Έγκριση σύναψης συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σητείας και του Συλλόγου Προστασίας Ζώων Σητείας « Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ », για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς

166 Προβολές

Την έγκριση σύναψης συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σητείας και του Συλλόγου Προστασίας Ζώων Σητείας « Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ », για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Σητείας στη τελευταία συνεδρίαση του.

Σκοπός της σύμβασης αποτελεί η διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς όπως ορίζει ο νόμος, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε συνεργασία με το φιλοζωικό σωματείο.

α) Για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συγκροτείται κατάλληλο συνεργείο περισυλλογής, το οποίο ελέγχεται για το έργο του, ως προς τις επιτρεπόμενες μεθόδους σύλληψης και αιχμαλωσίας των ζώων αυτών, από κτηνίατρο συμβεβλημένο με το Δήμο με σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή ωφελούμενου προγραμμάτων ΟΑΕΔ, ή από κτηνίατρο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, ή ιδιώτη κτηνίατρο. Η εποπτεία και ο έλεγχος πραγματοποιείται βάσει ανάλυσης κινδύνου.

β) Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, οδηγούνται τμηματικά στο δημοτικό ή στο ιδιωτικό κτηνιατρείο ή καταφύγιο, που διαθέτει την κατάλληλη υποδομή και μπορεί να φιλοξενήσει προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς περίθαλψη ζώα, μέχρι την αποθεραπεία τους, υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση ως αδέσποτα και καταγράφονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση. Η δαπάνη της σήμανσης και της καταγραφής των αδέσποτων ζώων βαρύνει τον Δήμο. Η σήμανση και η αναγνώριση κάθε ζώου συντροφιάς πραγματοποιείται με την τοποθέτηση συστήματος ηλεκτρονικής αναγνώρισης και καταχωρίζεται στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς, που τηρείται στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

γ) Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυματισμένα ή πάσχουν από ιάσιμο νόσημα, υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.

δ) Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι επικίνδυνα ζώα συντροφιάς ή ότι πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρησή τους στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας τους και αρνηθεί το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής να αναλάβει τη φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας τους, υποβάλλονται σε ευθανασία.

ε) Αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, και διαπιστώνεται από τη σήμανσή τους ότι έχουν ιδιοκτήτη, που έχει δηλώσει ή αμέλησε να δηλώσει την απώλειά τους, επιστρέφονται σε αυτόν

Επιτροπές

Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 9 του Ν. 4039/12 συγκροτείται,με απόφαση του Δημάρχου,πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, η οποία αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης στ’ του άρθρου 1 του Ν.4039/12, και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.
Η πενταμελής επιτροπή έχει τη συνολική εποπτεία του προγράμματος διαχείρισης των ζώων. Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία για την επικινδυνότητα ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς ή για την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης ευθανασίας σε αδέσποτο, την οριστική απόφαση λαμβάνει ειδική επιστημονική επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου.

Υιοθεσία.

Αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται και διαπιστώνεται ότι είναι υγιή ή έχουν πλέον αποθεραπευθεί καθώς και τα προερχόμενα από παράδοση από τον ιδιοκτήτη τους,μπορούν να υιοθετούνται από ενήλικα άτομα ή από φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία, που λειτουργούν νόμιμα.
Σε κάθε περίπτωση τα ζώα συντροφιάς, που υιοθετούνται, σημαίνονται άμεσα ηλεκτρονικά και καταγράφονται στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση με τα πλήρη στοιχεία του προσωρινού και του οριστικού ιδιοκτήτη τους και υποβάλλονται σε αποπαρασίτωση και εμβολιασμό. Κατά την παράδοση ενός ζώου για υιοθεσία υπογράφεται η «Δήλωση Υιοθεσίας ζώου από νέο ιδιοκτήτη» μεταξύ του φιλοζωικού σωματείου και του νέου ιδιοκτήτη.
Στην περίπτωση υιοθεσίας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη, φυσικό πρόσωπο ή φιλοζωικό σωματείο, που δεν είναι μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας ή δεν έχει την έδρα του στην Ελλάδα, η υιοθεσία πραγματοποιείται με την παράδοσή τους στον ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη ή σε νόμιμο εκπρόσωπό του ή πληρεξούσιό του και η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται εγγράφως με βέβαιη χρονολογία, υπό την προϋπόθεση ότι τα ζώα έχουν στειρωθεί (ή δεν έχουν στειρωθεί αν είναι κάτω των έξι μηνών και σύμφωνα με την ενδεδειγμένη ιατρική πρακτική, τη φυλή και το μέγεθος του ζώου), σημανθεί και καταγραφεί στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τα πλήρη στοιχεία του προσωρινού κατόχου τους και τα πλήρη στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη, τα οποία προκύπτουν από επίσημο αποδεικτικό έγγραφο.Ζώα συντροφιάς, που δεν έχουν υιοθετηθεί και σύμφωνα με γνωμάτευση του κτηνίατρου κρίνονται ότι είναι υγιή, επανεντάσσονται άμεσα στο οικείο τους περιβάλλον, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου που περισυλλέγησαν, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι έχουν σημανθεί και καταγραφεί ηλεκτρονικά και ότι έχουν υποβληθεί σε αποπαρασίτωση, εμβολιασμό και στείρωση.

Επανένταξη στο περιβάλλον.

Για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς λαμβάνεται υπόψη η πυκνότητα του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που επαναφέρονται. Δεν επιτρέπεται επαναφορά σε περιοχές με
νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, στους περιφραγμένους αρχαιολογικούς χώρους. Με απόφαση της πενταμελούς επιτροπής ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες προσδιορισμού της πυκνότητας του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που αυτά επαναφέρονται, καθώς και η οριοθέτηση των περιοχών που δεν επιτρέπεται η επαναφορά τους.

Υποχρεώσεις συμβαλλόμενων

Ο Δήμος και το Φιλοζωικό Σωματείο, φροντίζουν για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών σχετικά με τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.
Αναλυτικά:

Ο Δήμος Σητείας

*Δημιουργεί, διατηρεί και συντηρεί σημεία παροχής τροφής και νερού για τα αδέσποτα ζώα.
*προμηθεύεται επαρκής τροφή για τα αδέσποτα ζώα.
*αναθέτει σύμβαση παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτη κτηνίατρο για υπηρεσίες όπως σήμανση, αποπαρασίτωση, έκτακτη στείρωση, προσωρινή νοσηλεία, θεραπεία τραυματισμένων και ασθενών ζώων κλπ.
*Παραχωρεί δημοτικό χώρο σε ιδιώτες κτηνίατρους για την πραγματοποίηση
*στειρώσεων, κλπ.σύμφωνα με την Υ.Α 1714/75275/2015 (ΦΕΚ Β ́1489).
*Αναλαμβάνει τη δαπάνη του νερού και του ηλεκτρικού στο χώρο φιλοξενίας αδέσποτων ζώων.
*Αναλαμβάνει τη δαπάνη της σήμανσης (τα microchip) και της καταγραφής των αδέσποτων ζώων.
*Αναλαμβάνει τη δαπάνη των εμβολίων και των φαρμάκων αποπαρασίτωσης των αδέσποτων ζώων.
*Αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνδράμει στο Φιλοζωικό Σύλλογο σε όποια δραστηριότητα του σχετικά με την ενημέρωση του κοινό, με τη διενέργεια ημερίδων, εκδηλώσεων, έκδοση εντύπων με στόχο την προώθηση της ζωοφιλίας και όπου αλλού, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα.

Το Φιλοζωικό Σωματείο:

*αναλαμβάνει την υποχρέωση της περισυλλογής και μεταφοράς των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο ιδιωτικό ή στο δημοτικό κτηνιατρείο, ή καταφύγιο, καθώς και την επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον.
*έχει την ευθύνη διαχείρισης του καταφυγίου αδέσποτων ζώων.
*αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί ατομικές καρτέλες των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τα οποία διαχειρίζονται, οι οποίες περιλαμβάνουν τη φωτογραφία του αδέσποτου ζώου, το είδος, το φύλο, τη φυλή, το μέγεθος, την ηλικία, τον αριθμό ηλεκτρονικής σήμανσης, την ημερομηνία περισυλλογής, την τοποθεσία περισυλλογής, την ημερομηνία και το είδος των εμβολιασμών, την ημερομηνία αποπαρασίτωσης, την ημερομηνία στείρωσης, το όνομα του κτηνιάτρου που πραγματοποίησε τη στείρωση, τον προορισμό του ζώου (υιοθεσία, επανένταξη,
ευθανασία), την ημερομηνία επανένταξης του ζώου και τον τόπο επανένταξης του, τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη στην περίπτωση υιοθεσίας του ζώου, την ημερομηνία ευθανασίας του ζώου σε περίπτωση ευθανασίας, την ημερομηνία και την αιτία θανάτου σε περίπτωση θανάτου του ζώου και την γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών στο Δήμο.
*αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδίδει τα ζώα για υιοθεσία, να υπογράφει τη «Δήλωση Υιοθεσίας ζώου από νέο ιδιοκτήτη» με τον νέο ιδιοκτήτη και να διατηρεί αρχείο υιοθεσιών των ζώων.
*αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τροφή και νερό σε συγκεκριμένα σημεία στα αδέσποτα ζώα.
*Να φροντίζει για την ευζωία των ζώων που φιλοξενεί.
*Αναλαμβάνει την φιλοξενία άρρωστων, ανάπηρων, τραυματισμένων, γέρικων ή νεαρών ζώων που δεν μπορούν να αυτοσυντηρηθούν.
*αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνδράμει το Δήμο σε όποια δραστηριότητα του σχετικά με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που ζουν στα όρια του και πέραν των παραπάνω συμφωνηθέντων, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα.

Χρονική διάρκεια.

Η χρονική διάρκεια του παρόντος συμφωνητικού ορίζεται για όσο θα υπάρχει ανάγκη διαχείρισης των αδέσποτων ζώων και αρχίζει από την ημερομηνία της υπογραφής του.Το σύμφωνο συνεργασίας μπορεί να διακοπεί και από τις δύο πλευρές.

Κατηγορία : ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
ΣΗΤΕΙΑ
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
ΚΡΗΤΗ
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Χωρίς κατηγορία
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης
ΛΑΣΙΘΙ
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης