65.000,00 € για προμήθεια -τοποθέτησης οργάνων και δαπέδων σε τρεις παιδικές χαρές του Δήμου Σητείας

61 Προβολές

Την προμήθεια -τοποθέτησης οργάνων και δαπέδων σε τρεις παιδικές χαρές του Δήμου Σητείας , αποφάσισε χθες στη συνεδρίαση της, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σητείας, με το ποσό των 65.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Λαντζανάκης εισηγούμενος το θέμα , είπε ότι “Με την υπ. αριθ. 205/2018 απόφασή του το ∆.Σ. ενέκρινε τη διενέργεια της προμήθειας – τοποθέτησης οργάνων και δαπέδων ασφαλείας σε τρεις παιδικές χαρές του ∆ήμου Σητείας, ποσού 65.000,00 € με συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Με την υπ’ αριθ. 789/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εγκρίθηκε πολυετής δαπάνη για την πληρωμή της ως άνω προμήθειας, συνολικού ποσού 65.000,00 € για τα έτη 2018 ( 1.000,00 € σε βάρος του ΚΑΕ 30-7135.011 του πρ/σμού) και 2019 (64.000,00 €).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ε του Ν.3852/2010: «[…]ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. […]»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει : «….Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τασυντασσόμενα τεύχη».

Το Τμήμα Προμηθειών του ∆ήμου μας διαβίβασε την υπ’ αρ. 44/018 μελέτη της « προμήθειας – τοποθέτησης οργάνων και δαπέδων ασφαλείας σε τρεις παιδικές χαρές του ∆ήμου Σητείας », ποσού 65.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
Χωρίς νέα κρούσματα το Παλαίκαστρο, επιστροφή στην κανονικότητα
VIDEO ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Χωρίς νέα κρούσματα το Παλαίκαστρο, επιστροφή στην κανονικότητα
Ξεκίνησαν τα Drive Through για τον Covid19 στη Σητεία
VIDEO ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ξεκίνησαν τα Drive Through για τον Covid19 στη Σητεία
Άμεση αντίδραση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου για τις κακοτεχνίες στην αποκατάσταση εγκοπών του δρόμου προς Αγία Φωτιά
ΣΗΤΕΙΑ
Άμεση αντίδραση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου για τις κακοτεχνίες στην αποκατάσταση εγκοπών του δρόμου προς Αγία Φωτιά
Ανίχνευση για Κορονωιό μέσα από το Αυτοκίνητο
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ανίχνευση για Κορονωιό μέσα από το Αυτοκίνητο
Χιόνισε χθες στα ορεινά της Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Χιόνισε χθες στα ορεινά της Σητείας
Τυπογραφίας, συνέχεια…
Χωρίς κατηγορία
Τυπογραφίας, συνέχεια…
Τι συμβαίνει πραγματικά στο Παλαίκαστρο!
ΑΠΟΨΕΙΣ
Τι συμβαίνει πραγματικά στο Παλαίκαστρο!
Τηλεδιάσκεψη για το θέμα της τυποποίησης του ελαιολάδου στην Κρήτη στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού του κρητικού ελαιολάδου ως ΠΓΕ
ΚΡΗΤΗ
Τηλεδιάσκεψη για το θέμα της τυποποίησης του ελαιολάδου στην Κρήτη στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού του κρητικού ελαιολάδου ως ΠΓΕ
Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος-Συζητήθηκαν 8 μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
ΚΡΗΤΗ
Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος-Συζητήθηκαν 8 μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Συνάντηση Θραψανιώτη με τον Πρόεδρο του Τμήματος ΕΛΜΕΠΑ Αγίου Νικολάου
ΛΑΣΙΘΙ
Συνάντηση Θραψανιώτη με τον Πρόεδρο του Τμήματος ΕΛΜΕΠΑ Αγίου Νικολάου