πεγράφη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΩΝΙΑΣ

6 Προβολές

Στο Δήμο Σητείας,την 11η Ιουνίου 2012, ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία του Δήμου μεταξύ του Δημάρχου Σητείας κ. Πατεράκη και του κ. Ορέστη Ι. Λάππα και Εμμανουήλ Μ.Τζώρτζη, μέλη της Κοινοπραξίας «Ορέστης Λάππας – Εμμ. Τζώρτζης» υπεγράφη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΩΝΙΑΣ»

Η Συνολική Δαπάνη του έργου προεκτιμάται στο ποσό: Εβδομήντα Τέσσερις Χιλιάδες Εκατό Ευρώ και Οκτώ Λεπτά (74.100,08 €).

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα