Συνάντηση του ΔΣ του Συλλόγου Μύσων με το Δήμαρχο Σητείας

38 Προβολές

Τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Σητείας, «ο Μύσων», με το Δήμαρχο Σητείας κ. Γεώργιο Ζερβάκη και τον Πρόεδρο του ΔΟΚΑΣ, κ. Μιχαήλ Περάκη, έπειτα από σχετικό αίτημα. Τα θέματα που τέθηκαν στη συνάντηση αφορούν λειτουργικά ζητήματα, ζητήματα ασφάλειας μαθητών, καθώς και κτηριακά με κύριο το στεγαστικό θέμα των δομών Ειδικής Αγωγής της πόλης μας.

Θέμα 1ο : «Θέματα καθαριότητας σχολικών μονάδων»

Τέθηκε το ζήτημα σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά αιτήματα και παράπονα που έχουμε δεχτεί από σχολικές μονάδες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των καθαριστικών. Οι σχολικές μονάδες έχουν εκφράσει την ανάγκη προμήθειας καθαριστικών ανώτερης ποιότητας, ώστε να γίνεται αφενός ορθολογική χρήση, αφετέρου να υπάρχουν καθαριστικά με τις απαραίτητες εγκρίσεις και ποιοτικές προδιαγραφές, προκειμένου να γίνεται η απαραίτητη απολύμανση και να τηρείται η υγιεινή στους σχολικούς μας χώρους. Σε μελλοντικό διαγωνισμό λοιπόν ζητούμε ως βασική προϋπόθεση την ποιότητα και την καταλληλότητα των καθαριστικών.

Αναφορικά με το ζήτημα των καθαριστριών που έχει τεθεί και στο παρελθόν, έγιναν ενέργειες για να δοθούν λύσεις. Ωστόσο οι ανάγκες των σχολείων είναι πάγιες, επιτακτικές και διαρκείς και θέσαμε το ζήτημα των συμβάσεων, καθώς το επόμενο χρονικό διάστημα αυτές λήγουν από τον ΙΝΕΔΙΒΙΜ και πρέπει να προβλεφθεί η σύναψη νέων συμβάσεων, επαρκών, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολείων. Πρότασή μας είναι οι συμβάσεις να είναι αορίστου χρόνου, να είναι επαρκείς για τις ανάγκες όλων των σχολικών μονάδων και ενδεχομένως να υπάρχει επικουρικό προσωπικό το οποίο θα καλύπτει έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Θέμα 2ο «Συμβόλαια τηλεπικοινωνιών σχολείων»

Ζητήσαμε από το Δήμο να εξετάσουμε το ζήτημα των συμβάσεων που έχουν συνάψει τα σχολεία με τον πάροχο και τα πάγια τα οποία είναι εξαιρετικά υψηλά και ανάλογο υψηλό είναι το ποσό που καλείται κάθε σχολική μονάδα να καταβάλει από τα κονδύλια που προορίζονται να καλύψουν τα λειτουργικά τους έξοδα σε μια πάγια ανάγκη. Η διενέργεια διαγωνισμού που θα διασφαλίσει καλύτερους όρους είναι μια βιώσιμη πρόταση για τις σχολικές

μονάδες. Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του ΔΟΚΑΣ δήλωσε ότι αποτελεί και δική τους προτεραιότητα, συνεπώς θα γίνουν άμεσα ενέργειες.

Θέμα 3ο : «Ασφάλεια μαθητών»

Οι συμβάσεις των σχολικών τροχονόμων και άλλες, κρίνονται επαρκείς, ωστόσο ζητήσαμε να υπάρξει σήμανση και διαγραμμίσεις σε δρόμους που βρίσκονται κοντά στα σχολεία, στα σημεία επιβίβασης και αποβίβασης των μεταφερόμενων μαθητών, τόσο στην πόλη όσο και στην περιφέρεια και στα χωριά του Δήμου Σητείας. Η ασφάλεια των μαθητών μας αποτελεί προτεραιότητα, τόσο δικιά μας όσο και του Δήμου, όπως φάνηκε από τη συζήτηση και τις ενέργειες του Δήμου Σητείας.

Θέμα 4ο : «Κτηριακές υποδομές Γενικής και Ειδικής Αγωγής»

Έπειτα από τη μεταστέγαση του Ειδικού Νηπιαγωγείου Σητείας στη μέση της σχολικής χρονιάς, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Σητείας, «ο Μύσων», επανέφερε ένα ζήτημα που διαρκώς αναδεικνύει τα τελευταία 5 χρόνια και αποτελεί επιτακτική ανάγκη τόσο της κοινωνίας όσο και των εκπαιδευτικών. Αποτελεί χρέος προς τα παιδιά μας να στεγάζονται σε κατάλληλους σχολικούς χώρους και όλοι οι μαθητές μας να φοιτούν στις κατάλληλες γι’ αυτούς δομές, τόσο εκπαιδευτικές όσο και κτηριακές. Παρόλα αυτά η Ειδική Αγωγή στην πόλη μας έμεινε δίχως στέγη, παρά τις αλλεπάλληλες παρεμβάσεις μας όλο αυτό το διάστημα. Η μεταστέγαση των δομών των Ειδικών Σχολείων σε σχολικά συγκροτήματα που ήδη είναι κορεσμένα ή έχουν τοποθετηθεί κοντέινερ σε γήπεδα σχολείων, όχι μόνο δε λύνει το πρόβλημα, αλλά δημιουργεί νέα προβλήματα και στη σχολική μονάδα στην οποία αυτά θα τοποθετηθούν και στο Ειδικό Σχολείο το οποίο δεν θα έχει χώρους.

Η λύση θα πρέπει να είναι ριζική σημείο στο οποίο συμφώνησα όλοι. Οι σχολικές μονάδες είναι ήδη κορεσμένες και πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισής τους. Η ριζική τομή θα είναι η ανέγερση ενός πολυδύναμου σχολικού συγκροτήματος εντός του σχεδίου πόλης της Σητείας, το οποίο να περιλαμβάνει Νηπιαγωγείο Γενικής και Εδικής Αγωγής, Δημοτικό Σχολείο Ειδικής και Γενικής Αγωγής, δυνατότητα ανέγερσης δομής Ειδικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τους κατάλληλους χώρους και υποδομές. Η πρόταση του ΣΕΠΕ Σητείας, «ο Μύσων» , είναι η ανέγερση ενός τέτοιου πολυδύναμου σχολικού συγκροτήματος να γίνει στην οδό Πραισού, σε χώρους που διαθέτει ο Δήμος και χρειάζεται να γίνει απλά αλλαγή χρήσης στο σχέδιο πόλης. Διευκρινίσαμε ότι το Νέο ΕΣΠΑ περιλαμβάνει επιχορήγηση για μελέτη και ανέγερση σχολικών κτηρίων, συνεπώς δε χρειάζεται να υπάρξει καμία οικονομική επιβάρυνση από την πλευρά του Δήμου. Κάτι τέτοιο θα δώσει λύση σε ένα σοβαρό ζήτημα για τα επόμενα χρόνια στην πόλη μας, αφού με αυτόν τον τρόπο λύνεται οριστικά το στεγαστικό πρόβλημα της Σητείας. Αναφέρθηκε επίσης ότι ανάλογες ενέργειες μπορούν να γίνουν και σε σχολικούς χώρους στην περιφέρεια και στα χωριά που αντιμετωπίζουν στεγαστικά θέματα και ο Δήμος διαθέτει χώρους οι οποίοι έχουν παραχωρηθεί με την προϋπόθεση ανέγερσης σχολικής στέγης.

Από τη συζήτηση εκλάβαμε ότι υπάρχει πολιτική βούληση, αφού οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες για τα μείζονα κοινωνικά και εκπαιδευτικά ζητήματα είναι κοινές. Ο Δήμαρχος Σητείας εξέφρασε τη στήριξη και τη μέριμνά του για την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς. Στην τοποθέτησή του δεσμεύτηκε αφενός να λυθούν άμεσα τα πρώτα τρία θέματα, αφετέρου το κτηριακό να αποτελέσει προτεραιότητα του Δήμου. Ο Δήμος Σητείας θα ξεκινήσει άμεσα την έρευνα, προκειμένου να γίνουν οι ενέργειες για να δοθεί λύση σε ένα μείζον κοινωνικό και εκπαιδευτικό ζήτημα. Εφόσον υπάρχει βούληση και διάθεση για συνεργασία με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών ΠΕ Σητείας «ο Μύσων», καταθέσαμε ότι θα συμβάλουμε σε κάθε περίπτωση ώστε να επιτευχθεί ο στόχος.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Αλεξάκης Αλέξανδρος Σαντιμπαντάκη Ελένη

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
ΣΗΤΕΙΑ
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
ΚΡΗΤΗ
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Χωρίς κατηγορία
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης
ΛΑΣΙΘΙ
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης