Φάκελος Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΠΑ) του έργου Καλό Χωριό – Σητεία.

78 Προβολές

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με την «Αρχική Τεχνική Λύση Αναβάθμισης του ΒΟΑΚ σε αυτοκινητόδρομο από Χανιά (Σούδα) έως Άγιο Νικόλαο» διευκρινίζει τα κάτωθι:

« Ένας διαγωνισμός παραχώρησης, για την κατασκευή ενός μεγάλου αυτοκινητοδρόμου όπως είναι ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, απαιτεί χρόνο και σειρά συντονισμένων διαδικασιών προετοιμασίας, σε πολλά επίπεδα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πρώτη φάση των διαγωνισμών παραχώρησης των λοιπών αυτοκινητοδρόμων που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα (Κόρινθος – Πάτρα, Ιόνια Οδός, κλπ) ξεκίνησε το 2001 και οι συμβάσεις υπεγράφησαν το 2008 – 2009.
Δυστυχώς μετά από τόσα χρόνια και σειρά μελετών που είχαν ανατεθεί κατά καιρούς με χρη-ματοδότηση από το κεντρικό και περιφερειακό ΠΔΕ, το 2016 δεν υπήρχε μία αρχική έστω συ-νολική τεχνική κοστολογημένη λύση για την αναβάθμιση του ΒΟΑΚ σε αυτοκινητόδρομο. Σημαντικά τμήματα (χαρακτηρισμένα ως δύσκολα) δεν είχαν μελετηθεί καθόλου, όπως είναι το τμήμα Σούδα – Καλύβες στον Νομό Χανίων, η Αγία Πελαγία στον Νομό Ηρακλείου και το Σεληνάρι στον Νομό Λασιθίου.
Για τον λόγο αυτόν, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανέθεσε στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εξεύρεση μίας Αρχικής Τεχνικής Λύσης κατ’ αρχήν από τα Χανιά μέχρι την Χερσόνησο Ηρακλείου και στην συνέχεια, μετά από ομόφωνο αίτημα όλων των φορέων (Περιφέρειας, Δήμων, κλπ) και την αποδοχή του από τον Πρωθυπουργό στο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο, μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Σκοπός ήταν να καταστεί δυνατή η έναρξη συζητήσεων για την εξεύρεση των αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων και η διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού για την προεπιλογή των υποψηφίων παραχωρησιούχων και την έναρξη του ανταγωνιστικού διαλόγου.
Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης με ομόφωνες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του προχώρησε τη διαδικασία αξιοποιώντας αρχικά εν ενεργεία σύμβαση τεχνικού συμβούλου και στη συνέχεια αναθέτοντας μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, σε μελετητική εταιρεία να προχωρήσει άμεσα στις ακόλουθες εργασίες:
1. Τοπογραφικό υπόβαθρο μελέτης:
Η Αρχική Τεχνική Λύση κρίθηκε σκόπιμο να παρουσιασθεί επί ενιαίου κατάλληλου τοπο-γραφικού υποβάθρου. Ως κατάλληλη κλίμακα θεωρούμε την 1:2.000 η οποία υπερβαίνει την απαιτούμενη 1:5.000 για Προωθημένη Αναγνωριστική Μελέτη Οδοποιίας, είναι όμως η προβλεπόμενη για Προκαταρκτικές Μελέτες Ανισοπέδων Κόμβων και συνάδει με τον χαρακτήρα της περιοχής διέλευσης, η οποία σε μεγάλα τμήματα είναι ανεπτυγμένη με συνεχόμενες παρόδιες χρήσεις. Η μετρητική ακρίβεια που πληρούν τα αποτυπωμένα στοιχεία είναι 50cm.
2. Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακών Φόρτων:
Έγιναν μετρήσεις σε μία πλήρη τυπική εβδομάδα με αυτόματους μετρητές κυκλοφορίας οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν εκτός από τον κυκλοφοριακό φόρτο, τη σύνθεση της κυκλοφορίας και τις ταχύτητες διέλευσης των οχημάτων. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν αναλύθηκαν με διαγράμματα για τα βασικά κυκλοφοριακά μεγέθη (φόρτος, σύνθεση, ταχύτητες, κ.λ.π) και έγιναν προβλέψεις για το 2045 και το 2055.
3. Καθορισμός της βασικής αρχής σχεδιασμού για το έργο, με βάση τις πραγματικές ανάγκες των χρηστών και του κοινωνικού συνόλου και των οριακών στοιχείων μελέτης.
4. Εκπόνηση Προωθημένων Μελετών Αναγνώρισης με εναλλακτικές λύσεις στα τμήματα 1) Σούδα – Καλύβες (11,05χλμ), Αγ. Πάντες – Βρύσες (7,01χλμ), 3) Χερσόνησος – Μάλια (9,30χλμ) και 4) Μάλια – Νεάπολη (13,19χλμ) στα οποία δεν υπήρχαν καθόλου μελέτες.
5. Επικαιροποίηση – αναθεώρηση – εκσυγχρονισμός των υφισταμένων μελετών στα υπόλοιπα τμήματα και σύνθεση όλων σε μία λύση με ενιαία χιλιομέτρηση επί του τοπογραφικού υποβάθρου κλίμακας 1:2.000, η οποία περιλαμβάνει πρόταση για την αναβάθμιση του ΒΟΑΚ σε αυτ/μο από τα Χανιά μέχρι τον Άγιο Νικόλαο συνολικού μήκους 194,10χλμ, 51 ανισόπεδους κόμβους και 151,73χλμ νέου παραπλεύρου δικτύου με πλήρη τεκμηρίωση και κοστολόγηση. Η λύση αυτή παρουσιάσθηκε προχθές στα μέλη του Δ.Σ. του Οργανισμού και έτυχε της αποδοχής τους.
6. Φάκελος Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΠΑ) για το σύνολο του έργου.
Η Αρχική Τεχνική Λύση και όλες οι συνοδές μελέτες θα αποσταλούν άμεσα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το οποίο είναι υπεύθυνο για την διενέργεια του διαγωνισμού παραχώρησης και όλων των λοιπών απαραίτητων ενεργειών μεταξύ των οποίων και η προκήρυξη Στρατηγικής Μελέτης, η οποία θα περιλαμβάνει την εκπόνηση πλήρους κυκλοφοριακής μελέτης με έρευνα προέλευσης – προορισμού και χρήση κυκλοφοριακού μοντέλου για ολόκληρο το ΒΟΑΚ (Κίσσαμος – Σητεία), την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μετά την λήξη του ανταγωνιστικού διαλόγου καθώς και την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών για την αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό των τμημάτων Χανιά – Κίσσαμος και Καλό Χωριό – Σητεία.
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανέθεσε πρόσφατα Μελέτη για την Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στον ΒΟΑΚ, με λήψη κυρίως βραχυπρόθεσμων μέτρων σε περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας, μέχρι την κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου, έχοντας εξασφαλίσει την χρηματοδότηση έργων αξίας 25 εκ.€.Τελευταία Νέα
RAPID test στη Ζάκρο.
ΣΗΤΕΙΑ
RAPID test στη Ζάκρο.
Δημοτική παράταξη “Σητεία Μπροστά”: Ποιος τελικά λέει ψέματα;
ΣΗΤΕΙΑ
Δημοτική παράταξη “Σητεία Μπροστά”: Ποιος τελικά λέει ψέματα;
ΑΝΑΦΟΡΑ βουλευτών του ΚΚΕ της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας, με το οποίο αιτείται μέτρα για την προστασία της υγείας του πληθυσμού του Δήμου
ΣΗΤΕΙΑ
ΑΝΑΦΟΡΑ βουλευτών του ΚΚΕ της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας, με το οποίο αιτείται μέτρα για την προστασία της υγείας του πληθυσμού του Δήμου
οργάνωση και λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών βοήθειας, συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης του Νοσοκομείου Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
οργάνωση και λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών βοήθειας, συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης του Νοσοκομείου Σητείας
Ευχαριστήριο ΕΕΕΕΚ Σητείας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο ΕΕΕΕΚ Σητείας
Δελτίο Τύπου Επιτροπής Φορέων και Κατοίκων Παλαικάστρου
ΣΗΤΕΙΑ
Δελτίο Τύπου Επιτροπής Φορέων και Κατοίκων Παλαικάστρου
Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Παρασκευή 15 Ιανουαρίου
ΚΡΗΤΗ
Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Παρασκευή 15 Ιανουαρίου
Μέρες τώρα παρακολουθώ σιωπηλά τα γεγονότα …
ΑΠΟΨΕΙΣ
Μέρες τώρα παρακολουθώ σιωπηλά τα γεγονότα …
Δήλωση του Σίμου Συμεωνίδη, δημοτικού συμβούλου Σητείας, με αφορμή την απάντηση του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας της 7ης ΥΠΕ σε Δημοσίευμα του Ρ/Σ Style 100 fm
ΣΗΤΕΙΑ
Δήλωση του Σίμου Συμεωνίδη, δημοτικού συμβούλου Σητείας, με αφορμή την απάντηση του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας της 7ης ΥΠΕ σε Δημοσίευμα του Ρ/Σ Style 100 fm
ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ΣΗΤΕΙΑΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΣ!
Χωρίς κατηγορία
ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ΣΗΤΕΙΑΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΣ!