241.000,00 ευρώ για την Ετιά

15 Προβολές

Ο Δήμος Σητείας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΤΙΑΣ» με προϋπολογισμό 241.000,00 (με ΦΠΑ)

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 173.979,80 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα)

β) κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό 21.897,89€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) και να προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας (Α. Παναγούλη 1ος Όροφος) μέχρι την Πέμπτη 11/10/2012

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 2843341346, FAX επικοινωνίας2843020821, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ.Λαντζανάκης Μανόλης

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16/10/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύστημα «…επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. β, του Ν.1418/84 και του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85 και του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τις τάξεις του έργου, ήτοι Α2, 1η ,2η τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικά σε Κ/ΞΙΑ με Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ.

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο

Τεχνική ικανότητα απαιτείται για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις, που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ ή της Σ.Δ.Σ του Π.Ο.Ε στις οποίες δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, προκειμένου να ελεγχθεί ότι έχουν πράγματι την τεχνική ικανότητα να εκτελέσουν το υπό ανάθεση έργο(σχετικά βλέπετε άρθρο 27 π.δ 334/2000).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 3917,55 €, η οποία θα απευθύνεται προς τον Δήμο Σητείας, και θα έχει ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ.Ε (2012ΣΕ01180025) ΚΑΙ ΤΟΥ Ε.Τ.Π.Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013(ΕΣΠΑ). Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής 1% στον Ανάδοχο βάση του άρθρου 25 του Ν 3614/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του Ν.4072/2012.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δήμο Σητείας

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευτεί στην τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα «Νέα Επαρχία», στην ημερήσια σε επίπεδο Νομού «Ανατολή» στην «Γενική Δημοπρασιών» με δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ και στην «Ηχώ των δημοπρασιών»

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

με την αριθμό 187 /2012 Απόφαση της Οικ. Επ. του Δήμου Σητείας

Σητεία 18/09/2012

Ο Δήμαρχος

Θοδωρής Πατεράκης

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
Αμετάβλητο το ιικό φορτίο στα λύματα Σητείας και Παλαικάστρου
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Αμετάβλητο το ιικό φορτίο στα λύματα Σητείας και Παλαικάστρου
Ενημέρωση του δημάρχου στον ΕΟΔΥ- Νέο κρούσμα στο Χαμέζι
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ενημέρωση του δημάρχου στον ΕΟΔΥ- Νέο κρούσμα στο Χαμέζι
Νέα rapid test στο Παλαίκαστρο.
ΣΗΤΕΙΑ
Νέα rapid test στο Παλαίκαστρο.
Κλειστό το τμήμα στο 1o Δημοτικό Σχολείο με το θετικό κρούσμα.
ΣΗΤΕΙΑ
Κλειστό το τμήμα στο 1o Δημοτικό Σχολείο με το θετικό κρούσμα.
Σε Σητεία και Παλαίκαστρο την Δευτέρα ο βουλευτής του ΚΚΕ Μ. Συντυχάκης
ΣΗΤΕΙΑ
Σε Σητεία και Παλαίκαστρο την Δευτέρα ο βουλευτής του ΚΚΕ Μ. Συντυχάκης
ΚΑΛΕΣΜΑ/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΡΣΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑ
ΚΑΛΕΣΜΑ/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΡΣΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ
Αιφνιδιαστική επέκταση ωραρίου των νηπιαγωγών»
ΑΠΟΨΕΙΣ
Αιφνιδιαστική επέκταση ωραρίου των νηπιαγωγών»
Ευχαριστίες στην ΚΟΜΥ Λασιθίου, Δήμο Σητείας- Θέλουμε σχολεία ανοικτά και ασφαλή
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστίες στην ΚΟΜΥ Λασιθίου, Δήμο Σητείας- Θέλουμε σχολεία ανοικτά και ασφαλή
Αλλαγή των δρομολογίων του Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΕΒΕΛΗΣ λόγω απαραίτητων εργασιών και ελέγχου
ΣΗΤΕΙΑ
Αλλαγή των δρομολογίων του Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΕΒΕΛΗΣ λόγω απαραίτητων εργασιών και ελέγχου
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΛΑΣΙΘΙ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ