Προσληφθέντες στο Δήμο Σητείας σύμφωνα την με Αριθμ. Πρωτ. 2089/29-4-2014 ΣΟΧ 1/2014

17 Προβολές

Την 02-6-2014 ημέρα Δευτέρα αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σητείας οι ονομαστικές καταστάσεις, οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων καθώς και οι πίνακες απορριπτέων των παρακάτω ειδικοτήτων:

ΥΕ Εργατών Γενικά (Καθαριότητας)
ΥΕ Εργατών Γενικά (Οδοκαθαριστών)
ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
ΔΕ Χειριστών Μηχανήματος Γκρέιντερ

σύμφωνα την με Αριθμ. Πρωτ. 2089/29-4-2014 ΣΟΧ 1/2014 Ανακοίνωση του Δήμου Σητείας.

Προσληφθέντες είναι οι εξής:

ΥΕ Εργατών Γενικά (Καθαριότητας)

A/A

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

1

ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

2

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

3

ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

4

ΖΕΡΒΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΥΡΩΝ

6

ΑΞΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

7

ΒΕΔΕΡΑΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8

ΛΟΥΜΠΟΥΝΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα