24.464,70 €.για τη δημιουργια caf?-net νεων στο ΧΩΡΟ ΤΟΥ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

8 Προβολές

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ διακηρύττει πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση του έργου :

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για τη δημιουργια caf?-net νεων στο ΧΩΡΟ ΤΟΥ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ»

με προϋπολογισμό 24.464,70 €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεχνικές Προδιαγραφές, κλπ.) από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σητείας, στη Σητεία, Τ.Κ. 72300, τηλ. 2843340505 – 2843341345.

Πληροφορίες παρέχονται στο Τεχνικό Τμήμα του Δήμου Σητείας( τηλ. 2843340505 – 2843341345 -2843341307

fax: 2843020821), κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες. Επίσης, η αναλυτική διακήρυξη είναι αναρτημένη στο δικτυακό τόπο του Δήμου Σητείας, στη δ/νση http://www.sitia.gr

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σητείας, την 24 του μήνα Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει προσφορά σε ένα ή σε περισσότερα πακέτα των προς προμήθεια ειδών.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) Έλληνες και Αλλοδαποί προμηθευτές

β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά

γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής το ποσό της οποίας ανέρχεται στο 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης (1.224,00 €).

Η εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Σητείας και να ισχύει τουλάχιστον για 120 ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 90 ημέρες.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΗΤΕΙΑ 1-9-14

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

Τα έγγραφα της προμήθειας και διευκρινίσεις επί τοις παρούσας διακήρυξης μπορούν να ζητηθούν από την Τεχνικη Υπηρεσια του Δήμου Σητείας σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή από το site του Δήμου www.sitia.gr κατηγορία ενημέρωση – διαγωνισμοί. Σε περίπτωση που η παραλαβή των τευχών γίνει ηλεκτρονικά οι ανάδοχοι υποχρεούται

(με ποινή αποκλεισμού) να στείλουν ενημερωτικό e- mail στο leandros@sitia.gr με τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας.

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
Ο δήμαρχος Σητείας προσέλαβε Γενικό Γραμματέα και Ειδικό σύμβουλο οδοποιίας για τις υπηρεσίες του δήμου
VIDEO ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ο δήμαρχος Σητείας προσέλαβε Γενικό Γραμματέα και Ειδικό σύμβουλο οδοποιίας για τις υπηρεσίες του δήμου
Ένα ξεχασμένο ποίημα για την Γρίπη του 1918 στην Κρήτη
ΑΠΟΨΕΙΣ
Ένα ξεχασμένο ποίημα για την Γρίπη του 1918 στην Κρήτη
Παίρνει σήμερα εξιτήριο η ασθενής από τη Σητεία που είχε ασθενήσει με κορονοϊό
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Παίρνει σήμερα εξιτήριο η ασθενής από τη Σητεία που είχε ασθενήσει με κορονοϊό
Δήμαρχος Αγίου Νικολάου: «Θα υπάρξει μέριμνα για την ελάφρυνση των επιχειρήσεων»
ΛΑΣΙΘΙ
Δήμαρχος Αγίου Νικολάου: «Θα υπάρξει μέριμνα για την ελάφρυνση των επιχειρήσεων»
Έως τις 9 Απριλίου οι αιτήσεις των υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις
ΣΗΤΕΙΑ
Έως τις 9 Απριλίου οι αιτήσεις των υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις
ΕΓΓΡΑΦΟ Ε.ΑΣ.Υ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΛΑΣΙΘΙ
ΕΓΓΡΑΦΟ Ε.ΑΣ.Υ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ
Να ανακληθεί η απόφαση διακοπής λειτουργίας του γηροκομείου Ιεράπετρας.
ΛΑΣΙΘΙ
Να ανακληθεί η απόφαση διακοπής λειτουργίας του γηροκομείου Ιεράπετρας.
Τοπική οικονομία και πανδημία, προτάσεις και μέτρα
ΑΠΟΨΕΙΣ
Τοπική οικονομία και πανδημία, προτάσεις και μέτρα
Η πρόγνωση της νίκης, πέραν πάσης αμφιβολίας, είναι επιβεβαιωμένη
ΑΠΟΨΕΙΣ
Η πρόγνωση της νίκης, πέραν πάσης αμφιβολίας, είναι επιβεβαιωμένη
Ατμοσφαιρική διαταραχή νότια της Κρήτης θα προκαλέσει αρκετές βροχές
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ατμοσφαιρική διαταραχή νότια της Κρήτης θα προκαλέσει αρκετές βροχές