Προσφυγή της Περιφέρειας Κρήτης στο ΣτΕ για το Ηλιοθερμικό στα «Φουνιά» Σητείας?

12 Προβολές

Η προσφυγή στο Σ.τ.Ε κατά του Ηλιοθερμικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΗΛΘΣΠΗΕ), ισχύος 70 MW στην περιοχή «Φουρνιά», ήταν το σημαντικότερο θέμα που απασχόλησε τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης που συνεδρίασε υπό τον Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Νίκο Καλογερή.
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος εξέτασε το θέμα του Ηλιοθερμικού Σταθμού στα Φουρνιά Σητείας, και αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή την κατάθεση αίτησης ακύρωσης στο Σ.τ.Ε κατά της Απόφασης ΕΠΟ (Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων) του Υπουργού ΠΕΚΑ, για τους ίδιους ακριβώς λόγους για τους οποίους κατατέθηκε και για το αντίστοιχο γειτονικό Ηλιοθερμικό Σταθμό του Χώνου.
Υπενθυμίζεται ότι για τη συγκεκριμένη επένδυση, η οποία είναι ενταγμένη στο Νόμο 3894/2010 περί Επιτάχυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων (fast track), είχε διενεργηθεί πρόσφατα αυτοψία στο χώρο από μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, όπου διαπιστώθηκε η πλήρης ακαταλληλότητά της όχι μόνο για το φυσικό περιβάλλον της περιοχής αλλά και συνολικά για την αναπτυξιακή προοπτική της Σητείας και της Κρήτης ευρύτερα. Πάγια θέση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, μετά την επέλαση των σχεδιαζόμενων επενδύσεων έργων ΑΠΕ στο νησί, είναι η απαίτηση υλοποίησης πρωτίστως του Περιφερειακού Ενεργειακού Σχεδιασμού, που θα αναλύει τις ενεργειακές ανάγκες της Κρήτης και τα απαραίτητα έργα που θα εξυπηρετήσουν αυτές. Αυτό σημαίνει ότι τέτοια μεγάλα σχέδια θα εξετάζονται ως μέρος ενός ολοκληρωμένου πλάνου.
Στη συνέχεια ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Καλογερής εισηγήθηκε το θέμα στην Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης που συνεδρίασε αμέσως μετά υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη. Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα για το θέμα να προχωρήσει άμεσα η κατάθεση αίτησης ακύρωσης στο Σ.τ.Ε, αποδεχόμενη πλήρως το σκεπτικό της απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος.
Στη συνεδρίαση εκτός από τα μέλη της επιτροπής ήταν παρόντα και μέλη – εκπρόσωποι περιβαλλοντικών συλλόγων και φορέων της Ανατολικής Κρήτης που μετέφεραν την αγωνία τους για τα σχεδιαζόμενα έργα ΑΠΕ, ενώ ανακοινώθηκε από τον κ. Καλογερή η πρόθεση του Δήμου Σητείας να προσυπογράψει την αίτηση ακύρωσης, όπως είχε γίνει και για το Χώνο.
Επίσης η Επιτροπή Περιβάλλοντος εξέτασε και γνωμοδότησε θετικά για δύο Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, και συγκεκριμένα:
-Ανανέωση & τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων προκειμένου να συνεχίσει την λειτουργία του, καθώς και για την κατασκευή μονάδας κομποστοποίησης προδιαλεγμένου οργανικού, από τον Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Αρχανών, έργο που προβλέπεται στον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Κρήτης
-Την ΜΠΕ της ξενοδοχειακής μονάδας κλασικού τύπου 5*, δυναμικότητας 212 κλινών, με την επωνυμία «ST. NICOLAS BAY» στον Δήμο Αγίου Νικολάου.
Τέλος εγκρίθηκε η παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης για την ανασκαφική έρευνα στο Αρχαίο Θέατρο της Ιεράπετρας που είχε υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου Αγίου Νικολάου και της Περιφέρειας Κρήτης.

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα