Υπογραφή σύμβασης ανάθεσης για εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Δήμου Σητείας?

34 Προβολές

Υπεγράφη ανάμεσα στο Δήμο Σητείας και την εταιρεία ΕΤΑΜ Α.Ε. Ανώνυμη εταιρεία συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών, αντί του ποσού των 20.000,00 € με ΦΠΑ 23% σύμβαση ανάθεσης για την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων.
Το ΣΔΑΕ αποτελεί ένα εργαλείο ενεργειακού σχεδιασμού και περιγράφει τις προτεινόμενες προς υλοποίηση δράσεις του Δήμου, που αφορούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, την προώθηση των ΑΠΕ, και την εμπλοκή των πολιτών μέσω διοργάνωσης «Ημερών Ενέργειας», με στόχο την επίτευξη και υπέρβαση του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (C02)κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020.
Ειδικότερα το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Σητείας θα περιλαμβάνει:
Καταγραφή – Εκτίμηση των υφιστάμενων ενεργειακών καταναλώσεων σε κτίρια και λοιπές εγκαταστάσεις, οχήματα, δίκτυα φωτισμού του Δήμου καθώς και στους αντίστοιχους κλάδους του ιδιωτικού τομέα & πρόβλεψη της μελλοντικής εξέλιξης των ενεργειακών καταναλώσεων.
Προσδιορισμό και αξιολόγηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, και επιπλέον την ποσοτικοποίηση του αναμενόμενου περιβαλλοντικού οφέλους και κόστους, την ποσοτικοποιημένη στοχοθεσία του ΣΔΑΕ και τον καθορισμό του χρονοδιαγράμματος, των προτεραιοτήτων και αρμοδιοτήτων ανά προτεινόμενη δράση.

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα