Πληρωμή σε παραγωγούς της εξισωτικής αποζημίωσης έτους 2009 & 2010

10 Προβολές

Σας ανακοινώνουμε, ότι η Ε.Α.Σ Σητείας απέστειλε στο Δήμο Σητείας τις ονομαστικές καταστάσεις των παραγωγών, που πληρούν τις προϋποθέσεις για την πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης και όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, για τα έτη 2009 και 2010, για το Δήμο Σητείας, τις Δημοτικές ενότητες Ιτάνου, Λεύκης, και τις Δημοτικές ενότητες του Δήμου Μ. Γιαλού, που εντάχθηκαν στο Δήμο Σητείας. Οι εν λόγω καταστάσεις αναρτήθηκαν για το Δήμο Σητείας στο Δημοτικό κατάστημα Σητείας, για τη Δημοτική ενότητα Ιτάνου στο Δημοτικό κατάστημα Παλαικάστρου, για τη Δημοτική ενότητα Λεύκης στο Δημοτικό κατάστημα Ζήρου και για τη Δημοτική ενότητα Μ. Γιαλού στο Δημοτικό κατάστημα Μ. Γιαλού.

Ενστάσεις θα μπορούν να υποβάλλονται μόνο από τους παραγωγούς δια μέσου της Ε.Α.Σ Σητείας εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ανάρτησης.

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της Ε.Α.Σ Σητείας (1ο χλμ Εθν. οδου Σητείας – Αγ. Νικολάου)

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα