά (Πραισό), επί του επαρχιακού Ιεράπετρας – Σητείας και
 2. προς Χαμέζι (Σητείας), επί του υφιστάμενου ΒΟΑΚ.

 

Το υφιστάμενο εθνικό οδικό δίκτυο από Παχειά Άμμο προς Σητεία τμήμα του ΒΟΑΚ, είναι γνωστό ότι δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις ενός ασφαλούς και σύγχρονου οδικού δικτύου, ενώ συνίσταται επανασχεδιασμός με μια νέα χάραξη.

Γνωρίζουμε την αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός σύγχρονου οδικού δικτύου και την σημασία του στην ανάπτυξη, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια εύρυθμη λειτουργία των πόλεων και των οικισμών, την διευκόλυνση των κατοίκων του Νομού Λασιθίου, καθώς και την αξιοποίηση – εκμετάλλευση του αποθέματος που διαθέτει ο Νομός σε έργα υποδομής, όπως το οδικό επαρχιακό και κοινοτικό δίκτυο, λιμάνια – αεροδρόμιο, την δραστηριότητα που αναπτύσσει στον Α/γενή τομέα και στον Τουρισμό, καθώς και τα πλούσια στοιχεία του άυλου και του υλικού πολιτισμού μας.

Το όφελος που προκύπτει από την απρόσκοπτη διασύνδεση όλων των περιοχών για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους με την ευχέρεια κάλυψης και απολαβής όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κράτους. (Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Νοσοκομεία, Υπηρεσίες κ.α.)

Το πρόβλημα στο Νομό Λασιθίου εστιάζεται κυρίως στο τμήμα του ΒΟΑΚ από Παχειά Άμμο έως Σητεία, μέσω του οικισμού Καβουσίου. Το υφιστάμενο οδικό δίκτυο ΒΟΑΚ στο τμήμα αυτό έχει μήκος 50 χιλιομέτρων.

Προτείνεται μια νέα χάραξη από Καβούσι έως το Σκορδίλο μέσω των οικισμών Μπέμπονας, Παναγιάς και Χρυσοπηγής. Η απόσταση εκτιμάται στα 15 χιλιόμετρα.  

Μετά τον οικισμό Σκορδίλο προτείνονται δύο κλάδοι.

Ο ένας κλάδος προς οικισμό Μαρωνιάς, συνολικού μήκους 5 χιλιομέτρων και η διασύνδεση του με τον νότιο οδικό άξονα (Σητείας – Μακρύ Γιαλού), συνολική απόσταση από Καβούσι έως Μαρωνιά, 20 χιλιόμετρα και

ο δεύτερος προς Χαμέζι, συνολικού μήκους 5 χιλιομέτρων, προκειμένου να συναντήσει και να συνδεθεί με τον υφιστάμενο ΒΟΑΚ προς Σητεία. Συνολική απόσταση από Καβούσι προς Χαμέζι 20 χιλιόμετρα.

Να σημειώσουμε ότι, το υφιστάμενο οδικό δίκτυο ΒΟΑΚ, από Καβούσι έως Χαμέζι εκτιμάται στα 35 χιλιόμετρα.

Η υπόψη χάραξης, δίνει την δυνατότητα να συνεχιστεί μελλοντικά, έως και τον οικισμό Ζάκρου, ακόμα και ως τον οικισμό Κάτω Ζάκρου, αναβιώνοντας ουσιαστικά ένα από τα Μινωικά Μονοπάτια.

Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η ονομασία του υπόψη δρόμου «Μινωική Οδός».

 Ίσως είναι και θετικό το ότι δεν έχει χαραχθεί και κατασκευασθεί ο υπόψη δρόμος μέχρι σήμερα, διότι στις μέρες μας μπορούμε να συμπεριλάβουμε περισσότερες παραμέτρους για την χάραξη και την σύνθεση ενός δρόμου, ενώ έχομε περισσότερες κατασκευαστικές λύσεις και δυνατότητες, μέσω της τεχνογνωσίας αλλά και της τεχνολογίας που διαθέτει σήμερα ο πολιτικός μηχανικός και συγκεκριμένα ο κλάδος των συγκοινωνιακών έργων.

Ιστορικά να αναφέρομε ότι η υπόψη χάραξη διασχίζει την πρώην Κοινότητα Ρουκάκας που ιδρύθηκε το 1925 με το ΦΕΚ 27Α – 31/01/1925, μετονομάστηκε σε Κοινότητα Χρυσοπηγής το 1955 με το ΦΕΚ 287Α – 10/10/1955, ενσωματώθηκε στο νεοσύστατο τότε Δήμο Μακρύ Γιαλού το 1997 με το ΦΕΚ 244Α – 04/12/1997 καταργώντας την Κοινότητα Χρυσοπηγής, ενώ σήμερα ανήκει διοικητικά στον Δήμο Σητείας ως Δ.Δ. Χρυσοπηγής Δήμου Σητείας.

Εικ.1…Υφιστάμενο οδικό δίκτυο από Καβούσι προς Χρυσοπηγή.

Δεσμεύσεις χάραξης και παράγοντες σχεδιασμού:

 1. Ξεκινώντας από το Σκορδίλο (τέλος), όπου θα έχομε κόμβο με αφετηρία δύο κλάδων, ο ένας προς Μαρωνιά και ο άλλος προς Χαμέζι, με μέσο υψόμετρο περιοχής τα 550μ. προχωράμε δυτικά προς Χρυσοπηγή σε μέσο υψόμετρο περιοχής τα 450μ..
 2. Ακλουθώντας την ισοϋψή των 500μ, φτάνομε στους οικισμούς Παναγιά και Μέλισσες. Ενδιάμεσα συναντάμε τον οικισμό Μπέμπονας σε υψόμετρο 800μ. Ενδείκνυται στην υπόψη περιοχή να κατασκευασθεί σήραγγα, προκειμένου να διατηρηθούν οι χαμηλές κλίσεις και τα υψόμετρα της ερυθράς.

 

Εικ.2 …Πρόταση χάραξης από Καβούσι προς Σκορδίλο μέσω Χρυσοπηγής και προεκτεινόμενοι κλάδοι αφενός προς Μαρωνιά και αφετέρου προς Χαμέζι.

 

 1. Η χάραξη περνά δίπλα από την περιοχή Αζοριά, πάνω από το Ιερό Άλσος Καβουσίου με την αρχαία Ελιά,  σε ένα μέσο υψόμετρο τα 320μ. Δεν μπορεί να περάσει σε χαμηλότερο υψόμετρο, δηλαδή ενδιάμεσα από τον οικισμό Καβουσίου με την Αρχαία Ελιά, (εντός του άλσους), διότι θα επηρεάσει την περιοχή αισθητικά, περιβαλλοντικά ακόμα και την ηχητική του χώρου.

Εικ.3…Χρήσεις Γης, Ιστορικές και Αρχαιολογικές θέσεις στην περιοχή Καβουσίου.

 1. Από τα 320μ. υψόμετρο κατεβαίνουμε σε υψόμετρο 67μ. περίπου (οικισμός Βασιλική), γιατί με μια κλίση γύρω στα 4%-5% θέλουμε μια απόσταση 4,50 χιλιόμετρα. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η χάραξη της οδού νότια, προς Μοναστηράκι και Βασιλική, προκειμένου να καλυφθεί η απαιτούμενη απόσταση αλλά να έχομε και το ανάλογο υψόμετρο.

Εικ.4…Πρόταση συνολικής χάραξης ΒΟΑΚ, από Καλό Χωριό έως Ζάκρος μέσω Βασιλικής, Καβουσίου, Χρυσοπηγής, Σκορδίλο και Μαρωνιάς. Συνολική απόσταση χάραξης 55 χιλιόμετρα.

 

 1. Κατά την χάραξη πρέπει να σεβαστούμε το φυσικό περιβάλλον, τις ιστορικές και αρχαιολογικές θέσεις, με παράλληλη δυνατότητα πρόσβασης αλλά και της άμεσης οπτικής επαφής.
 2. Πρέπει να δοθεί επίσης η δυνατότητα εξόδων προς τους υφιστάμενους οικισμούς και τα αξιοθέατα με παράλληλη κατασκευή καθιστικών θέασης.
 3. Δυνατότητα εξόδου και σύνδεσης της υπόψη χάραξης, με τον υφιστάμενο ΒΟΑΚ προς τον οικισμό Λάστρου (σήραγγα), αλλά και με τις υφιστάμενους κάθετους κοινοτικούς δρόμους προς Μακρύ Γιαλό.
 4. Μελλοντική επέκταση της χάραξης έως τον οικισμό Ζάκρου από Μαρωνιά μέσω της Πραισού. Εικ.4…

Πλεονεκτήματα προτεινόμενης χάραξης:

 1. Μικρότερη απόσταση χάραξης κατά 15 χιλιόμετρα, από τον υφιστάμενο δρόμο (Καβούσι – Σκορδίλο 15 χιλιόμετρα), (Σκορδίλο – Μαρωνιά 5 χιλιόμετρα) και (Σκορδίλο – Χαμέζι 5 χιλιόμετρα) κατ’ εκτίμηση με απόκλιση ~2 χιλιομέτρων
 2. Πλήρη αξιοποίηση και εκμετάλλευση του υφιστάμενου οδικού δικτύου
 3. Εύκολη διαχείριση του ανάγλυφου στον άξονα της χάραξης
 4. Μικρής κλίμακας Απαλλοτριώσεις
 5. Δεν επηρεάζεται το υφιστάμενο οδικό δίκτυο και η υφιστάμενη διαμορφωμένη κατάσταση.
 6. Μεγαλύτερη ανάδειξη της ενδοχώρας του Νομού Λασιθίου
 7. Σύνδεση με ΝΟΑΚ (Σητεία – Ιεράπετρα) στον οικισμό Μαρωνιάς
 8. Δυνατότητα δημιουργίας κάθετων δρόμων προς Μακρύ Γιαλό
 9. Δυνατότητα επέκτασης έως και οικισμό Ζάκρος μετά τον οικισμό Μαρωνιάς μέσω οικισμού Πραισός
 10. Ανάδειξη άυλου και υλικού πολιτισμού καθώς και των αρχαιολογικών ευρημάτων
 11. Καλύτερη αξιοποίηση των υποδομών αλλά και διευκόλυνση σε μελλοντικό σχεδιασμό
 12. Διευκόλυνση μεταφορών
 13. Αισθητικό αποτέλεσμα χωρίς να μεταβάλλεται σημαντικά η όχληση

Μειονεκτήματα προτεινόμενης χάραξης:

 1. Χάραξη δρόμου σε μια ευαίσθητη περιβαλλοντικά περιοχή
 2. Χάραξη ερυθράς σε υψόμετρα των 500 μέτρων.
 3. Αλλαγές σε Χρήση Γης

 

Συνημμένα υποβάλλονται χάρτες περιοχής με την υπόψη χάραξη, καθώς και προεκτάσεις της. Δυτικά προς Καλό Χωριό και ανατολικά έως τη Ζάκρο.(Εικ.4.).

 

Συμπέρασμα.

Θα πρέπει να δούμε και να υλοποιήσουμε την χάραξη του ΒΟΑΚ στον κεντροβαρικό άξονα του Νομού, με την ελάχιστη απόσταση όπως φαίνεται στην εικόνα 4,  ενώνοντας το Καλό Χωριό με την Ζάκρο, προκειμένου

 1. Να εκμεταλλευτούμε και τους κάθετους υφιστάμενους δρόμους, όπως τους άξονες:

1.1 Ιεράπετρας – Μακρυλιάς – Μεσελέροι – Καλού Χωριού,

1.2 Ιεράπετρας – Παχειάς Άμμου,

1.3 Μακρύ Γιαλού – Σητείας (ΝΟΑΚ),

 1. Τα υφιστάμενα έργα υποδομής Λιμάνια – Αεροδρόμιο,
 2. Την ομαλή και απρόσκοπτη μετακίνηση του πληθυσμού και εμπορευμάτων εκατέρωθεν,
 3. Την ελαχιστοποίηση της απόστασης βορρά – νότου.
 4. Η υλοποίηση της υπόψη χάραξης, θα διευκολύνει τον σχεδιασμό του κεντρικού Κράτους για την δημιουργία έργων παροχής υπηρεσιών, όπως Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Δημόσιες Υπηρεσίες, Αθλητικά Κέντρα, Νοσοκομεία κ.α..

 

 

Όλος ο Νομός Λασιθίου μια γειτονιά!

 

 

 

Ιεράπετρα 09-09-2018

Ο Μηχανικός

Γιώργος Νικ. Σωμαράκης

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. – MSc

 

Πηγή

Κατηγορία : ΛΑΣΙΘΙ, ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ


Τελευταία Νέα
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
ΣΗΤΕΙΑ
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
ΚΡΗΤΗ
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Χωρίς κατηγορία
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης
ΛΑΣΙΘΙ
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης