Βελτίωση αρδευτικού δικτύου τ.κ. Παπαγιαννάδων Δήμου Σητείας

83 Προβολές

Ο Δήμαρχος Σητείας κ. Θοδωρής Πατεράκης συνοδευόμενος από τον κ. Βιτσεντζάκη Γιάννη (επιβλέποντα του έργου) και τους κ. Πετρουλάκη Θεόδωρο και Δασκαλάκη Μανώλη υπαλλήλους του ΤΟΕΒ Παπαγιαννάδων, επισκέφθηκαν την περιοχή στην οποία εκτελείται το έργο: Βελτίωση αρδευτικού δικτύου τ.κ. Παπαγιαννάδων Δήμου Σητείας.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 412.000€ και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η μελέτη του έργου χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 20.000€ από τον ΤΟΕΒ και ο Δήμος Σητείας ενέταξε το έργο στο πρόγραμμα “Αλέξανδρος Μπαλτατζής”, δημοπρατήθηκε και επέβλεψε την κατασκευή του.

Με το έργο αυτό εκσυγχρονίζεται ο τρόπος άρδευσης σε 90 περίπου στρέμματα καλλιεργειών στην τ.κ Παπαγιαννάδων, αντικαθίσταται ένα σημαντικό μήκος αγωγών στους οποίους λόγω παλαιότητας και συνεχών βλαβών είχαμε απώλειες νερού και τέλος κατασκευάστηκε μια νέα δεξαμενή με σύγχρονο τρόπο λειτουργίας και νέο προωθητικό.

Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού αφ΄ενός εκσυγχρονίζεται το δίκτυο του ΤΟΕΒ, περιορίζονται οι απώλειες νερού που υπήρχαν και αποδεικνύεται ότι επιβάλλεται πάντα να υπάρχει συνεχής και καλή συνεργασία μεταξύ των φορέων άρδευσης (εν προκειμένω ΤΟΕΒ, Παπαγιαννάδων και Δήμου) για να πετύχουμε την καλλίτερη εξυπηρέτηση του πολίτη αλλά και την προστασία του φυσικού πόρου του νερού.

Κατηγορία : ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα