Επιστολή διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών του ΣΔΕ στον Υπουργό Παιδείας

360 Προβολές

Μετά και την απαράδεκτη Υπουργική Απόφαση περί εξάμηνης παράτασης των Σ.Δ.Ε. ανάμεσα στα οποία είναι και της Σητείας, Απεστάλη επιστολή διαμαρτυρίας που συνυπογράφουν εκπαιδευτές των ΣΔΕ Σητείας, Σαπών, Κομοτηνής, Φλώρινας και Σάμου, προκειμένου να συμπαρασταθούν στους εκπαιδευόμενους των σχολείων, καθώς είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι για το απαράδεκτο της απόφασης αυτής.

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

κ. Φίλη Νικόλαο

Προς την Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

κα Αναγνωστοπούλου Σία

Προς τον Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

κ. Παπαγεωργίου Παυσανία

Προς την Προϊσταμένη του Τμήματος Σπουδών,

Προγραμμάτων και Οργάνωσης Εκπαίδευσης Ενήλικων,

κα Νικολοπούλου Βάσω

Αξιότιμες/οι κυρίες και κύριοι,

Μετά από συνάντηση του Συλλόγου Διδασκόντων των ΣΔΕ Σαπών και Κομοτηνής και Σητείας με αφορμή την ανακοίνωση της Απόφασης περί αναπλήρωσης των χαμένων διδακτικών ωρών (Αρ. Πρωτ. Κ1/53689/31-3-2016) που μας ανακοινώθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σήμερα στις 31/3/2016, έχουμε να σας αναφέρουμε τα εξής:

• Στο άκουσμα της παράτασης του εξαμήνου, υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις από τους εκπαιδευομένους των δύο ΣΔΕ, οι οποίοι αρνήθηκαν να εισέλθουν για μάθημα, απειλώντας και προειδοποιώντας πως θα συνεχίσουν με καταλήψεις κι έντονες αντιδράσεις στον τύπο και τους τοπικούς άρχοντες, ώστε να μη χαθεί το διδακτικό έτος.

• Χάνεται η αξιοπιστία στο θεσμό των ΣΔΕ που προβλέπει την ολοκλήρωση σπουδών σε 2 έτη. Αυτό θα έχει ως απόρροια την αύξηση της ήδη υπάρχουσας μαθητικής διαρροής. Σημειωτέον ότι η περιοχή μας (Ροδόπη) είναι πρώτη σε ποσοστά μαθητικής διαρροής και αναλφαβητισμού. Επίσης, διακυβεύεται η εγγραφή νέων εκπαιδευομένων για την επόμενη σχολική χρονιά και αυτοαναιρείται ο θεσμός των ΣΔΕ. Τέλος, αυτή η ανεπιθύμητη για τους εκπαιδευόμενους έκβαση έχει εξίσου αρνητικές επιπτώσεις στην αξιοπιστία των εκπαιδευτών και της Διεύθυνσης, καθώς σε αυτούς προσωποποιείται η αποτυχία του συστήματος. Μέσα στο γενικότερο αυτό κλίμα αμφισβήτησης και αναξιοπιστίας, οι εκπαιδευόμενοί μας δεν μπορούν να είναι επ’ ουδενί βέβαιοι πως θα ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους το Φεβρουάριο του 2017.

• Ανατρέπεται ο προγραμματισμός των εκπαιδευομένων, καθώς χάνουν την δυνατότητα άμεσης εγγραφής και συνέχισης των σπουδών τους στην επόμενη βαθμίδα (ΕΠΑΛ, Λύκεια, Σχολές ΟΑΕΔ κλπ.) με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο του 2016. Επίσης, οι περισσότεροι από τους εκπαιδευόμενούς μας έχουν ήδη περιορίσει τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, αφιερώνοντας εργατοώρες και επωμιζόμενοι το κόστος της μετακίνησής τους στα σχολεία μας με δικά τους μέσα σε καθημερινή βάση. Το ίδιο κόστος έχει επωμιστεί και ο ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός ανέργων εκπαιδευομένων μας. Κι από την άλλη τους αφαιρούμε το δικαίωμα της ένταξής τους στην αγορά εργασίας, μεταθέτοντας επ’ αόριστον τη δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικών αδειών (π.χ. κρεοπώλες, υπηρεσίες φύλαξης κ.λπ.), προϋπόθεση των οποίων είναι η λήψη του απολυτηρίου Γυμνασίου.

• Μια ενδεχόμενη παράταση του εξαμήνου σημαίνει την κατάφωρη καταπάτηση κυριαρχικών συνταγματικών δικαιωμάτων των εκπαιδευομένων και συγκεκριμένα του άρθρου 5, παράγραφος 1 που προβλέπει την ισότιμη ανάπτυξη της προσωπικότητας κι ένταξη στην αγορά εργασίας. («1. Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη»).

Να σημειωθεί πως οι εκπαιδευόμενοί μας ήταν παρόντες και παρακολουθούσαν ανελλιπώς το εκάστοτε ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, το οποίο ήταν μειωμένο όχι με δική τους υπαιτιότητα, αλλά λόγω πράξεων και παραλείψεων του Υπουργείου (Μη έγκαιρη πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών). Επισημαίνεται ότι η απόφαση του Γενικού Γραμματέα για στελέχωση των ΣΔΕ με ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς πάρθηκε στις 30/12/2015 αλλά λόγω νομικού σφάλματος χρειάστηκαν δύο ολόκληροι μήνες για την έκδοση του ΦΕΚ, το οποίο μόλις 21/02 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και η πρόσληψη των ωρομισθίων έγινε στις 25/2 με αποτέλεσμα να χαθούν 2 πολύτιμοι διδακτικοί μήνες και να οδηγηθούμε σήμερα στην απαράδεκτη και άδικη απόφαση του Υπουργείου για παράταση εξαμήνου. Απόφαση που καταδικάζει οκτώ ΣΔΕ και δεκαεννιά παραρτήματα στη συνείδηση εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών. Τιμωρείται, επομένως, η συνέπεια των εκπαιδευομένων και ακυρώνεται η διαρκής παρουσία τους από 15 Σεπτεμβρίου

2015 και μέχρι σήμερα με τρόπο μη παιδαγωγικό.

• Παρακάμφθηκε ο Σύλλογος Διδασκόντων, το κυρίαρχο κι αρμόδιο όργανο λήψης αποφάσεων του κάθε σχολείου, ο οποίος σύμφωνα και με τον κανονισμό λειτουργίας των ΣΔΕ (Αρ.Πρωτ.5953/23.06.2014 ΦΕΚ 1861/Β’/08.07.2014) «διαμορφώνει πρόταση προγράμματος διδασκαλίας, και σε συνεργασία με τον Διευθυντή αξιολογεί, ερευνά και αναζητεί τρόπους επίλυσης προβλημάτων, συμβάλλει στη χάραξη κατευθύνσεων για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στο επίπεδο του Σ. .Ε., στην ομαλή λειτουργία του, καθώς και στην παιδαγωγική διευθέτηση των σπουδαστικών ζητημάτων». Κατά συνέπεια, ο

Σύλλογος Διδασκόντων θα μπορούσε να προτείνει εναλλακτικές και ρεαλιστικές λύσεις αναπλήρωσης των χαμένων διδακτικών ωρών, γνωρίζοντας καλύτερα από τον καθένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε ΣΔΕ. Άλλωστε η πρακτική αυτή είχε εφαρμοστεί σε παρελθόντα έτη με επιτυχία. Αναφέρουμε για παράδειγμα τη σχολική χρονιά του 2011-2012 (πρόσληψη ωρομισθίων 01-03-2012) την Υπουργική Απόφαση 348/16-05-2012, η οποία όριζε αναπλήρωση ενός μόνο δεκαπενθημέρου (15-29 Ιουνίου). Επίσης, το σχολικό έτος 2012-2013 (πρόσληψη ωρομισθίων 05-02-2013), όταν το Υπουργείο με την απόφαση 86/13-01-2013 είχε προτείνει πρόγραμμα αναπλήρωσης που δεν περιελάμβανε παράταση εξαμήνου. Φέτος που οι ωρομίσθιοι ανέλαβαν στις 25-02-2016, δηλαδή 20 ημέρες μετά, γιατί άλλαξε ο τρόπος αναπλήρωσης και μάλιστα και πάλι με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου για την καθυστέρηση πρόσληψης διδακτικού προσωπικού;

• Επομένως σε ποια «παιδαγωγική διευθέτηση σπουδαστικών ζητημάτων» αναφέρεται ο κανονισμός λειτουργίας των ΣΔΕ, όταν μας ανακοινώνεται εν είδει τελεσίγραφου η παράταση του εξαμήνου;

• Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι για την επόμενη σχολική χρονιά, (η οποία ευελπιστούμε να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο), δεν θα επαρκούν οι υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις που να μπορούν να στεγάσουν τους εκπαιδευομένους των 2 κύκλων φοίτησης και επιπρόσθετα αυτούς που θα πρέπει να «εκτίσουν» την εξάμηνη παράταση.

• Τίθεται θέμα ανισότητας και διάκρισης μεταξύ των υπηρετούντων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σε θέματα οικονομικής φύσεως και εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας,

αφού, για παράδειγμα, εκπαιδευτικοί του ίδιου γραμματισμού με ίδια αρχική ανάθεση ωρών, οι οποίοι εργάζονται σε ΣΔΕ με διαφορετικό πρόγραμμα αναπλήρωσης χαμένων διδακτικών ωρών, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου, θα υστερούν σε σχέση με άλλους εκπαιδευτικούς στους οποίους θα ανατεθούν επιπλέον διδακτικές ώρες αναπλήρωσης.

Με την απόφασή σας, γεννιούνται τα παρακάτω εύλογα ερωτήματα:

• Πώς μπορεί να αποδειχτεί ότι κάποια ΣΔΕ έκαναν και τους 8 γραμματισμούς από την

αρχή της χρονιάς, τη στιγμή που ακόμα και με β’ αναθέσεις ο αριθμός των αποσπασμένων εκπαιδευτικών δεν επαρκεί για τη διδασκαλία του συνόλου των γραμματισμών, σύμφωνα με τις αποφάσεις αποσπάσεων;

• Πως διασφαλίζεται ότι οι εθελοντές εκπαιδευτικοί ήταν ευαισθητοποιημένοι και ενημερωμένοι στη φιλοσοφία και το πρόγραμμα των ΣΔΕ, όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος Γ, εδάφιο 10 του κανονισμού λειτουργίας των ΣΔΕ;

• Επίσης, πώς μπορεί να αποδειχτεί ότι οι εθελοντές ήταν παρόντες από την αρχή της σχολικής χρονιάς, ότι ήταν καθόλα συνεπείς στην τήρηση του ωρολογίου προγράμματος,

• Ποια από τα πιστοποιημένα προσόντα είχαν;

• Ποια η ποιότητα της διδασκαλίας που παρείχαν;

• Πώς νομιμοποιούνται να συντάξουν και να υπογράψουν αξιολογήσεις;

Τονίζεται πως οι λίγοι αποσπασμένοι από την 1η Σεπτεμβρίου κράτησαν όρθια τα σχολεία, κάνοντας εκτός από τον Γραμματισμό τους, projects, εργαστήρια, ενισχυτική και κάθε είδους δραστηριότητες, προκειμένου να δώσουν στους εκπαιδευόμενους την αίσθηση της εύρρυθμης λειτουργίας, αλλά και επιπλέον γνώσεις σε κάποια αντικείμενα.

Ξεπερνά την κοινή λογική το γεγονός ότι δημιουργούνται ΣΔΕ πολλών και διαφορετικών ταχυτήτων. Επιπλέον, υπάρχουν παραρτήματα ΣΔΕ, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου, που εντάσσονται σε πρόγραμμα αναπληρώσεων, ώστε να δοθούν τίτλοι σπουδών τον Ιούνιο του 2016, ενώ τα αντίστοιχα ΣΔΕ της έδρας υποχρεούνται σε εξάμηνη παράταση! Χαρακτηριστικό παράδειγμα η έδρα του ΣΔΕ Φλώρινας όπως και του ΣΔΕ Σάμου, οι οποίες καλούνται να κάνουν παράταση εξαμήνου, ενώ τα αντίστοιχα Παραρτήματά τους (Αμυνταίου και Καρλοβασίου), εντάσσονται στην κατηγορία της αναπλήρωσης των τριών Γραμματισμών!

Να σημειωθεί ότι τα δύο ΣΔΕ του νομού Ροδόπης και Σητείας που πλήττονται άμεσα, βρίσκονται σε μια πολύ ευαίσθητη πολυπολιτισμική περιοχή με ιδιαίτερα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά. Η πλειοψηφία των εκπαιδευομένων μας, ανήκει σε ευπαθείς, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που υφίστανται έντονο κοινωνικό αποκλεισμό και απομόνωση. Η συνειδητή απόφασή τους και η φοίτησή τους στο ΣΔΕ αποτελεί προσωπική υπέρβαση και το πρώτο βήμα για άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και των ανισοτήτων που υφίστανται. Με την απόφαση αυτή στερείτε την ουσιαστική δεύτερη ευκαιρία για να ορθοποδήσουν, και εμφανίζεστε αναξιόπιστοι και τιμωροί στα μάτια τόσο των ιδίων όσο και των συντοπιτών τους για τους οποίους αποτελούν φωτεινό παράδειγμα.

Για τους ανωτέρω λόγους προτείνουμε το ακόλουθο πρόγραμμα αναπλήρωσης:
• Αύξηση του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος κατά 2 ώρες (7ώρες σύνολο)

• Απόδοση των ωρών ομαδικής συμβουλευτικής ΣΣ και ΣΨ ανά τμήμα σε γραμματισμούς

με ταυτόχρονη εξοικονόμηση 2 ωρών την εβδομάδα ανά τμήμα

• Μάθημα 2 Σάββατα το μήνα

• Μάθημα κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα (από Μεγάλη Δευτέρα έως και Μεγάλη Τετάρτη και από Τετάρτη έως και Παρασκευή της διακαινησίμου)

• Παράταση του κανονικού προγράμματος μαθημάτων μέχρι 29 Ιουνίου

• Ανάθεση εργασιών στους εκπαιδευόμενους

Με εκτίμηση, Οι Εκπαιδευτικοί των ΣΔΕ Σαπών, Κομοτηνής, Σητείας, Φλώρινας και Σάμου.

Κατηγορία : ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
ΣΗΤΕΙΑ
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
ΚΡΗΤΗ
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Χωρίς κατηγορία
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης
ΛΑΣΙΘΙ
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης