Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το ΤΕΙ Κρήτης

11 Προβολές

Ο Δήμος Σητείας συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του αγροτικού χώρου προχώρησε στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με το ΤΕΙ Κρήτης με θέμα την «Εκπόνηση Ερευνητικού Προγράμματος για την αναδιάρθρωση Καλλιεργειών της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης και της Τοπικής Κοινότητας Ζάκρου», προϋπολογισμού 30.000,00 €.

Ο γεωργικός τομέας, μολονότι κατέχει σημαντικό ρόλο στην οικονομία και την απασχόληση του Δήμου Σητείας, ακολουθεί σταδιακά φθίνουσα πορεία. Παρόλα αυτά διατηρεί σημαντική θέση τόσο ως τομέας οικονομικής δραστηριότητας, όσο και ως παράγοντας κοινωνικής συνοχής, κυρίως στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, όπως είναι η Δημοτική Ενότητα Λεύκης και η Τοπική Κοινότητα Ζάκρου.

Βασικός στόχος της έρευνας αυτής είναι: η βελτίωση της ικανότητας των επιλεγμένων αγροτικών περιοχών να αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό της αγοράς αγροτικών προϊόντων με τελικό στόχο το μέγιστο δυνατό οικονομικό όφελος στον παραγωγό.

Επιγραμματικά οι εργασίες που προβλέπονται στην Προγραμματική Σύμβαση είναι οι παρακάτω:

Α) Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης

Καταγραφή των υφιστάμενων καλλιεργειών, ανάλυση του κλιματολογικού και εδαφολογικού προφίλ και προσδιορισμός ζωνών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, διερεύνηση εδαφικών και υδατικών πόρων, διερεύνηση υποδομών.

Β) Βελτίωση υφιστάμενων καλλιεργειών

Περιλαμβάνει τη μελέτη και επίλυση προβλημάτων των υφιστάμενων βασικών καλλιεργειών στην περιοχή. Συγκεκριμένα θα ασχοληθεί με την ελαιοκομία (κύρια καλλιέργεια της περιοχής Τ.Κ. Ζάκρου), την αμπελουργία, δενδροκομία και λαχανοκομία (κύριες καλλιέργειες στην Δ.Ε. Λεύκης).

Γ) Εισαγωγή νέων και εναλλακτικών καλλιεργειών

Θα γίνει εκτίμηση των δυνατοτήτων εισαγωγής νέων ποικιλιών ειδών που καλλιεργούνται στην περιοχή, νέων ειδών δενδροκομικών φυτών, αλλά και κατευθύνσεων παραγωγής (π.χ. επιτραπέζια σταφύλια αντί οινοποιήσιμα). Βασικό στόχο επίσης αποτελεί η ανάπτυξη εναλλακτικών καλλιεργειών (υποτροπικά, αρωματικά/ φαρμακευτικά, κηπευτικά, κ.ά.).

Δ) Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη

Περιλαμβάνει την πρακτική εφαρμογή των προτεινόμενων αλλαγών, την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, την υλοποίηση σεμιναρίων και την επιλογή κατάλληλου φυτωριακού υλικού για τις νέες καλλιέργειες.

Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα μήνες μετά την υπογραφή της (26 Μαρτίου 2012 έως 26 Μαρτίου 2013).

Πιστεύουμε, ότι τα πορίσματα του παραπάνω προγράμματος θα δώσουν στον δοκιμαζόμενο αγροτικό χώρο των περιοχών αυτών τα κατάλληλα εργαλεία που θα οδηγήσουν στην αναπτυξιακή ανασυγκρότηση του, με την αντιστροφή της αρνητικής του πορείας. Ανάλογα συμπεράσματα και ενδείξεις μπορούν εξαχθούν και για τις άλλες περιοχές του Δήμου μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Θοδωρής Πατεράκης

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα