Παράδοση -Παραλαβή έργων και των μελετών στο Δήμο Σητείας

196 Προβολές

ΝΟΑΚ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΗΤΕΙΑΣ
Εκτελείται η σύνταξη της οριστικής μελέτης ( προϋπολογισμού 240.000€)
2. ΠΙΛΑΛΗΜΑΤΑ +2,5 KM
Έτοιμο για δημοπράτηση
Εκτιμώμενος προϋπολογισμός περίπου 7.000.000€
3. ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟ – ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΟΥΡΤΟΥΛΟΙ)
α) Διαθέτει εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους (Ε.Π.Ο)
β) Σύντομα δημοπρατείται η σύνταξη της οριστικής μελέτης
Προϋπολογισμός Μελέτης περίπου 2.000.000€

ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΒΟΑΚ

1. ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ-ΓΕΦΥΡΑ ΦΡΟΥΖΗ
α) Διαθέτει εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους (Ε.Π.Ο), εγκεκριμένη προμελέτη
β) Απαιτείται χρηματοδότηση για την οριστική μελέτη
2. ΓΕΦΥΡΑ ΦΡΟΥΖΗ-ΚΑΒΟΥΣΙ
α) Διαθέτει εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους (Ε.Π.Ο)
β) Απαιτείται χρηματοδότηση για την οριστική μελέτη
3. ΚΑΒΟΥΣΙ-ΧΑΜΕΖΙ
Η ΜΠΕ (έτοιμο κείμενο) βρίσκεται στο Υπουργείο και απαιτείται να ξεκινήσει η διαδικασία της διαβούλευσης.

OXE

Πρόσκληση ΟΧΕ περιοχών Unesco

Έχουν ενεργοποιηθεί οι επενδυτικές προτεραιότητες 2c,5b,6b.6c.6d,6e Από τις 27-03-2019 έχουμε τη δυνατότητα άντλησης περίπου 3.000.000€ για επενδύσεις.

1. Έχουμε έτοιμη την αρχιτεκτονική μελέτη για τον άξονα 6d αρχοντικό στα Έξω Μουλιανά, ώστε να δημιουργηθεί Κέντρο Φιλοξενίας του Γεωπάρκου, δυναμικότητας 50 ατόμων προϋπολογισμού 350.000€
2. Έχουμε αποτυπώσει με συντεταγμένες τα σημεία για ανάπλαση στον Αστικό Ιστό της Πόλης στον άξονα 6c προϋπολογισμού 1.500.000€
3. Στον άξονα 5b έχουμε εντάξει την αντικατάσταση της σκάλας στο Ρίχτη προϋπολογισμού 40.000€

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

1. Ξεκινά εντός των επόμενων ημερών η εργολαβία υλοποίησης του έργου που αφορά την κατασκευή νέου κυττάρου, νέας περίφραξης, παρέμβασης στο χώρο μεταμόρφωσης ανακυκλώσιμων, αναβάθμισης του Βιολογικού που επεξεργάζεται τα στραγγίσματα προϋπολογισμού 2.700.000€.
2. Αναμένουμε την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας από το Ε.Ε.Α για τη δωρεά ενός νέου απορριμματοφόρου συλλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.
3. Είναι σε εξέλιξη η αξιολόγηση της πρότασης κατασκευής εργοστασίου διαλογής των στερεών αποβλήτων. Έχουν δοθεί απαντήσεις στις παρατηρήσεις των αξιολογητών και περιμένουμε την οριστική ένταξη προϋπολογισμού 20.000.000€.

ΥΓΕΙΑ

Πολυδύναμο Ιατρείο στον Μακρύ Γιαλό ( οι διαδικασίες έκδοσης είχαν γίνει από το Δήμο Σητείας). Υπάρχει οικοδομική άδεια εν ισχύ και είχε με την προηγούμενη Κυβέρνηση ξεκινήσει η διαδικασία χρηματοδότησής του. Εκτιμώμενος προϋπολογισμός 800.000€.

  ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ          
             
A/A ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΑΣΗ
             
1 Συντήρηση παραχωρηθέντων κτιριακών εγκαταστάσεων Κέντρου Δήμητρα Σητείας 130.000,00 € ΣΑΤΑ (Ποσό Σύμβασης: 135.596 €) ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Υλοποιείται
2 Πλακοστρώσεις Οδών Πισκοκεφάλου και Πραισσού 57.647,00 €   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Υπό ολοκλήρωση
3 Δημοτική – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Σητείας 400.000,00 € ΣΑΤΑ – ΑΠΕ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Υπό Δημοπράτηση
4 Αποπεράτωση τοιχίων αντιστήριξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου 380.000,00 €   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Σε εξέλιξη
5 Βελτίωση – εκσυγχρονισμός δικτύων άρδευσης Δήμου Σητείας 499.850,00 €   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Υπό ολοκλήρωση
6 Εξοπλισμός γεωτρήσεων ‘Έξω Μουλιανών & Πισκοκεφάλου και Αξιοποίηση γεωτρήσεων στη θέση «Νταοΰσο» Τ.Κ. Σκοπής – «Χαλέπα» Τ.Κ. Πισκοκεφάλου 273.889,66 €   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Έχει συμβασιοποιηθεί
7 Αποκατάσταση αρδευτικών δικτύων Δήμου Σητείας 981.565,00 €   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Υπό αξιολόγηση η πρόταση
8 Ανάδειξη διατηρητέου κτιρίου οικίας Βιτσέντζου Κορνάρου και δημιουργία υποστηρικτικής δομής στο πρώην κοινοτικό κατάστημα του Δ.Δ Πισκοκεφάλου 84.203,01 €   LEADER ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Υπό αξιολόγηση
9 Εργασίες αποκατάστασης υφιστάμενου κτηρίου για τη δημιουργία παιδικού σταθμού στον οικισμό Γούδουρα Δ.Ε Λεύκης Δήμου Σητείας 90.231,46 €   LEADER ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Υπό αξιολόγηση
10 Προμήθεια εξοπλισμού για χρήση από τον ΔΟΚΑΣ 50.000,00 €   LEADER ΔΟΚΑΣ Υπό αξιολόγηση
11 Εργασίες συντήρησης και διαμόρφωσης στα Δημοτικά Σχολεία Αγίας Φωτιάς και Πεύκων καθώς και στο Λαογραφικό Μουσείο Πεύκων 30.000,00 €   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Υπό Συμβασιοποίηση
12 Βελτίωση δρόμου Κουρεμένου προς Χιόνα 200.000,00 €   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Υπό εκπόνηση η μελέτη
13 Βελτίωση κατά τμήματα δημοτικής οδού Πιλαλήματα – Γούδουρας 100.000,00 €   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Υπό εκπόνηση η μελέτη
14 Βελτίωση αγροτικής οδού πρόσβασης Βόρειας Εξόδου Οικισμού Λάστρου προς Ε.Ο Σητείας 150.000,00 €   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Υπό εκπόνηση η μελέτη
15 Αισθητική αναβάθμιση: 1) Πλατείας οικισμού Τουρλωτής 2) Οδού πρόσβασης πηγής οικισμού Παρασπορίου 200.000,00 € (150.000 + 50.000 ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Υπό εκπόνηση η μελέτη
16 Βελτίωση οδοποιίας περιοχής Καρυδίου Σητείας 251.000,00 €   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Υπό εκπόνηση η μελέτη
17 Βελτίωση κατά τμήματα δημοτικής οδού Σχοινοσέλι -Μόχλος – Λιναρές 200.000,00 €   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Υπό εκπόνηση η μελέτη
18 Προστασία του Ρωμαϊκού θεάτρου στη νήσο Λεύκη Π.Ε Λασιθίου 20.000,00 €   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Υπό εκπόνηση η μελέτη
19 Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 30.000,00 €   ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ / 30540/19 Απόφαση υπουργού εσωτερικών ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Υπόλοιπο Χρηματοδότησης (400.000)
20 Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 11.263,00 €   ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ / 30412/16 Απόφαση υπουργού εσωτερικών ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Υπόλοιπο Χρηματοδότησης (50.000)
21 Επανακατασκευή τοιχίων αντιστήριξης 245.000,00 €   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ + ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Υπό Συμβασιοποίηση
22 Αποκατάσταση υποδομών οδοποιίας 155.000,00 €   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Υπό Συμβασιοποίηση
23 Αποπεράτωση στίβου στο Εθνικό Στάδιο Σητείας (1ο υποέργο: Κατασκευή υποδομών στίβου στο εθνικό στάδιο Σητείας προϋπολογισμού 333.487,00 και 2ο υποέργο: Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα ταρτάν}στο εθνικό στάδιο Σητείας προϋπολογισμού 158.720,00 €) 492.207,00 €   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση της μελέτης (Έχει ανατεθεί σε ιδιώτη μελετητή)
24 Γεωτουρισμός στα νησιωτικά Γεωπάρκα – Geotourism in 145.000,00 €   INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ -ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Σε εξέλιξη
25 Αστροπαρατήρηση & φυσικό περιβάλλον – εναλλακτικό προϊόν Ανάπτυξης & προβολής των γεωπάρκων της Ανατολικής μεσογείου με ακρωνύμιο rGEOSTARS 780.000,00 €   INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ -ΚΥΠΡΟΣ 2014-2021 ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Έκδοση οικοδομικής άδειας
26 Επισκευή – Συντήρηση σχολικών κτιρίων, αύλειων χώρων και λοιπών δράσεων 120.000,00 €   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II + ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Υπό εκπόνηση η μελέτη
27 Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ Παπαγιαννάδων 560.000,00 €   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ωριμο για δημοπράτηση
28 Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το Υπουργείο Εσωτερικών 433.600,00 €   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Έχει αποφασισθεί από το Δ.Σ. και προβλέπει 2 απορριμματοφόρα + 1 πλυντήριο κάδων
29 Ανέγερση νέου Δημαρχείου 4.700.000,00 €   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ωριμο για δημοπράτηση
30 Αποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέου κτηρίου επί της οδού Γ.Αρκαδίου 115.398,00 €   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Υπό ένταξη. Αναμένουμε την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών
31 Ανάπλαση βρύσης Μυρσίνης 10.000,00 €   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΤΟΙΜΗ ΜΕΛΕΤΗ
32 Κατασκευή γηπέδου Beach Volley 30.000,00 €   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ
33 Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στην Τ.Κ. Παλαικάστρου 130.000,00 €   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ
34 Αισθητική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Μαρωνιάς 50.000,00 €   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ
35 Αισθητική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Χανδρά 30.000,00 €   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ
36 Αισθητική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στη θέση “Πυργιολκι” Τ.Κ. Ζήρου 10.000,00 €   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ
37 Κατασκευή στάσεων λεωφορείου στις τοπικές κοινότητες 25.000,00 €   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ
38 Συντήρηση γραφείων τοπικών κοινοτήτων και παλαιών σχολικών κτιρίων 160.000,00 €   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ
39 Συντήρηση διατηρητέων κτιρίων του Δήμου 75.000,00 €   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ
40 Συντήρηση κτιριακών και αθλητικών σχολικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σητείας 50.000,00 €   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ
41 Συντήρηση υποδομών φαραγγιού Ρίχτη 20.000,00 €   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ
42 Ανάπλαση πλατείας οικισμών Επ. Επισκοπή και Αγ. Γεωργίου 10.000,00 €   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ
43 Πλακόστρωση πλατείας οικισμού Δάφνης τ.κ. Κρυών 20.000,00 €   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ
44 Πλακόστρωση κεντρικής οδού οικισμού Πεύκων 50.000,00 €   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ
45 Πλακόστρωση πεζοδρομίων οικισμού Ανάληψης Πεύκων 25.000,00 €   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΤΟΙΜΗ ΜΕΛΕΤΗ
46 Κατασκευή πεζοδρομίου στην είσοδο του οικισμού Αρμένων 10.000,00 €   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ
47 Κατασκευή WC και χώρων σκίασης για τις ανάγκες της Λαϊκής Αγοράς 15.000,00 €   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ
48 Μετατόπιση της παροχής της ΔΕΗ στη γεώτρηση της τ.κ. Μυρσίνης 17.412,95 €   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
49 Πλακόστρωση με αντιολισθητικές πλάκες οδού στον οικισμό Αγ. Φωτιάς 12.830,00 €   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ
50 Ανάπλαση κεντρικής οδού οικισμού Αχλαδίων 160.000,00 €   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΛΕΤΗ
51 Καθαρισμός και βελτίωση οδικού δικτύου με χρήση μηχανημάτων για λόγους πυροπροστασίας 35.112,37 €   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ
52 Αποκαταστάσεις ζημιών δικτύων άρδευσης στις πυρόπληκτες περιοχές των τοπικών κοινοτήτων Αχλαδίων, Μαρωνιάς, Συκιάς και Αγ. Γεωργίου Δήμου Σητείας 40.000,00 €   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ
53 Αναβάθμιση Πολύκεντρου Σητείας 74.000,00 €   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ + ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  
54 Μελέτη πραγματογνωμοσύνης για τις ανταλλάξιμες εκτάσεις ιδιοκτησίας Δημοσίου της περιοχής Πετρά Δήμου Σητείας 10.740,00 €   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση της μελέτης (Έχει ανατεθεί σε ιδιώτη μελετητή)
55 Μελέτη προστασίας της ακτογραμμής ανατολικά του Λιμένα Σητείας 11.561,00 €   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση της μελέτης (Έχει ανατεθεί σε ιδιώτη μελετητή)
56 Ψηφιακή διαδραστική αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος για την προαγωγή του τουρισμού της εμπειρίας στο Πισκοκέφαλο Σητείας 297.550,00 €   ΕΣΠΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Υπάρχει μελέτη. Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση
57 Τοπογραφικές μελέτες που αφορούν: α) Αποτύπωση περιφερειακού δρόμου Ξεροκαμάρες -ΕΟ β) Επανακαθορισμός γραμμών αιγιαλού και παραλίας οικισμού Μόχλου γ) Καθορισμός γραμμών αιγιαλού και παραλίας Γούδουρα. 17.360,00 €   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Σε εξέλιξη (Εκκρεμούν εγκρίσεις)
58 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Τεχνικών Έργων Διευθέτησης Ρέματος Κολονέλλου (Απαιτείται για το Π.Σ. Κολονέλλου) 5.952,00 €   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Σε εξέλιξη
59 Βιοκλιματική Αναβάθμιση κεντρικής πλατείας της πόλης της Σητείας 340.000,00 €   ΕΣΠΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Υπάρχει μελέτη {Ανάγκη εκπόνησης κυκλοφοριακής μελέτης)
60 Μελέτη Τοπικού Ρυμοτομικού στην περιοχή Γυμνασίου Τ.Κ Παλαικάστρου 13.026,87 €   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Υπό Ανάθεση
61 Βιοκλιματική Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Τ.Κ Ζήρου 466.616,50 €     ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Έτοιμη μελέτη
62 Μελέτες για ανάσχεση βραχοπτώσεων σε τμήματα της επ.οδού προς Γούδουρα περιοχή καλού νερού 80.000,00 €   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Υπό Συμβασιοποίηση
63 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Λιμένα Σητείας 12.400,00 €   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Σε εξέλιξη
64 Μελέτη οργάνωσης Χ.Ζ Λιμένα Σητείας 24.900,12 €   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Σε εξέλιξη
65 Βελτίωση παλαιού τμήματος Λιμένα Σητείας 124.000,00 €   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Υπό Δημοπράτηση
66 Τροποποίηση Χ.Ζ Λιμένα Σητείας 15.322,00 €   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Σε εξέλιξη
67 Ενοποίηση – Τροποποίηση των υφιστάμενων χωροταξικών σχεδίου του Δήμου Σητείας 27.000,00 €   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Αναμένουμε οδηγίες
68 Μελέτη Τοπικού Ρυμοτομικού στην περιοχή Γυμνασίου Τ.Κ Παλαικάστρου 13.200,00 €   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Υπό Δημοπράτηση
69 Ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Σητείας 12.500,00 €   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Υπό Ανάθεση
70 Ανάπλαση παραλιακού τμήματος γέφυρα προς περιοχή Πετρά Σητείας 50.000,00 €   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Εκκρεμούν εγκρίσεις
71 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Σητείας: α) Διαμόρφωση πλατώματος στην οδό Λεθιωτάκη β) Διαμόρφωση οδού στη θέση Κόκκινα γ) Διαμόρφωση πεζοδρομίου στην οδό Ρουσσελάκη 70.000,00 €   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Εκκρεμούν εγκρίσεις
72 Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου led και προμήθεια λαμπτήρων τύπου led εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό 1.879.114,60 € Ποσό σύμβασης 1.674.668,36€ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΤΠΔ) ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Σε εξέλιξη
73 Προμήθεια εξοπλισμού Πολυκέντρου Σητείας 99.446,00 €   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Υπό Δημοπράτηση
74 Προμήθεια -αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στη Χ.Ζ.Λ 32.537,60 €   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Εκτελέστηκε
75 Προμήθεια- Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων Σητείας 265.000,00 €   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Υπό Δημοπράτηση
76 Προμήθεια μηχανημάτων έργου συνοδευτικού εξοπλισμού (2 μεγάλα + 1 μικρό) 235.000,00 €   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Υπό Συμβασιοποίηση α) έχει συμβασιοποιηθεί το μικρό β) Υπό συμβασιοποίηση τα 2 μεγάλα
77 Σύστημα άρδευσης ακριβείας για τη διαχείριση και την εξοικονόμηση ύδατος σε χώρους αστικού πρασίνου, για τη λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων 218.318,00 €   ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Υπάρχει προέγκριση και αναμένουμε την οριστική ένταξη
78 Αποκατάσταση υποδομών Δήμου Σητείας που επλήγησαν από την πρόσφατη θεομηνία με χρήση μηχανημάτων 245.000,00 €   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Υπό συμβασιοποίηση
79 Προμήθεια για 1 απορριμματοφόρο + 1 υδροφόρα 302.560,00 €   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Αναμένουμε παραλαβή
80 Προμήθεια υλικών σήμανσης δημοτικών οδών 59.373,71 €   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  
81 Προμήθεια – Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων για τον πεζόδρομο Παλαίκαστρο – Αγκαθιά στη Δημοτική Ενότητα Ιτάνου 24.500,00 €   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  
82 Προμήθεια καλωδίων για την άμεση επισκευή γεωτρήσων στις τ.κ. Πραισσού (Βρολίμες), Χρυσοπηγής (Σφακιά), Σκοπής (Μέλισσες) του Δήμου Σητείας 9.600,00 €   ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  
83 Υπηρεσίες συμβούλων για την εκπόνηση σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητκότητας 30.000,00 €   ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Υπό Δημπράτηση
             
             
  ΣΥΝΟΛΟ 17.937.787,85 €        
           
ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΕΥΑΣ
  A/A ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΑΣΗ
             
ΕΡΓΑ 1 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνες στη μεσαία και πάνω ζώνη υδροδότησης της πόλης της Σητείας 975.990,00 € ΕΣΠΑ Δ.Ε.Υ.Α.Σ Σε εξέλιξη
2 Νέοι αγωγοί μεταφοράς νερού στους οικισμούς: Παλαίκαστρο, Μόχλος και Καλό Νερό για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας 407.000,00 € ΠΔΕ + Δ.Ε.Υ.Α.Σ Δ.Ε.Υ.Α.Σ Σε εξέλιξη
3 Αναβάθμιση ΕΕΛ Σητείας – Επαναχρησιμοποίηση εκροής για άρδευση 3.770.000,00 € ΕΣΠΑ Δ.Ε.Υ.Α.Σ Υπό Δημοπράτηση
4 Διαχωρισμός δικτύων αποχέτευσης και όμβριων υδάτων τ.κ. Αχλαδίων Δήμου Σητείας 148.000,00 € ΕΣΠΑ Δ.Ε.Υ.Α.Σ Υπό Δημοπράτηση
5 Μελέτη γενικού σχεδίου (master plan) Δ.Ε.Υ.Α.Σητείας 59.744,68 € ΕΣΠΑ Δ.Ε.Υ.Α.Σ Υπό Δημοπράτηση
ΜΕΛΕΤΕΣ 6 Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας λυμάτων ευρύτερης περιοχής Παλαικάστρου Δήμου Σητείας 1.798.387,00 € ΕΣΠΑ Δ.Ε.Υ.Α.Σ Υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ
7 Έργα εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Παλαικάστρου Δήμου Σητείας 2.700.000,00 € ΕΣΠΑ Δ.Ε.Υ.Α.Σ Υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ
8 Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Μέσα Μουλιανών Δήμου Σητείας 342.200,00 € ΕΣΠΑ Δ.Ε.Υ.Α.Σ Υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ
9 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμών Αχλαδίων, Σφάκας και Τουρλωτής δημοτικής ενότητας Δήμου Σητείας 19.918,64 € Δ.Ε.Υ.Α.Σ Δ.Ε.Υ.Α.Σ Σε εξέλιξη
10 Μελέτες έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμού Μόχλου Δήμου Σητείας 49.139,48 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ Σε εξέλιξη
             
             
    ΣΥΝΟΛΟ 10.270.379,80 €    
Κατηγορία : ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
ΣΗΤΕΙΑ
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
ΚΡΗΤΗ
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Χωρίς κατηγορία
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης
ΛΑΣΙΘΙ
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης