Σε δημόσια διαβούλευση το θέμα “Επέκταση τέλους κοινοχρήστου χώρου …”

10 Προβολές

Ο Δήμος Σητείας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το θέμα «Επέκταση τέλους κοινοχρήστου χώρου για χρήση εδάφους και υπεδάφους στα νέα διοικητικά όρια του Καλλικρατικού Δήμου Σητείας», σύμφωνα με την υπ’αριθ.209/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σητείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους, είτε στο e-mail : info@sitia.gr, είτε στο fax του Δήμου Σητείας: 28430 24584.

Καταληκτική Ημερομηνία Διαβούλευσης: η 13η Ιανουαρίου 2012

Με την πάροδο της προθεσμίας αυτής η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σητείας , αφού λάβει υπόψη τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις που θα κατατεθούν, θα συζητήσει το θέμα και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Επισυνάπτουμε την υπ’αριθ.209/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής:

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα