Περίληψη διακήρυξης παγιδοθεσίας.

74 Προβολές

Η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου , Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου» και με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή.

Ο Προϋπολογισμός της προς προσφορά υπηρεσίας ανέρχεται συνολικά στα 169.435,72 € (χωρίς ΦΠΑ 13%).

Το έργο χωρίζεται σε 8 τμήματα και θα υπογραφούν μέχρι και 8 συμβάσεις και έκαστος των διαγωνιζόμενων δύναται να συμμετάσχει σε ένα ή περισσότερα τμήματα.

Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται από της υπογραφής της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι πριν τις 10/6/2013 έως και 1/11/2013

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες πολίτες, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, δημοτικές επιχειρήσεις, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εργολάβοι υπήκοοι κρατών – μελών της Ε.Ε. εγκατεστημένοι μέσα στην Κοινότητα ή αλλοδαπές εταιρείες που έχουν την κεντρική τους διοίκηση στο εσωτερικό της Κοινότητας.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσοστού 5% επί του προϋπολογισμού πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/05/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 στα Γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

(Πολυτεχνείου 1, ʼγιος Νικόλαος).

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23/05/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 σε δημόσια συνεδρίαση, από την αρμόδια επιτροπή στα γραφεία της αναθέτουσας Αρχής.

Περισσότερες πληροφορίες και αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης και του σχεδίου σύμβασης παρέχονται από τη στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (Πολυτεχνείου 1, ʼγιος Νικόλαος) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ.2841340505 & 2841340512 ή μέσω της ηλεκτρονικής δ/νσης της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr όπου διατίθεται ολόκληρο το κείμενο με τις προϋποθέσεις και τους όρους της διακήρυξης.

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
Εκστρατεία στήριξης του κρητικού κρασιού
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Εκστρατεία στήριξης του κρητικού κρασιού
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
ΛΑΣΙΘΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΣΥΝ.Ε.Κ.  «Όχι στον ευτελισμό της Δημοκρατίας
ΛΑΣΙΘΙ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΣΥΝ.Ε.Κ. «Όχι στον ευτελισμό της Δημοκρατίας
Ανακοίνωση του Προέδρου της ΕΑΣΥ Λασιθίου για τη γιορτή του Αγίου Αρτεμίου
ΛΑΣΙΘΙ
Ανακοίνωση του Προέδρου της ΕΑΣΥ Λασιθίου για τη γιορτή του Αγίου Αρτεμίου
Ζητούν την παρέμβαση του Πρωθυπουργού για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες
ΣΗΤΕΙΑ
Ζητούν την παρέμβαση του Πρωθυπουργού για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες
Δύο νέες παιδικές χαρές παραδόθηκαν στο Ορεινό
ΛΑΣΙΘΙ
Δύο νέες παιδικές χαρές παραδόθηκαν στο Ορεινό
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, θα συνεχιστούν
ΚΡΗΤΗ
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, θα συνεχιστούν
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
ΣΗΤΕΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
Επίσκεψη Υφυπουργού Τουρισμού, Μάνου Κόνσολα, στην Κρήτη
ΛΑΣΙΘΙ
Επίσκεψη Υφυπουργού Τουρισμού, Μάνου Κόνσολα, στην Κρήτη