Οι αποφάσεις του Δ.Σ του Λιμενικού Ταμείου Σητείας

38 Προβολές

Στην χθεσινή η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας , έγινε η Αναμορφώσει την Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων (Ο.Π.Δ.) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας οικονομικού έτους 2018, όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας και θα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.
Στο χθεσινό Δ.Σ αποφασίστηκε επίσης η συγκρότηση τριμελής επιτροπής παραλαβής της προμήθειας « προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού » , κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/16, αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους του Δήμου, σύμφωνα με το αριθ. 4934 /0 7 – 0 9 – 2018 πρακτικό κλήρωσης που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ζουμάκης Ιωάννης , ως πρόεδρος
2. Φωτεινάκη Στυλιανή
3. Φουντοραδάκης Εμμανουήλ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Καραμανλής Νικόλαος, ως πρόεδρος
2. Ξυπολιτάκης Κωνσταντίνος
3. Εικοσιπεντάκης Γεώργιος

Επίσης η συγκρότηση τριμελής επιτροπής παραλαβής της προμήθειας « αποκατάσταση παλαιών φρεατίων στο λιμάνι » , κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/16, αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους τ ου Δήμου, σύμφωνα με το αριθ. 4801 / 30 – 08 – 2018 πρακτικό κλήρωσης που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Καραβελάκης Γεώργιος , ως πρόεδρος
2. Εικοσιπεντάκης Γεώργιος
3. Κουτάντος Ιωάννης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Φιλιππάκης Ματθαίος ως πρόεδρος
2. Ζουμάκης Ιωάννης
3. Ξυπολιτάκης Κωνσταντίνος

.
Το Δ.Λ.Τ.Σ ενέκρινε την σύναψη σύμβασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας με εταιρεία που είναι πιστοποιημένη για την συλλογή μεταφορά και τελική διάθεση των υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων πλοίων χρονικής διάρκειας τριών ετών από την υπογραφή της για την κατά αποκλειστικότητα εκτέλεση των εργασιών συλλογής μεταφοράς και τελικής διάθεσης των υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων πλοίων από τις δεξαμενές του Δ.Λ.Τ.Σ
Η παραλαβή και η διαχείριση των υγρών αποβλήτων θα γίνεται με κόστος ανά πρόσκληση του βυτιοφόρου για παραλαβή λυμάτων και εκτέλεση δρομολογίου, το οποίο θα προσδιοριστεί ανάλογα με την αιτηθείσα προς παραλαβή ποσότητα λυμάτων, μέχρι και την μέγιστη χωρητικότητα του εν λόγω οχήματος.

Για πραπάνω θέμα ο Αντιπρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Σ κος Χριστοδουλάκης Παύλος ανάφερε ότι: Πρέπει να προβούμε σε σύναψη σύμβαση χρονικής διάρκειας τριών ετών με
εταιρεία που είναι πιστοποιημένη για την κατά αποκλειστικότητα εκτέλεση των εργασιών συλλογής μεταφοράς και τελικής διάθεσης των υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων πλοίων . Η ανωτέρω συμβαση κρίνεται αναγκαία για την ολοκλήρωση του Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων Λιμένων Σητείας, που εκπονείται από εξωτερικό συνεργάτη, από την εταιρεία «ΜΕΤΟΠΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ».

Η παραλαβή και η διαχείριση των υγρών αποβλήτων θα γίνεται με κόστος ανά πρόσκληση του βυτιοφόρου για παραλαβή λυμάτων και εκτέλεση δρομολογίου, το οποίο θα προσδιοριστεί ανάλογα με την αιτηθείσα προς παραλαβή ποσότητα λυμάτων, μέχρι και την μέγιστη χωρητικότητα του εν λόγω οχήματος .

Τέλος ενέκρινε τη παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου επιφανείας 10 ,00 τ.μ. επί της χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας έναντι πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ τοπικό τμήμα Σητείας από 10 – 09 – 2018 μέχρι
07 – 10 – 2018 , άνευ οικονομικού ανταλλάγματος, για την τοποθέτηση περιπτέρου προς ενημέρωση του κοινού για το έργο που προσφέρει.

Κατηγορία : ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
Χιόνισε χθες στα ορεινά της Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Χιόνισε χθες στα ορεινά της Σητείας
Τυπογραφίας, συνέχεια…
Χωρίς κατηγορία
Τυπογραφίας, συνέχεια…
Τι συμβαίνει πραγματικά στο Παλαίκαστρο!
ΑΠΟΨΕΙΣ
Τι συμβαίνει πραγματικά στο Παλαίκαστρο!
Τηλεδιάσκεψη για το θέμα της τυποποίησης του ελαιολάδου στην Κρήτη στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού του κρητικού ελαιολάδου ως ΠΓΕ
ΚΡΗΤΗ
Τηλεδιάσκεψη για το θέμα της τυποποίησης του ελαιολάδου στην Κρήτη στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού του κρητικού ελαιολάδου ως ΠΓΕ
Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος-Συζητήθηκαν 8 μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
ΚΡΗΤΗ
Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος-Συζητήθηκαν 8 μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Συνάντηση Θραψανιώτη με τον Πρόεδρο του Τμήματος ΕΛΜΕΠΑ Αγίου Νικολάου
ΛΑΣΙΘΙ
Συνάντηση Θραψανιώτη με τον Πρόεδρο του Τμήματος ΕΛΜΕΠΑ Αγίου Νικολάου
Δελτίο τύπου συνδυασμού: ΣΗΤΕΙΑ:Επιστροφή στο Μέλλον
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΗΤΕΙΑ
Δελτίο τύπου συνδυασμού: ΣΗΤΕΙΑ:Επιστροφή στο Μέλλον
ΒΟΑΚ, από την εξαγγελία στην δέσμευση και μέχρι την ολοκλήρωση, η απόσταση είναι πολύ μεγάλη
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΒΟΑΚ, από την εξαγγελία στην δέσμευση και μέχρι την ολοκλήρωση, η απόσταση είναι πολύ μεγάλη
Πώς να προστατευτούμε από τους αντιεμβολιαστές
ΑΠΟΨΕΙΣ
Πώς να προστατευτούμε από τους αντιεμβολιαστές
Νέα κρούσματα covid στην περιοχή της Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Νέα κρούσματα covid στην περιοχή της Σητείας