Εγκρίθηκε η υποβολής αίτησης στήριξης της πράξης με τίτλο « Αποκατάσταση υφιστάμενου κτιρίου για τη δημιουργία Παιδικού Σταθμού στον οικισμό Γούδουρα Δ.Ε. Λεύκης Δήμου Σητείας ».

66 Προβολές

Εγκρίθηκε χθες στη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η υποβολή αίτησης στήριξης της πράξης « Αποκατάσταση υφιστάμενου κτιρίου για τη δημιουργία Παιδικού Σταθμού στον οικισμό Γούδουρα Δ.Ε.Λεύκης Δήμου Σητείας» πρ/σμού 100.000,00€ στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014-2020 στο Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» Δράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση σε αγροτικές περιοχές».

Ο κ. Τερζής παίρνοντας το λόγο για το παραπάνω θέμα είπε τα ακόλουθα: Από την Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε Ο.Τ.Α.εκδόθηκε η υπ ́αριθ.92/18-5-2018 πρόσκληση που αφορά στην υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014-2020 στο Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» Δράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση σε αγροτικές περιοχές» Υποδράση 19.2.4.2: «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή
επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικόπληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία)».Με βάση την παραπάνω πρόσκληση εισηγούμαστε την έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης της πράξης με τίτλο « Αποκατάσταση υφιστάμενου κτιρίου για τη δημιουργία Παιδικού Σταθμού στον οικισμό Γούδουρα Δ.Ε.Λεύκης Δήμου Σητείας »πρ/σμού 100.000,00€.

Η προτεινόμενη δράση αφορά κτιριακές επεμβάσεις σε υφιστάμενο κτίριο στον οικισμό Γούδουρα της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης του Δήμου Σητείας, το οποίο,σύμφωνα με την υπ’αρ. 38/00οικοδομική άδεια,έχει υποστεί αλλαγή χρήσης από δημοτικό κτίριο σε σχολείο.Το σχετικό κτίριο αναπτύσσεται σε οικόπεδο εντός οικισμού επιφάνειας 2.329,72τ.μ.Εντός του οικοπέδου υπάρχει διώροφο κτίριο συνολικής επιφάνειας 365,24τ.μ.το οποίο λειτουργεί ως σχολείο.Το πρώην δημοτικό κτίριο αποτελείται από ισόγειο,συνολικής επιφάνειας 68,51 τ.μ. και πρώτοόροφο,συνολικής επιφάνειας 45,90τ.μ. Πρόκειται για ένα κτίριο συμβατικής κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα και οπτοπλινθοδομή όπου τα εξωτερικά κουφώματα είναι κατασκευασμένα από ξύλο με απλούς υαλοπίνακες και το δάπεδο είναι επικαλυμμένο με κεραμικά πλακίδια.
Το κτίριο δεν χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια και λόγω παλαιότητας έχει υποστεί φθορές όσο αφορά τα επιχρίσματα, τακεραμικά πλακίδια και τα εξωτερικά κουφώματα. Επίσης παρατηρήθηκαν σημειακές βλάβες στο φέροντα οργανισμό του.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη δράση και προκειμένου το παραπάνω κτίριο να λειτουργήσει ως Παιδικός Σταθμός, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν επεμβατικές εργασίες και προμήθειες, ώστε να συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του υπ ́αρ. 99(ΦΕΚ 141/2017 τ.Α ́) Προεδρικού Διατάγματος «περί αδειοδότησης και λειτουργίας Παιδικών Σταθμών».

Για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου προτείνονται οι ακόλουθες εργασίες:
1.Δημιουργία κλίμακας εντός του κτιρίου για τη μετάβαση από το ισόγειο στον πρώτο όροφο.
2.Καθαιρέσεις σαθρών σκυροδεμάτων, συντήρηση του σιδηρού οπλισμού και σφράγιση αυτού με επισκευαστικό κονίαμα
3.Καθαιρέσεις επιχρισμάτων και δημιουργία νέων
4.Καθαιρέσεις τοιχοποιίαςκαι δημιουργία νέας, ώστε να υπάρχει η απαιτούμενη διαρρύθμιση του χώρου
5.Εργασίες χρωματισμών
6.Αλλαγή ειδών υγιεινής
7.Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων
8.Δημιουργία στεγάστρου στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου
9.Αντικατάσταση των κεραμικών πλακιδίων δαπέδου με αντιολισθηρό και αντικραδασμικό υλικό
10.Δημιουργία υγρομόνωσης και θερμομόνωσης στην οροφή ου κτιρίου
11.Αλλαγή της θέσης της κλίμακας πρόσβασης του πρώτου ορόφου. Σύμφωνα με τα παραπάνω υπάρχει η δυνατότητα κατάργησης της υπάρχουσας κλίμακας.
12.Αλλαγή εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων.
13.Αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου και φωτισμού.Κρίνεται αναγκαία η αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου,όσον αφορά τις καλωδιώσεις των ισχυρών και ασθενών ρευμάτων και η τοποθέτηση φωτισμού στο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο
14.Αναβάθμιση υδραυλικής εγκατάστασης
15.Προμήθεια επίπλων (κρεβατάκια, καθίσματα, τραπεζάκια,βιβλιοθήκες,έπιπλα γραφείου κλπ.)
16.Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών
17.Προμήθεια κουζινικών
18.Προμήθεια παιχνιδιών για την απασχόληση των νηπίων

Επίσης πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος για την υπογραφή της παραπάνω αίτησης στήριξης καθώς και κάθε απαιτούμενου εγγράφου για την υποβολή αυτής.Επιπλέον επειδή το εν λόγω έργο δεν περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου (το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’αρ. 184/015 απόφαση του Δ.Σ.) και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων στην πρόσκληση της Περιφέρειας Κρήτης είναι η 20η Αυγούστου2018, πρέπει να ληφθεί απόφαση για τη δέσμευση ένταξής του στο Ε.Π. του Δήμου όταν αυτό τροποποιηθεί.

Για το θέμα το Δ.Σ αποφάσισε επίσης να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο κ. Πατεράκη Θεόδωρο για την υποβολή της αίτησης στήριξης και όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται και δεσμεύεται για την ένταξη της ως άνω πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Σητείας,όταν αυτό τροποποιηθεί,σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τα πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα των Δήμων (ΟΤΑ α’ βαθμού) .

Κατηγορία : ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
Το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για την Κρήτη ανακοίνωσε ο ΥπουργόςΝαυτιλίας στην Περιφέρεια Κρήτης
VIDEO ΚΡΗΤΗ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
Το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για την Κρήτη ανακοίνωσε ο ΥπουργόςΝαυτιλίας στην Περιφέρεια Κρήτης
ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.)
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.)
Τιμήθηκε στο Ηράκλειο η ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μ. Ασίας
ΚΡΗΤΗ
Τιμήθηκε στο Ηράκλειο η ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μ. Ασίας
Μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης Στ. Αρναουτάκη για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2020
ΚΡΗΤΗ
Μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης Στ. Αρναουτάκη για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2020
Λαμπρή η πανήγυρη της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τοπλού Σητείας. (Φωτό)
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Λαμπρή η πανήγυρη της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τοπλού Σητείας. (Φωτό)
Πίνακες Αποτελεσμάτων Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης (2014 – 2020)
ΚΡΗΤΗ
Πίνακες Αποτελεσμάτων Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης (2014 – 2020)
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΤΙΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΡΗΤΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΤΙΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ
Ο Ολυμπιακός δημιουργεί ποδοσφαιρική ακαδημία του στη Σητεία
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ο Ολυμπιακός δημιουργεί ποδοσφαιρική ακαδημία του στη Σητεία
Τέλος η συνεργασία Καραμανωλάκη και της δημοτικής Παράταξης “Μαζί στο Αύριο” στο δήμαρχο Ζερβάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Τέλος η συνεργασία Καραμανωλάκη και της δημοτικής Παράταξης “Μαζί στο Αύριο” στο δήμαρχο Ζερβάκη
Κλειστές σήμερα οι οδοί Ν. Καζαντζάκη και Ι. Κονδυλάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Κλειστές σήμερα οι οδοί Ν. Καζαντζάκη και Ι. Κονδυλάκη