Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης της καταλληλότητας και της επιλογής χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων

10 Προβολές

Τη συγκρότηση της επιτροπής εξέτασης της καταλληλότητας και της επιλογής χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων, καθώς και χώρων μετά κτιρίων καταλλήλων για στέγαση σχολικών μονάδων, στο Δήμο Σητείας , η οποία αποτελείται από τους εξής:

† Μπαρμπεράκη Εμμανουήλ Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ωα τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον κ.Σταμέλο Ιωάννη Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

† Ηλιόπουλο Θεόδωρο του Ηλία Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. εκπρόσωπο της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. ς οιονεί καθολική διάδοχο της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. με αναπληρωτή του την κ. Σκαλτσά Αντριάνα Τοπογράφο Μηχανικό

† Στούκα Γεωργία του Σταύρου κατηγορίας Τ.Ε. Κλάδου Εποπτών Δημόσιας Υγείας με βαθμό Ε της Δνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου με αναπληρώτρια της, την κ. Φραγκιαδάκη Μαρία του Εμμανουήλ της ίδιας Δνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας

† Ταβλαδάκη Ιωάννα του Ιωάννου υπάλληλο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Αγ.Νικολάου με αναπληρωτή της τον κ.Ζωγραφάκη Κωνσταντίνο του κίμων επίσης υπάλληλο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Αγ.Νικολάου

† Αντωνιδάκη Μιχαήλ Δημοτικό Σύμβουλο Σητείας με αναπληρωτής του τον κ.Τερζή Λεωνίδα επίσης Δημοτικό Σύμβουλο Σητείας

Η ευθύνη σύγκλησης και λειτουργίας της παραπάνω Επιτροπής ανατίθεται στον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Αντωνιδάκη Μιχαήλ ο οποίος και αναλαμβάνει χρέη Προέδρου της παραπάνω Επιτροπής

Το έργο της συγκεκριμένης επιτροπής αφορά στην έκδοση διαπιστωτικής πράξης καταλληλότητας των ιδιωτικών ακινήτων που θα προσφερθούν για μίσθωση από το Δήμο για την στέγαση των παρακάτω σχολικών μονάδων.

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σητείας
6ο Νηπιαγωγείο Σητείας
Νηπιαγωγείο Παλαικάστρου
Νηπιαγωγείο Πισκοκεφάλου

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα