ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε.

523 Προβολές

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
1. Αυγουστινάκη Ιωάννη 2. Βροντάκη Σταύρου 3. Κασσωτάκη Εμμανουήλ 4. Κατεγιάννη Ηλία
5. Κατσικαλάκη Χαράλαμπου 6. Κουνελάκη Ευφροσύνης 7. Κουτσαντωνάκη Στέργιου
8. Κωσταβασίλη Σοφίας 9. Λελάκη Ιωάννη 10. Μαμούτη Απόστολου 11. Μυλοβά Αντωνίου
12. Ξυπολιτάκη Ιωάννη 13. Παναγιωτάκη Κωνσταντίνου 14. Πετρινόλη Γεωργίου
15. TenosoAvelino, κατοίκων όλων Σητείας

KATA

Tης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Σητεία, περιοχή Ι.Μ. Τοπλού, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Λασιθίου

ΣE KAΘE APMOΔIO ΔIKAΣTHPIO

Σε απάντηση των θλιβερών, παράνομων και καταχρηστικών ενεργειών που έχετε προβεί από την προηγούμενη εβδομάδα αναφέρουμε τα εξής:

Α. Ιστορικό

1.Από τις 26.05.2017, ημέρα Παρασκευή, έγινε δεκτή η αίτηση μας στο Ειρηνοδικείο Σητείας για σύσταση επαγγελματικού σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στην εταιρεία ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε.» με σκοπό την προάσπιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων σύμφωνα με το νόμο και όπως αναφέρουμε στο καταστατικό μας. Από ό,τι φάνηκε η νόμιμη αυτή συνδικαλιστική ενέργεια μας δεν σας ήταν αρεστή και για λόγους εκφοβισμού και σε μια προσπάθεια επίδειξης της ισχύος σας προβήκατε αιφνιδίως στις 30.05.2017, ημέρα Τρίτη, σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων και ιδρυτικών μελών του Σωματείου μας: 1. Χρυσουλάκη Νικολάου, 2. Δρακάκη Μιχαήλ και 3. Κουρουπάκη Γεωργίου, εποχιακά απασχολουμένων υπαλλήλων και εργαζομένων σε εσάς επί μεγάλα χρονικά διαστήματα στο παρελθόν. Στην παράνομη αυτή ενέργεια προβήκατε παρά το γεγονός ότι την αμέσως προηγούμενη ημέρα (29.05.2017), και κατά χρόνο που δεν είχατε πληροφορηθεί ακόμη την σύσταση της συνδικαλιστικής μας οργάνωσης, είχατε αναφέρει σε εκπροσώπους των εργαζομένων ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες κατά την καλοκαιρινή περίοδο και ως εκ τούτου απαιτείται η πρόσληψη εποχιακά απασχολουμένων εργαζομένων.

2. Την επόμενη ημέρα, 31.05.2017, όταν οι τρεις ανωτέρω εργαζόμενοι προσήλθαν ανυποψίαστοι για να εργαστούν σε εσάς, ο Πρόεδρος σας, κ. Λεβαντάκης, τηλεφώνησε στον προϊστάμενο, Κ. Στιβαστάκη, ανακοινώνοντας του την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας αυτών. Σε ερώτηση του προϊσταμένου για το λόγο των απολύσεων δεν δόθηκε καμία εξήγηση. Πρέπει, δε, να σημειωθεί ότι οι τρεις απολυθέντες εργαζόμενοι ήταν επί σειρά ετών απασχολούμενοι ως εποχιακοί στην εταιρεία σας, είχαν δε αξιολογηθεί ως απόλυτα ικανοί και παραγωγικοί. Ήταν απολύτως σαφές σε εμάς ότι ο πραγματικός λόγος των απολύσεων ήταν μια απάντηση της Διοίκησης της εταιρείας στην συνδικαλιστική μας δράση. Οι προσλήψεις των ως άνω τριών εργαζομένων έγιναν όπως γινόταν όλα αυτά τα χρόνια, η επίκληση, δε, «μη τήρησης νομίμου τύπου», όπως έχετε το θράσος να αναφέρεται ψευδώς στην από 01.06.2017 επιστολή σας και σε δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο, είναι παντελώς προσχηματική.

Μετά την καταχρηστική και παράνομη αυτή συμπεριφορά που στρεφόταν σαφώς έναντι του συνταγματικού δικαιώματος μας για ελεύθερη συνδικαλιστική δράση, διαμαρτυρηθήκαμε παίρνοντας τηλέφωνο τον Πρόεδρο σας, κ. Λεβαντάκη, και ζητήσαμε να συναντηθούμε μαζί του. Επειδή αρνήθηκε να επικοινωνήσει μαζί μας, σαςστείλαμε την από 31.05.2017 επιστολή μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ζητώντας εξηγήσεις για τις αδικαιολόγητες καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας των συναδέλφων μας και ζητώντας την επαναπρόσληψη τους, δεδομένης και της ήδη εκφρασθείσας βούλησης σας για νέες προσλήψεις, δεδομένων των μεγάλων αναγκών της εταιρείας.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι την ημέρα εκείνη οι παραγγελίες της εταιρείας εκτελέστηκαν κανονικά. Τα όσα ψευδώς υποστηρίζετε περί ματαίωσης παραγγελιών στο εξωτερικό και υλικής ζημίας της εταιρείας είναι εντελώς αυθαίρετα και προσχηματικά.

3. Την επόμενη ημέρα, 01.06.2017, αφού δεν λάβαμε καμιά απάντηση στην επιστολή μας, αρνηθήκαμε να εργαστούμε εφόσον δεν υπήρχε συζήτηση με τη διοίκηση της εταιρείας. Σε απάντηση αυτών, και σε μια ακόμη επίδειξη ισχύος εκ μέρους σας, προβήκατε στην καταγγελία των συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου τριών εργαζομένων, ήτοι: 1.Του Στιβακτάκη Κανάκη, 2. Του Ανδρουλιδάκη Νικόλαου και 3. Του Βουτυράκη Κωνσταντίνου, ιδρυτικών μελών και αυτών του Σωματείου μας και μάλιστα μελών της προσωρινής διοίκησης αυτού του πρώτου και τρίτου από μας. Όπως ήταν φυσικό, μετά τις νέες παράνομες και καταχρηστικές απολύσεις εκ μέρους σας συνεχίσαμε την στάση εργασίας μας και απαιτήσαμε την μεσολάβηση των τοπικών φορέων. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας συναντηθήκαμεστο Δημαρχείο Σητείας και, παρουσία του ίδιου του Δημάρχου,συμφωνήσαμε να επιστρέψουμε κανονικά στην εργασία μας την επόμενη ημέρα, 02.06.2017, και να γίνουν προσπάθειες για ανάκληση των καταχρηστικών απολύσεων.

4. Εντούτοις, την επόμενη ημέρα, 02.06.2017, ενώ προσήλθαμε κανονικά στην εργασία μας παρέχοντας νομίμως και προσηκόντως τις υπηρεσίες μας σε εσάς και σύμφωνα με την θέληση σας, όπως εκφράστηκε την προηγούμενη ημέρα, συναντήσαμε ομάδα φρουρών (security) να φυλάει τις εγκαταστάσεις και να μην μας επιτρέπει να προσέλθουμε στoν χώρο εργασίας μας. Έκπληκτοι για ακόμη μια φορά από την ασυνέπεια του λόγου σας καλέσαμε τον αρμόδιο Επιθεωρητή Εργασίας και του ζητήσαμε να προσέλθει στον χώρο εργασίας μας προκειμένου να βρεθεί εξώδικη επίλυσητης μεταξύ μας διαφοράς. Πράγματι, ο Επιθεωρητής Εργασίας προσήλθε αμέσως στον χώρο εργασίας μας και διαπίστωσε τα όσα ανωτέρω αναφέρουμε. Μάλιστα,παρουσία του, μας επιδώσατε την από 02.06.2017 εξώδικη δήλωση σας, στην οποία αναφέρετε προκλητικά ότι μας θεωρείτε όλους οικειοθελώς αποχωρούντες από την εργασία μας!!!!

Σε νέα συνάντηση που είχαμε την ίδια μέρα το απόγευμα, όπου εμείς παρευρεθήκαμε δια των εκπροσώπων μας, εσείς δια του Πρόεδρου και Αντιπροέδρου σας, και παρουσία του Δημάρχου Σητείας, σας επαναλάβαμε το αίτημα μας για άρση των παρανόμων και καταχρηστικών ενεργειών σας και δηλώσαμε, για άλλη μια φορά, ότι προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Περαιτέρω, μας δηλώσατε ότι την Δευτέρα 05.06.2017 η εταιρεία θα παρέμενε κλειστή λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος και θα επαναλειτουργήσει κανονικά την Τρίτη 06/06/2017.

Παρόλα αυτά, πληροφορηθήκαμε ότι η εταιρεία λειτούργησε την ημέρα αυτή, και ενώ πολλάκις σας είχαμε προσφέρει νομίμως και προσηκόντως την εργασία μας, εσείς επιλέξατε να προσλάβετε νέο προσωπικό, όπως μάλιστα παραδέχεστε και δημοσίως. Σε απάντηση της νέας αθέτησης του λόγου σας σας αποστείλαμε την από 05.06.2017 επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαμαρτυρόμενοι για τις απαράδεκτες ενέργειες σας και σας δηλώσαμε ότι θα προσέλθουμε στην εργασία μας κανονικά, σήμερα 6.06.2017, όπως είχαμε συμφωνήσει στην μεταξύ μας συνάντηση. Σε απάντηση αυτού μας ενημερώσατε με ηλεκτρονικό μήνυμα που μας αποστείλατε στον πρώτο από εμάς,ότι δήθεν έχουμε «παραιτηθεί» από την εργασία μας και μας ζητήσατε να υπογράψουμε νέες συμβάσεις προκειμένου να καταστεί δυνατή η επανένταξη μας στο δυναμικό της εταιρείας σας. Σε έρευνα που κάναμε σήμερα το πρωί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ διαπιστώσαμε ότι στις 05.06.2017 αναρτήσατε τις αναγγελίες περί δήθεν οικειοθελούς αποχώρησης μας, δηλώνοντας ως τελευταία ημέρα εργασίας μας την 02.06.2017 !!!.

5. Σε απάντηση, τέλος, του από 06.06.2017 πλήρως αναληθούς δημοσιεύματος σας στον διαδικτυακό τόπο ”SitiaFM” αναφέρουμε:

– η εν λόγω εξιστόρηση των γεγονότων εκ μέρους σας είναι σε μεγάλη έκταση ψευδής και τούτο αντικρούεται με την παρούσα εξώδικη διαμαρτυρία μας. Ουδέποτε εγκαταλείψαμε αδικαιολόγητα και παρανόμως τις θέσεις εργασίας και ουδέποτε προκαλέσαμε υλικές ζημίες στην εταιρεία ή διακόψαμε το ρεύμα στις κάμερες ασφαλείας αυτής, όπως αναληθώς ισχυρίζεστε

– Περαιτέρω, οφείλουμε να σας πληροφορήσουμε ότι η «οργάνωση συλλαλητηρίων», «ο έλεγχος από τον Επόπτη Εργασίας» και «η επέμβαση του Εργατικού Κέντρου» αποτελούν νόμιμα δικαιώματα των εργαζομένων σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους.

– Αναφέρετε ψευδώς ότι απείχαμε στις 02.06.2017 από την εργασία μας, ενώ εσείς δεν μας επιτρέψατε να παρέχουμε αυτήν, τοποθετώντας security στις εισόδους της επιχείρησης σας. Προκλητικά, δε, αναφέρετε ότι η εταιρεία έπρεπε να λειτουργήσει στις 05.06.2017, ενώ όταν σας παρείχαμε την εργασία μας στις 02.06.2017, κατόπιν δικής σας συμφωνίας, αρνηθήκατε την παροχή αυτής, χάνοντας έτσι μια ημέρα λειτουργίας της επιχείρησης και κατηγορώντας εμάς μάλιστα για την υλική ζημία που προήλθε από δική σας απόφαση!

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Διαμαρτυρόμαστεγια την άνω αντισυμβατική και εκδικητική συμπεριφοράσας καθώς και για τις μεθοδευμένες ενέργειες σας, να λύσετε αζημίως τις μεταξύ μας εργασιακές σχέσεις και

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ

Ότιοι άνω δηλώσεις σας στον ΟΑΕΔ περί δήθεν οικειοθελούς αποχώρησης μας είναι ανίσχυρες και δεν παράγουν τα νόμιμα αποτελέσματα τους. Αποτελούν δε άκυρη καταγγελία των συμβάσεων εργασίας μας από μέρουςσας, την οποία δεν αποδεχόμαστε και σας δηλώνουμε ότι σας προσφέρουμε και πάλι τις υπηρεσίες μας, τις οποίες ουδέποτε αρνηθήκαμε να σας προσφέρουμε. Σε περίπτωση, δε, μη αποδοχής τους, σας θεωρούμε υπερήμερη και θα προσφύγουμε δικαστικώς για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας.

Με τη ρητή επιφύλαξη να διεκδικήσομεκάθε άλλο νόμιμο δικαίωμα μας, παραγγέλλεται αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στηνανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε.» που εδρεύει στη Σητεία, περιοχή Ι.Μ. Τοπλού, όπως νόμιμα εκπροσωπείταιαντιγράφοντας την ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως.

Σητεία, 6 Ιουνίου 2017

Οι εξωδίκως δηλούντες

1. Αυγουστινάκη Ιωάννη

2. Βροντάκη Σταύρου

3. Κασσωτάκη Εμμανουήλ

4. Κατεγιάννη Ηλία

5. Κατσικαλάκη Χαράλαμπου

6. Κουνελάκη Ευφροσύνης

7. Κουτσαντωνάκη Στέργιου

8. Κωσταβασίλη Σοφίας

9. Λελάκη Ιωάννη

10. Μαμούτη Απόστολου

11. Μυλοβά Αντωνίου

12. Ξυπολιτάκη Ιωάννη

13. Παναγιωτάκη Κωνσταντίνου

14. Πετρινόλη Γεωργίου

15. Tenoso Avelino

Κατηγορία : ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
ΣΗΤΕΙΑ
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
ΚΡΗΤΗ
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Χωρίς κατηγορία
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης
ΛΑΣΙΘΙ
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης