Στο Τοπλού η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

11 Προβολές

Στο Τοπλού θα πραγματοποιηθούν δυο συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συνεδρίαση Κρήτης. Την Παρασκευή 17 Μαΐου και ώρα 13.45μ.μ, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση της “συνηθισμένη” ατζέντα θεμάτων, ενώ το Σάββατο 18 Μαΐου θα συζητηθεί ο σχεδιασμός της Περιφέρειας Κρήτης για τη νέα προγραμματική περίοδο.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που θα γίνει την Παρασκευή 17 Μαΐου 2013 και ώρα 13.45μ.μ. στον χώρο της Ιεράς Μονής Τοπλού της Π. Ε. Λασιθίου.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.
1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.1 Σχέδιο Δράσης για το έτος 2013 της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα, μελέτες και λοιπές δράσεις, με πηγές χρηματοδότησης τους ΚΑΠ, Ίδιους Πόρους, τακτική επιχορήγηση ΤΕΟ ΑΕ και τα Ταμειακά Υπόλοιπα από παλαιές πηγές χρηματοδότησης των πρώην Ν.Α. σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 38127/14264/29-04-2013 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής – (εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ Σταύρος Αρναουτάκης).

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
2.1 Συγκρότηση Επιτροπής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου προς την Επιτροπή – (εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ Σταύρος Αρναουτάκης).

2.2 Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Σητείας, για την «Παραχώρηση χρήσης του μηχανήματος έργου ΜΕ 5136 ΚΥ Ισοπεδωτή Γαιών (grader) από την Περιφέρεια Κρήτης/ΠΕ Λασιθίου στο Δήμο Σητείας», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 8600/25-04-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Λασιθίου – (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου κ Νίκος Καστρινάκης).

2.3 Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ιεράπετρας, για την «Παραχώρηση χρήσης του μηχανήματος έργου ΜΕ 5138 ΚΥ Ισοπεδωτή Γαιών (grader) από την Περιφέρεια Κρήτης/ΠΕ Λασιθίου στο Δήμο Ιεράπετρας», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 7039/25-04-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Λασιθίου – (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου κ Νίκος Καστρινάκης).

3. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
3.1 Μερική ανάκληση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την βελτίωση του οδικού άξονα Βρύσες – Χώρα Σφακίων στο τμήμα γ) Παράκαμψη Αμμουδαρίου περιοχής Ασκύφου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 13033//17-04-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Χανίων – (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ. Βουλγαράκης Απόστολος).

3.2 7η συμπλήρωση – διόρθωση Κτηματολογικού Πίνακα και Διαγράμματος του έργου «Βελτίωση του οδικού άξονα Ταυρωνίτη – Κάνδανος – Παλαιόχωρα, (Τμήμα Κάνδανος – Παλαιόχωρα, τμήμα Α,Β,Γ και Δ και από Χ.Θ.0+00 έως 13+027,61), σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 14909/7-05-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Χανίων – (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ. Βουλγαράκης Απόστολος).

4. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
4.1 «Ορισμός εκπροσώπου από την Π.Ε. Χανίων (τακτικό και αναπληρωματικό) για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Διαχειριστική Επιτροπή του Δήμου Χανίων για τον Αγροτικό Αύγουστο, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 7173/13-03-2013 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων – (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ. Βουλγαράκης Απόστολος)

4.2 Ορισμός εκπροσώπου της Π.Ε. Λασιθίου (τακτικό μέλος) στη Διοικούσα Επιτροπή του Ινστιτούτου Ελληνικής Γλώσσας, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. οικ. 4849/20-03-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου- (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου κ. Καστρινάκης Νίκος).

5. ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
5.1 Μεταφορά επαγγελματικής άδειας του Σιακά Θεόφιλου του Αλέξανδρου, από την Π.Ε. Πελοπονήσου στην Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 2111/15-03-2013 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου, της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Ηρακλείου – (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου κ. Κουκιαδάκης Ευριπίδης).

5.2 Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών Λαϊκών Αγορών ΠΕ Ρεθύμνου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1316/24-04-2013 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου, της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Ρεθύμνου – (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα. Λιονή Μαρία).

5.3 Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών Λαϊκών Αγορών ΠΕ Χανίων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1487/16-4-2013 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου, της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Χανίων – (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ. Βουλγαράκης Απόστολος).

5.4 Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς του κατόχου Τσιλίδη Αλέξανδρου στον πατέρα του Τσιλίδη Γεώργιο, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. /16-4-2013 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου, της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε Λασιθίου – (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου κ. Καστρινάκης Νίκος).

5.5 Ανάκληση και Οριστική διαγραφή επαγγελματικής άδειας του Χναρά Κωνσταντίνου του Γεωργίου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1359/7-5-2013 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου, της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Χανίων – (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ. Βουλγαράκης Απόστολος).

5.6 Μεταβίβαση α) της αριθμ 86 επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών του Μανιού Ευάγγελου του Πασχάλη στον γιο του Μανιό Χρήστο του Ευαγγέλου, β) της αριθμ 02 επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών της Ζερβού Γεωργίας του Εμμανουήλ στην κόρη της Ζερβού Μαρία του Κων/νου γ) της αριθμ 219 επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών της Βαμβουκάκη Μαρίας του Γεωργίου στον γιο της Βαμβουκάκη Γεώργιο του Βασιλείου και δ) της αριθμ 223 επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών του Μπουρσέλη Αντωνίου του Χρυσοστόμου στον γιο του Μπουρσέσλη ʼγγελο του Αντωνίου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 4018 /9-5-2013 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου, της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Ηρακλείου – (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου κ. Κουκιαδάκης Ευριπίδης).

6. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
6.1 Έγκριση Προγράμματος έργων και εργασιών των Διευθύνσεων Δασών Χανίων και Ηρακλείου, έτους 2013, σύμφωνα με τα αριθμ. πρωτ. 8353/31-12-2012 και 624/01-02-2013 έγγραφα των Διευθύνσεων Δασών Χανίων και Ηρακλείου, αντίστοιχα – (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ. Βουλγαράκης Απόστολος και ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου κ. Κουκιαδάκης Ευριπίδης).

7. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
7.1 Έγκριση δαπάνης 5.000 € για την ετήσια συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης στο δίκτυο «AREPO», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 310/16-4-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής – (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα. Θεανώ Βρέντζου Σκορδαλάκη).

7.2 α) Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο Agro – quality Festival και β) Συμμετοχή και υλοποίηση της Περιφέρειας Κρήτης δράσεων προβολής και προώθησης που αφορούν στα αγροτικά προϊόντα για το έτος 2013 και Έγκριση διάθεσης πίστωσης 100.000 € για την υλοποίηση τους, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής – (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα. Θεανώ Βρέντζου Σκορδαλάκη).

8. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
8.1 Οικονομοτεχνική μελέτη για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. οικ. 7223/10-05-2013 έγγραφο του ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης- (εισηγητής ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε θέματα πολιτισμού κ. Ζαμπετάκης Φάνης).
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Γιώργος Πιτσούλης

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που θα γίνει το Σάββατο 18 Μαΐου 2013 και ώρα 9.30 π.μ. στον χώρο της Ιεράς Μονής Τοπλού της Π. Ε. Λασιθίου.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

1. Σχεδιασμός Περιφέρειας Κρήτης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 – (εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ Σταύρος Αρναουτάκης και η Προϊσταμένη της Ενιαίας Διαχειριστικής Αρχής κα. Κασσωτάκη Μαρία).

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Γιώργος Πιτσούλης

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
Εκστρατεία στήριξης του κρητικού κρασιού
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Εκστρατεία στήριξης του κρητικού κρασιού
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
ΛΑΣΙΘΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΣΥΝ.Ε.Κ.  «Όχι στον ευτελισμό της Δημοκρατίας
ΛΑΣΙΘΙ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΣΥΝ.Ε.Κ. «Όχι στον ευτελισμό της Δημοκρατίας
Ανακοίνωση του Προέδρου της ΕΑΣΥ Λασιθίου για τη γιορτή του Αγίου Αρτεμίου
ΛΑΣΙΘΙ
Ανακοίνωση του Προέδρου της ΕΑΣΥ Λασιθίου για τη γιορτή του Αγίου Αρτεμίου
Ζητούν την παρέμβαση του Πρωθυπουργού για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες
ΣΗΤΕΙΑ
Ζητούν την παρέμβαση του Πρωθυπουργού για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες
Δύο νέες παιδικές χαρές παραδόθηκαν στο Ορεινό
ΛΑΣΙΘΙ
Δύο νέες παιδικές χαρές παραδόθηκαν στο Ορεινό
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, θα συνεχιστούν
ΚΡΗΤΗ
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, θα συνεχιστούν
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
ΣΗΤΕΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
Επίσκεψη Υφυπουργού Τουρισμού, Μάνου Κόνσολα, στην Κρήτη
ΛΑΣΙΘΙ
Επίσκεψη Υφυπουργού Τουρισμού, Μάνου Κόνσολα, στην Κρήτη