Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας την Τετάρτη 25 Μαϊου

10 Προβολές

Tην Τετάρτη 25 Μαϊου και ώρα 18:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9, θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση εκτέλεσης των παρακάτω έργων:

– Δημοτική Οδοποιία , πρ/σμού 350.000,00 €

– Αγροτική Οδοποιία, πρ/σμού 400.000,00 €

– Επέκταση δικτύου άρδευσης στον οικισμό Γούδουρα-Ασπρόλιθο, πρ/σμού 20.000,00 €

2. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των παρακάτω έργων:

– Συντήρηση παλαιών δημοτικών σχολείων Αγ.φωτιάς-Σφάκας.

– Οδοποιία τοπικών διαμερισμάτων

– Δημοτική Οδοποία 2010

3. Έγκριση συγκριτικού πίνακα και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης: Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος πόλης Σητείας.

4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των παρακάτω έργων:

– Ανάπλαση Κουρεμένου

– Αθλητικό Κέντρο Σητείας (στίβος & γήπεδο ποδοσφαίρου)

5. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑΣ για την εκτέλεση της Προμήθειας και εγκατάστασης ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) αντλιοστασίων λυμάτων, πρ/σμού 34.000,00 €

6. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης για την επίβλεψη του έργου: Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση ΔΙΓΟ ΜΝΗΜΑ τ.δ. Κατσιδωνίου. Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

7. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο εταιρικό σχήμα του εγκεκριμένου έργου: ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ-Διατροφικά προϊόντα και βιώσιμη ανάπτυξη στις περιοχές συνεργασίας, στο πλαίσιο του ΕΠ Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013.

8. Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης εκμίσθωσης για την: Κατασκευή-Διαχείριση και εκμετάλλευση ηλιοθερμικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η οποία έχει συναφθεί μεταξύ πρώην Δήμου Λεύκης και της εταιρείας NUR-MOH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ .

9. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης για την υλοποίηση προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών κατά το έτος 2011. Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

10. Κατανομή πιστώσεων : ΣΑΤΑ 2011 – ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών- Ανανεώσιμων πηγών -ΚΑΠ για επενδυτικές δραστηριότητες.

11. Έγκριση προϋπολογισμού του νέου Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.)

12. Αναμόρφωση πρ/σμού εσόδων-εξόδων 2011.

13. Έγκριση καταβολής δαπάνης μετακινήσεων αιρετών εκτός έδρας του Δήμου για συμμετοχή σε ημερίδες-συνέδρια.

14. Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού.

15. Έγκριση καταβολής μισθοδοσίας υπαλλήλου του πρώην Δήμου Λεύκης με σύμβαση ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για το διάστημα από 1/5-15/6/2011.

16. Έγκριση δυο συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας για χρήση προϊσταμένων του Δήμου.

17. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων. Ανάκληση της 78/2011 απόφασης κατανομής.

18. Έγκριση μίσθωσης ιδιωτικού ακινήτου για δημιουργία πάρκιγκ αυτοκινήτων στην περιοχή του αεροδρομίου.

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου Α.Ε για παράτασης της μίσθωσης του ακινήτου του Δήμου για ανέγερση σταθμού λεωφορείων στη Σητεία, μέχρι 24-7-2031.

20. Καθορισμός ειδικοτήτων και θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο (μια θέση) και στο Ν.Π. Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.) (4 θέσεις).

21. Έγκριση ισολογισμού ΔΗΚΕΣ 2010. Ορισμός ελεγκτών για τον ισολογισμό του 2011.

22. Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας.

23. Χορήγηση παραγωγικής άδειας Λαϊκής Αγοράς.

24. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων-Θεάτρων Περιφ/κής Ενότητας Λασιθίου.

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως δημότη οικισμού Ξεροκάμπου Ζήρου για σύνδεση της αγροικίας του με το δίκτυο ύδρευσης.

26. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

27. Καθορισμός θέσης μεταφοράς περιπτέρου ιδιοκτησίας Νεστοράκη.

28. Ορισμός εκπροσώπου στο Δ.Σ. του συνδέσμου ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

29. Καθορισμός τιμήματος για τους δικαιούχους χρήσης κοιν. χώρου αιγιαλού άνευ δημοπρασίας στη Δημοτική Ενότητα Ιτάνου.

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ για παραχώρηση τμήματος του κτηρίου του Δήμου στην οδό Πλαστήρα (πρώην Παιδικός σταθμός) για στέγαση των Υπηρεσιών της.

31. Έγκριση απολογισμών σχολικών επιτροπών Δήμου για το έτος 2010.

32. Έγκριση κοπής ενός δένδρου στην οδό Π. Βαρθολομαίου στη Σητεία.

33. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών που διενεργήθηκαν με βάση τον ΕΚΠΟΤΑ.

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα