Σήμερα η Γ.Σ του Αγροτικού Σταφιδικού Συν/μού Σητείας

8 Προβολές

Καλούνται τα μέλη του Αγροτικού Σταφιδικού Συν/μού Σητείας σε Γενική Συνέλευση στις 07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 7.30 μμ στο κτίριο ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ (παλαιό πρατήριο ΣΥΝ/ΜΟΥ ) του Δήμου Σητείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα..

ΘΕΜΑ 1ο: «Ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες και τις αποφάσεις της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Σητείας να προσαρμοστεί στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4015/2011 και να μετατραπεί σε Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη.»

ΘΕΜΑ 2ο : «Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Συνεταιρισμού μας με την επωνυμία «Αγροτικός Συνεταιρισμός….…» στο μετοχικό κεφάλαιο της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης, που θα προκύψει από τη μετατρεπόμενη Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Σητείας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4015/2011, του άρθρου 21 του ν. 2810/2000, του ν.2190/1920 και του ν. 1297/1972.»

ΘΕΜΑ 3ο : Εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο του ΔΣ να υπογράψει το σχέδιο σύμβασης μετατροπής της ΕΑΣ Σητείας σε Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη

ΘΕΜΑ 4ο : Ορισμός αντιπροσώπου του αγροτικού συνεταιρισμού στη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρικής Σύμπραξης, που θα προκύψει από την μετατροπή της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Σητείας.
Λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων παρακαλούνται όλα τα μέλη να παρευρεθούν στη ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα