Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Κρήτης θέμα και ο ΧΥΤΥ της Ρούσσα Εκκλησιάς

53 Προβολές

Υπό την Προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Νίκου Καλογερή θα συνεδριάσει η Επιτροπή Περιβάλλοντος-Χωροταξίας Περιφέρειας Κρήτης, την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016 στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

1. Έκφραση άποψης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. απ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ /οικ.107017/28.8.2006), για το παρακάτω Σχέδιο:

1.1 Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης ΔΕ Παλιανής, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3319/07-10-15 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

2.Έκφραση άποψης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/11 και της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 1649/45/14, για τα παρακάτω έργα:

2.1 Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών, με συνοδά έργα σε έκταση 335,8 στρ. εντός της λατομικής περιοχής στη θέση «Πλατύβολα», Δ.Δ. Κατσιδωνίου Δήμου Σητείας, Π.Ε. Λασιθίου, από την «Γ. ΒΛΑΜΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΜΙΝΩΙΚΗ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ο.Ε σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 49575/1663/21-10-2014 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ.

2.2 Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου Γαύδου από Ελικοδρόμιο προς Σαρακήνικο» στο νησί της Γαύδου, στο Δήμο Γαύδου της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Χανίων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 427/31-3-15 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2.3 Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων & ΧΥΤΥ Σητείας στη θέση «Παναγιά» Δ.Δ. του οικισμού Ρούσα Εκκλησιά Δήμου Σητείας Π.Ε. Λασιθίου, με φορέα υλοποίησης τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2040/11-8-2015 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2.4 Νέος αγωγός μεταφοράς νερού από υδροληψία Μύρτου – Δ3 – φράγμα Μπραμιανού μήκους 15 περίπου km» στο Δήμο Ιεράπετρας της Π.Ε. Λασιθίου, με φορέα υλοποίησης το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3171/23-9-2015 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2.5 Προστασία – Αξιοποίηση -Ενιαία Διαχείριση Υδάτινου Δυναμικού Μυλοποτάμου: Κατασκευή και λειτουργία Υδραγωγείων α) Πάνορμος – Ρουμελή και β) Εξάντης – Μελιδόνι – Πέραμα Δήμου Μυλοποτάμου Π.Ε. Ρεθύμνης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2756/30-9-2015 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2.6 Ολοκλήρωση του οδικού άξονα Αγ. Βαρβάρα – Αγ. Δέκα – Βιάνος – Ιεράπετρα – Παχειά Άμμος, Τμήμα: Πραιτώρια – Άγιοι Δέκα, Υποτμήμα: Στόλοι – Αγ. Δέκα με φορέα υλοποίησης την Δ/νση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και τον ΟΑΚ Α.Ε. στην ΠΕ Ηρακλείου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3398/13-11-2015 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2.7 Ολοκλήρωση του οδικού άξονα Αγ. Βαρβάρα – Αγ. Δέκα – Βιάνος – Ιεράπετρα – Παχειά Άμμος, Τμήμα: Πραιτώρια – Άγιοι Δέκα, Υποτμήμα: Πραιτώρια – Στόλοι και 2) Βελτίωση Οδικού Τμήματος Πραιτώρια – Χάρακας με φορέα υλοποίησης την Δ/νση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και τον ΟΑΚ Α.Ε. και για το (2) τη Δ.Τ.Ε. ΠΕ Ηρακλείου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3996/16-11-2015 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2.8 Νότιος οδικός άξονας κατά τμήματα από Πιλαλήματα έως Σητεία – τμήμα 2: Άγιος Γεώργιος – Πισκοκέφαλο» με φορέα υλοποίησης τη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Λασίθίου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3421/17-11-2015 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2.9 Μονάδα κοπής – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων» στη θέση “Συκολιά” Δ.Δ. Νέας Κυδωνίας Δήμου Χανίων Π.Ε. Χανίων, ιδιοκτησία της εταιρίας «108 ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Α.Ε. σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3256/17-11-2015 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2.10 Τροποποίηση εγκεκριμένης ΑΕΠΟ_ υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας “1002236 ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ”, ιδιοκτησίας «VODΑFONE–ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ», στη θέση Ύψωμα «Ανεμολιά», Κοινότητας Παλαιοκάστρου, Δ.Ε. Ιτάνου, Δήμου Σητείας, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3430/23-10-2015 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

3.1 Έγκριση 1ης τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Ελληνικού Οργανισμού – Δήμητρα (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ), για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Δημιουργία αμπελώνα διατήρησης ποικιλιών αμπέλου», σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ.

3.2 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμο Χανίων, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης και του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης – Ανώνυμη εταιρεία Ο.Τ.Α που αφορά «Πλαίσιο Συμφωνίας για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα θεατρικής και λοιπής καλλιτεχνικής ανάπτυξης, επιχορηγούμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έτους 2016», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 9256/19-01-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

3.3 Έγκριση 3ης τροποποίησης της από 11-01-2013 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του ΕΛΚΕΘΕ για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΠΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», ως προς την παράταση της χρονικής διάρκειας αυτής, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
Πρωτόγνωρη η φετινή εορτή της Αγίας Αικατερίνης
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Πρωτόγνωρη η φετινή εορτή της Αγίας Αικατερίνης
Η Θεία Λειτουργία της Αγίας Αικατερίνης Πολιούχου Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Η Θεία Λειτουργία της Αγίας Αικατερίνης Πολιούχου Σητείας
Ο Εσπερινός της Αγίας Αικατερίνης σε ζωντανή μετάδοση
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ο Εσπερινός της Αγίας Αικατερίνης σε ζωντανή μετάδοση
Θετικός στον Covid19 o Γιάννης Πλακιωτάκης
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Θετικός στον Covid19 o Γιάννης Πλακιωτάκης
Εξιτήριο έλαβε ο αντιδήμαρχος κ. Αϊλαμάκης από το Νοσοκομείο
ΣΗΤΕΙΑ
Εξιτήριο έλαβε ο αντιδήμαρχος κ. Αϊλαμάκης από το Νοσοκομείο
Ερώτηση Θραψανιώτη για το Νοσοκομείο Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙ
Ερώτηση Θραψανιώτη για το Νοσοκομείο Ιεράπετρας
3ο Πανελλήνιο Βραβείο για το Γυμνάσιο Χανδρά στον Διαγωνισμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών
ΣΗΤΕΙΑ
3ο Πανελλήνιο Βραβείο για το Γυμνάσιο Χανδρά στον Διαγωνισμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών
Ενημέρωση πληγέντων παραγωγών Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου για τις ζημιές από την πλημμύρα το διάστημα 6 έως 11 Νοεμβρίου
ΛΑΣΙΘΙ
Ενημέρωση πληγέντων παραγωγών Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου για τις ζημιές από την πλημμύρα το διάστημα 6 έως 11 Νοεμβρίου
Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με το Δήμαρχο Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙ
Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με το Δήμαρχο Ιεράπετρας
Επιστολή διαμαρτυρίας του Δημάρχου Γ. Στεφανάκη προς τον Πρόεδρο και την Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς που αποφάσισαν το κλείσιμο του μοναδικού τραπεζικού καταστήματος της Πειραιώς στο Δήμο.
ΛΑΣΙΘΙ
Επιστολή διαμαρτυρίας του Δημάρχου Γ. Στεφανάκη προς τον Πρόεδρο και την Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς που αποφάσισαν το κλείσιμο του μοναδικού τραπεζικού καταστήματος της Πειραιώς στο Δήμο.