Σε τρεις μήνες θα είναι έτοιμο το γήπεδο Παλαικάστρου

61 Προβολές

Τρεις μήνες παράτασης , πήρε το έργο <<ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - ΓΗΠΕ∆Ο ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ>> από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας , που συνεδρίασε την προηγούμενη εβδομάδα στο Ηράκλειο. Η παράταση δόθηκε μετά αίτηση του αναδόχου του έργου ́ ́ERGO ΚΑΛΟΥ∆ΑΚΗΣ Α.Ε ́ ́

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα