πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ1 “Πώς να κάνετε το σχολείο σας περισσότερο ψηφιακό” από το 2ο Γυμνάσιο Σητείας

16 Προβολές

Κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 το σχολείο μας υλοποίησε το πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ1 “Πώς να κάνετε το σχολείο σας περισσότερο ψηφιακό”. Το πρόγραμμα αυτό ανήκει στην κατηγορία KΑ1 δηλαδή στη δράση μαθησιακής κινητικότητας προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης που προσφέρει την ευκαιρία σε εκπαιδευτικό προσωπικό σχολικών μονάδων να βιώσουν μια μαθησιακή εμπειρία σε μια άλλη χώρα.

Καταρχήν επισκεφτήκαμε από 8-14 Οκτωβρίου 2018 το Ταλίν της Εσθονίας όπου και έγινε μία σειρά από σεμινάρια σχετικά με την ψηφιακή στροφή των σχολείων της χώρας κατά την τελευταία κυρίως δεκαετία. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Ταλίν PhD Mart Laanpere ήταν και ο υπεύθυνος εισηγητής της όλης σειράς των σεμιναρίων και ο βοηθός του PhD James Sunney Quaicoe σε ρόλο υποστηρικτή του προγράμματος.

Τα σεμινάρια έλαβαν χώρα στο πανεπιστήμιο του Τάλιν και έγινε αρχικά παρουσίαση του εκπαιδευτικού συστήματος της Εσθονίας. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η Εσθονία παρότι είναι μία μικρή χώρα μόλις 1,3 εκατομμυρίου κατοίκων εντούτοις αποτελεί τον ψηφιακό γίγαντα των βαλτικών χωρών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ρίξει πολύ μεγάλο βάρος στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ταυτόχρονα εξάγει τεχνογνωσία πάνω στο ήδη πετυχημένο μοντέλο που έχει ακολουθήσει. Να πούμε ότι το στοίχημα το οποίο έχει βάλει η χώρα αυτή είναι να πετύχει μέσω του προγράμματος το οποίο υλοποιεί την τελευταία πενταετία το λεγόμενο eResidency την αύξηση του ψηφιακού πληθυσμού της 10 φορές περισσότερο δηλαδή γύρω στα 10 εκατομμύρια. Όλες οι εφαρμογές στηρίζονται πάνω στην ψηφιακή πλατφόρμα που έχει αναπτύξει όπως eElections, eHealth, ePolice, eSchool κ.α. Σε γενικές γραμμές κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων λειτουργήσαμε σε περιβάλλον προσωπικής μάθησης σε πλατφόρμες όπως το Google drive, το Evernote το Edself. Ασχοληθήκαμε κυρίως με εργαλεία ψηφιακής μάθησης και την αλλαγή της παιδαγωγικής προς ένα ενεργό, δημιουργικό, συνεργατικό μοντέλο μάθησης και φυσικά τις αλλαγές που έχουν επέλθει με τα ψηφιακά εγχειρίδια, στο φυσικό εκπαιδευτικό περιβάλλον επαναπροσδιορίζοντας την ψηφιακή ικανότητα του σχολείου.

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι το όλο εγχείρημα στηρίχθηκε στο μοντέλο του Fullan, του Καναδού ερευνητή οποίος υποστήριξε ότι μέσα από την αλλαγή στην διαχείριση και την τεχνολογία επέρχεται και η αλλαγή στην παιδαγωγική και στην διοίκηση του σχολείου. Ουσιαστικά είδαμε τη σχεδίαση ψηφιακής πολιτικής για την εφαρμογή της καινοτομίας σε κάθε επίπεδο του σχολείου καθώς επίσης και θέματα αξιολόγησης της ψηφιακής ωριμότητας του σχολείου σε μία πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί στην Εσθονία το digital Mirror. Επισκεφθήκαμε συνολικά τέσσερα σχολεία στο Ταλίν.

Το γυμνάσιο Pelgulinna, το ρωσικό σχολείο Tallinn City Russian Gymnasium, το Gustav Adolf Grammar School και το σχολείο 21. Οι εντυπώσεις που αποκομίσαμε έχουν να κάνουν κυρίως με τη στροφή των σχολείων στην ψηφιακή τεχνολογία στην δημιουργία ψηφιακών πλατφορμών έτσι ώστε να έχουν κτίσει κυριολεκτικά τον τρόπο επικοινωνίας, μάθησης, διδασκαλίας μέσω της ψηφιοποίησης του σχολείου. Επίσης οι υποδομές των σχολείων ήταν πάρα πολύ καλές με τους μαθητές να εμπλέκονται και σε δράσεις που έχουν να κάνουν με δημιουργικές δραστηριότητες καθώς και με σπορ, ξυλουργική, ύφανση, χειροτεχνία, μηχανική, μουσική, θεατρική αγωγή κ.α. Όλα τα σχολεία έχουν στήσει ένα δικό τους ψηφιακό περιβάλλον το οποίο επικοινωνεί με το κεντρικό ψηφιακό περιβάλλον του υπουργείου παιδείας έτσι ώστε να υπάρχει αλληλεπίδραση και υποστήριξη. Ουσιαστικά μέσα από την εμπλοκή των μαθητών με δράσεις

όπως η μουσική και ξένες γλώσσες η διαθεματικές προσέγγισης που γίνονται στα μαθήματα αποτελούν πρώτη προτεραιότητα με στόχο οι μαθητές να αποκτήσουν δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, συνεργασία, επικοινωνία, το σεβασμό για το περιβάλλον και τους συνανθρώπους, την ανεκτικότητα, την χρήση ψηφιακών εργαλείων και τη συμπεριφορά του ψηφιακού πολίτη. Στο τέλος παρουσιάστηκε από την κάθε ομάδα καθηγητών η εφαρμογή ενός καινοτόμου σχέδιο στρατηγικής στηριγμένο στα ψηφιακά εργαλεία με βάση την υπάρχουσα δομή του σχολείου και την αλλαγή στην παιδαγωγική που θα ακολουθηθεί.

Από την άλλη πλευρά κατά την επίσκεψη μας στην Ολλανδία και συγκεκριμένα στην Ουτρέχτη και στο Άμστερνταμ, από 27 Μαϊου έως 2 Ιουνίου 2018, που έγιναν τα σεμινάρια, δόθηκε έμφαση που στηρίχθηκε στην ψηφιακή στροφή των σχολείων όπως και προηγουμένως στο μοντέλο του Fullan αν και ταυτόχρονα αναλύσαμε το μοντέλο του Rogers σχετικά με την υιοθέτηση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Δουλέψαμε ομαδικά και συνεργατικά πάνω σε ήδη εφαρμοσμένα μοντέλα όπως π.χ. του πανεπιστημίου της Indiana και προσπαθήσαμε να βρούμε τρόπο να προσεγγίσουμε την διοίκηση του σχολείου προκειμένου μέσα από ένα παιχνίδι στρατηγικής να αλλάξει το σχολείο και να κάνει την ψηφιακή στροφή (diffusion of innovation game).

Επίσης δόθηκε μεγάλη έμφαση και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και πως αυτά μπορούν να εφαρμοστούν στην κάθε χώρα έχοντας υπόψη τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τα οποία γίνεται αναφορά στην ιστοσελίδα της Ευρωπαΐκής Ένωσης «esafetylabel.eu». Επισκεφθήκαμε το Σπινόζα Λύκειο στο Άμστερνταμ, το οποίο έχει κάνει στροφή στην ψηφιακή τεχνολογία και στη χρήση των ψηφιακών εργαλείων εφαρμόζοντας την υιοθέτηση ομαδοσυνεργατικών εργαλείων, διαθεματικών εργασιών και προσεγγίσεων και καινοτόμων δράσεων όπως είναι αυτή της Dalton hour. Δηλαδή, όπως μας εξήγησε η διοίκηση του σχολείου, τα παιδιά επιλέγουν τον καθηγητή και την θεματική ενότητα που θέλουν να παρακολουθήσουν ελεύθερα κάποιες ώρες την εβδομάδα, έτσι ώστε να υποστηρίξουν ενδεχόμενα κενά σε κάποια μαθήματα και ταυτόχρονα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους πάνω σε αυτά.

Στο σχολείο τα πάντα γίνονται με iPad της Apple καθώς και στο εργαστήριο υπάρχουν μόνο μηχανήματα της Apple τα iMac στα οποία καλούνται οι μαθητές να υλοποιήσουν πολλές εργασίες . Ο καθηγητής ουσιαστικά λειτουργεί ως σύμβουλος περισσότερο παρά σαν ο καθηγητής που ξέρουμε στη χώρα μας ,όπου π.χ. εφαρμόζει την μετωπική διδασκαλία κ.λ.π. Πέρα από ένα δεκάλεπτο εισήγησης την ώρα, ο καθηγητής λειτουργεί μετά συμβουλευτικά-διαμεσολαβητικά και οι μαθητές ασχολούνται με τις εργασίες τους . Θα πρέπει να πούμε ότι οι υποδομές ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο καθώς υπήρχαν αίθουσες μουσικής, χορού και θεάτρου ώστε οι μαθητές να ασχολούνται εναλλακτικά και με αυτές τις δράσεις έτσι ώστε να αναπτύσσουν το κριτήριο της αισθητικής αγωγής και την ανάπτυξη της κοινωνικής και ομαδοσυνεργατικής σκέψης.

Έτσι λοιπόν εάν θέλουμε να πούμε συμπερασματικά κάποιες σκέψεις σχετικά με τις εκροές που αφορούν τα συγκεκριμένα σεμινάρια θα πρέπει να τονίσουμε, ότι στην εποχή που ζούμε, θα πρέπει να εφαρμόσουμε νέες παιδαγωγικές μεθόδους για τα σχολεία του 21ου αιώνα. Να σχεδιάσουμε καινοτόμα σενάρια δράσης και εκμάθησης να εφαρμόσουμε συμμετοχικά και ομαδοσυνεργατικά σχέδια και πολιτικές για τις ψηφιακές καινοτομίες στο σχολικό επίπεδο. Επίσης να δείξουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην πολιτική της ψηφιακής ασφαλείας στο σχολείο.

Μάθαμε πώς να αναβαθμίζουμε τη ψηφιακή δομή του σχολείου: κινητές συσκευές, δίκτυο, εργαλεία και περιβάλλον διαδικτυακής εκμάθησης καθώς και πώς να σχεδιάζουμε μια πολιτική ψηφιακής ασφάλειας για ολόκληρο το σχολείο.

Αποκτήσαμε επικοινωνιακές δεξιότητες στην Αγγλική γλώσσα, έμφαση στη βελτίωση της προφορικής ευχέρειας, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στη χρήση της προφορικής γλώσσας.

Ευρύτερη κατανόηση της ψηφιακής στροφής των σχολείων και ο ρόλος των υπευθύνων των σχολείων να την εφαρμόσουν βασιζόμενοι σε έρευνες πάνω στη ψηφιακή καινοτομία στα σχολεία. Το πλαίσιο του Fullan για τη ψηφιακή στροφή ολόκληρου του σχολείου.

Μάθαμε για την πολιτική ψηφιακής ασφάλειας ολόκληρου του σχολείου (GDPR), να υποστηρίζουμε την παιδαγωγική καινοτομία, να τη δημιουργούμε και να τη διαχειριζόμαστε.

Κατανοήσαμε πώς να διαχειριζόμαστε τις αλλαγές στα σχολεία υποστηρίζοντας τους καθηγητές, διαδίδοντας τη βέλτιστη πρακτική, προσεγγίζοντας τους γονείς και την κοινότητα.

Συνεργαστήκαμε σε εργαστήρια και μοιραστήκαμε παραδείγματα πάνω σε επιτυχημένες ψηφιακές

καινοτομίες σχολείων στις χώρες μας για να βελτιώσουμε την Ευρωπαϊκή διάσταση.

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
ΣΗΤΕΙΑ
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
ΚΡΗΤΗ
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Χωρίς κατηγορία
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης
ΛΑΣΙΘΙ
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης