Συγκροτεί τριμελή επιτροπή για την παραλαβή της προμήθειας: Εξοπλισμός και υλικά διαφήμισης που αφορούν τη Δράση « Σητεία Πόλη του Ελαιολάδου »

15 Προβολές

Συγκροτεί τριμελή επιτροπή για την παραλαβή της προμήθειας: Εξοπλισμός και υλικά διαφήμισης που αφορούν τη Δράση « Σητεία Πόλη του Ελαιολάδου »,αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Σητείας στην πρόσφατη συνεδρίαση του , σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 4148/25-7-2018 πρακτικό το οποίο είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, αποτελούμενη από τους παρακάτω δημοτικούς υπαλλήλους:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Φουντουλάκης Ιωάννης, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, ως πρόεδρος
2. Μαλλιαρουδάκης Λέανδρος, κλάδου ΤΕ Πληροφορικής
3. Βιτσεντζάκης Ιωάννης, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (κατ’ αντιστοιχία)
1. Ζουμάκης Ιωάννης, κλάδου ΔΕ Διοικητικού
2. Βλαχάκη Μαρία, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού
3. Βαρδάκη Αικατερίνη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Ο κ. Λαντζανάκης παίρνοντας το λόγο είπε τα ακόλουθα:

Με την υπ’ αρ. 180/018 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας: Εξοπλισμός και υλικά διαφήμισης που αφορούν τη Δράση « Σητεία Πόλη του Ελαιολάδου ».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11.β. του άρθρου 221 του 4412/2016: « για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου
οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες ».
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11.ε. του άρθρου 221 του ως
άνω νόμου : « Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α ́226) » .
Το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικ.Ανάπτυξης διενήργησε την κλήρωση για την ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) που θα συγκροτήσουν την παραπάνω επιτροπή του Δήμου και τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφανίζονται στο υπ’ αριθμ. 4148/25-7-2018 πρακτικό, το οποίο σας θέτω υπόψη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
ΣΗΤΕΙΑ
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
ΚΡΗΤΗ
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Χωρίς κατηγορία
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης
ΛΑΣΙΘΙ
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης