Κουνενάκης για το έργο «Ολοκλήρωση Άγιοι Θεόδωροι – Αυχήν Αγκαθιάς – Χαμέζι – Σκοπή»

178 Προβολές

Με σχετική ανακοίνωση του Πρόεδρου το Ο.Α.Κ. Δημήτρη Κουνενάκη για το έργο «Ολοκλήρωση Άγιοι Θεόδωροι – Αυχήν Αγκαθιάς – Χαμέζι – Σκοπή» αναφέρει ότι: Οι εργασίες του έργου «Ολοκλήρωση Άγιοι Θεόδωροι – Αυχήν Αγκαθιάς – Χαμέζι – Σκοπή» , έχουν ολοκληρωθεί και αφορούν την κατασκευή της κοιλαδογέφυρας μήκους 840 μ. (εκτός ασφαλτικών, στηθαίων και Η/Φ), αλλά και την οδοποιία του υπολειπομένου οδικού τμήματος των 4,3 Km.
Στην συνέχεια δημοπρατήθηκε από τον ΟΑΚ το έργο «Ενίσχυση της ανωδομής υφιστάμενης κοιλαδογέφυρας Χαμεζίου» την 22-12-2016. Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος με την με αρ. πρ.1468/14-2-2017 απόφαση του ΟΑΚ , η σύμβαση υπογράφηκε την 23-5-2017 για ποσό 1.198.102,77 με ΦΠΑ. ‘Ηδη έχει εκτελεσθεί η δοκιμαστική φόρτιση της γέφυρας ,εκτελούνται δε και οι υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση της και απόδοση σε χρήση, του έργου εντός του 2017. Για το έργο έχει εξασφαλιστεί πίστωση 6 εκατομμυρίων ευρώ.

Για τις εργασίες H/Φ και φωτεινή σηματοδότηση στο τμήμα του ΒΟΑΚ Άγιος Νικόλαος – Καλό Χωριό , Α’ φάση, ο κ Κουνενάκη αναφέρει ότι:

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του έργου «’Άγιος Νικόλαος – Καλό Χωριό» εγγράφηκε στο ΠΔΕ (ΣΑΕ2016) το έργο Η/Φ των γεφυρών και της Φ/Σ του κόμβου Κριτσάς με Π/Υ 300.000 €. Ο διαγωνισμός διεξήχθη την 27/4/2017 , έγινε κατακύρωση του αποτελέσματος με την με αρ. πρ. 5955/21-7-2017 απόφαση του ΟΑΚ και το άμεσο προσεχές διάστημα θα κληθεί ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης. Το αντικείμενο του έργου σε Αη φάση είναι ο ηλεκτροφωτισμός των γεφυρών του έργου.

Κατηγορία : ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα