Πατεράκης για το ΤΕΙ Σητείας

17 Προβολές

Επιστολή Δημάρχου προς Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σχ.με το ΤΕΙ Σητείας

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Όπως πληροφορούμαστε από τα Μέσα Ενημέρωσης αλλά και από τη Διοίκηση του ΤΕΙ Κρήτης βρίσκεται σε εξέλιξη ένας διάλογος σχετικά με τη διαδικασία αναδιάταξης των δομών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της χώρας (σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»).

Καταρχήν θέλουμε να επισημάνουμε το γεγονός (από την πληροφόρηση που έχουμε) ότι κινδυνεύει να ολοκληρωθεί ο διάλογος προτού ακόμη αρχίσει. Ότι είναι ένας διάλογος ο οποίος με τον τρόπο που εξελίσσεται, χωρίς προηγουμένως να έχουν γίνει οι απαραίτητες μελέτες, στην ουσία εξυπηρετεί την προσωπική λογική των μελών του Συμβουλίου των εκπ/κών Ιδρυμάτων η οποία εν πολλοίς εμπεριέχει και προσωπικό όφελος για τους εκπαιδευτικούς-μέλη των Δ.Σ. ή ακόμη και τοπικιστικές λογικές, αφού οι αποφασίζοντες δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και εκπαιδευτικά στην έδρα των Ιδρυμάτων.

Κ. Υπουργέ,

Στην πόλη της Σητείας λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 το τμήμα «Διατροφής & Διαιτολογίας» του ΤΕΙ Κρήτης. Στα πρώτα έτη λειτουργίας του το τμήμα (διοίκηση, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, χώρος εστίασης) στεγαζόταν σε χώρο που είχε παραχωρήσει ο Δήμος Σητείας, ο οποίος είχε επίσης παραχωρήσει και υπαλλήλους για τη γραμματειακή υποστήριξή του.

Επίσης, η τοπική εκκλησία (Μονή Τοπλού και Ιερά Μητρόπολη) και η κοινωνία της πόλης με χορηγίες και προσωπική εργασία είχαν προμηθευτεί και εγκαταστήσει την υλικοτεχνική υποδομή των εργαστηριακών μαθημάτων του τμήματος για τα πρώτα εξάμηνα λειτουργίας του, οπότε και άρχισε η χρηματοδότησή του από το 3ο Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης.

Στα πλαίσια της χρηματοδότησης αυτής ανεγέρθηκε σε οικόπεδο 20 στρεμμάτων που δώρισε ο Δήμος Σητείας ένα σύγχρονο κτίριο με βάση τις προδιαγραφές που απαιτεί η άριστη λειτουργία του, με αριθμό αμφιθεάτρων και εργαστηρίων ικανών να εξυπηρετήσουν άλλο ένα τμήμα. Να τονιστεί ότι όλα τα απαιτούμενα όργανα που απαιτούνται για την εργαστηριακή λειτουργία υπάρχουν στους κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους.

Επίσης, οι φοιτητές σιτίζονται σε έναν άρτια εξοπλισμένο χώρο που έχει παραχωρήσει ο Δήμος χωρίς να επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος.

Τέλος, οι άποροι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα διαμονής σε φοιτητική εστία (ιδιοκτησίας της Ιεράς Μητρόπολης) με άρτιο και σύγχρονο εξοπλισμό, χωρίς και πάλι να επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του ΤΕΙ, αφού το κόστος λειτουργίας της επιβαρύνει το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Νομίζω, ότι και ο πλέον απαιτητικός αξιολογητής θα συμφωνούσε ότι τέτοια εκπαιδευτική επάρκεια και φοιτητική μέριμνα κανένα τμήμα πανελλαδικά δε διαθέτει. Σε αυτό συνέβαλλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Δημόσιο, η Εκκλησία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η τοπική κοινωνία.

Το τμήμα «Διατροφής & Διαιτολογίας» έχει την υψηλότερη βάση εισαγωγής των τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης, υπερκαλύπτει τον αριθμό εισακτέων κατ’ έτος και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από πτυχιούχους άλλων σχολών για κατάταξη στο τμήμα λόγω της σίγουρης επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων.

Η οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή της πόλης μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη λειτουργία του τμήματος και την παρουσία των 600 περίπου ενεργών φοιτητών του. Τυχόν κατάργησή ή απομάκρυνσή του θα προκαλέσει κατάρρευση του κοινωνικού και οικονομικού ιστού του Δήμου Σητείας και ανεξέλεγκτες κοινωνικές αντιδράσεις.

Η μεταστέγασή του στο Ηράκλειο θα αποδυναμώσει την εκπαιδευτική λειτουργία του, αφού δε διατίθεται χώρος για τη στέγασή του, δεν υπάρχει ο απαραίτητος εργαστηριακός εξοπλισμός και το κόστος μετεγκατάστασής και λειτουργίας του (κατά τη λεγόμενη μεταβατική περίοδο)θα επιβαρύνει υπέρογκα τον προϋπολογισμό του ΤΕΙ Κρήτης.

Να τονιστεί στο σημείο αυτό, ότι το υποτιθέμενο κτίριο υποδοχής χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ για να καλύψει τις ανάγκες της Σ.Ε.Υ.Π., βρίσκεται σε αρχικό στάδιο κατασκευής (μπετά) και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του τμήματος «Διατροφής & Διαιτολογίας», το οποίο έχει διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών αλλά και διαφορετικό εργαστηριακό εξοπλισμό (εξειδικευμένο) για τον οποίο δεν υπάρχουν προσχεδιασμένοι χώροι. Το κτιριολογικό του ανεγειρόμενου κτιρίου της Σ.Ε.Υ.Π. είναι συγκεκριμένο, δεν δύναται να αλλάξει λόγω του γεγονότος ότι χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ/εξαιτίας σχετικής Ευρωπαϊκής οδηγίας για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και επιπλέον αν αυτό γινόταν θα σήμαινε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρηματοδοτούσε δις το τμήμα «Διατροφής & Διαιτολογίας», μία φορά για την ανέγερση του κτιρίου στη Σητεία και δεύτερη φορά στο Ηράκλειο, κάτι το οποίο δεν είναι δυνατό για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέλος, αν το τμήμα μεταφερθεί στο Ηράκλειο, το κτίριο στη Σητεία θα καταντήσει ερείπιο, με αποτέλεσμα αρκετά εκατομμύρια ευρώ να χαθούν, κάτι που θεωρώ ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτό ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ούτε και από την Ελληνική κυβέρνηση.

Κ. Υπουργέ,

σε απόδειξη της στενής σχέσης του Τμήματος με τους αναπτυξιακούς φορείς και την κοινωνία του Δήμου Σητείας σας αναφέρω τα παρακάτω :

– Τα έτη 2004 και 2005 σε συνεργασία με το Κ.Τ.Ε. του ΤΕΙ Κρήτης, πραγματοποιήθηκαν από τον κ. Λαπιδάκη Νικόλαο (εργαστηριακό συνεργάτη του τμήματος «Διατροφής & Διαιτολογίας») δειγματοληπτικοί έλεγχοι και στη συνέχεια χημικές αναλύσεις (έλεγχος Κ232 & Κ270, έλεγχος χλωροφύλλης) σε δείγματα ελαιολάδου, τα οποία προέρχονταν από τις συνεργαζόμενες με τα ΔΕΠΕΚ ΑΚ&ΔΚ, επιχειρήσεις (εστιατόρια, μονάδες τυποποίησης ελαιολάδου, κ.α.). Οι παραπάνω δειγματοληπτικοί έλεγχοι και οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν, σκοπό είχαν να ελέγξουν περιπτώσεις νοθείας (προσθήκη άλλων ειδών ελαίων) και να πιστοποιήσουν τις συνεργαζόμενες με το ΔΕΠΕΚ επιχειρήσεις για την αποκλειστική χρήση του ελαιολάδου στα προϊόντα τους (μαγειρεμένα φαγητά, τηγάνισμα, συσκευασμένα προϊόντα) με σκοπό την προώθηση της κρητικής διατροφής και της ορθής χρήσης του ελαιολάδου,

– Συμμετοχή σε σεμινάρια γευσιγνωσίας ελαιολάδου που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις της ΕΑΣ Σητείας, με σκοπό την ανάδειξη και προώθηση του Σητειακού ελαιολάδου, το οποίο έχει αποσπάσει πολλά βραβεία διεθνώς.

Διαιτολογία και τοπική κοινωνία ( Μαρκάκη Α.-καθηγήτρια εφαρμογών και Χατζή Β.- εργαστηριακός συνεργάτης).

Ομιλίες :

– ΚΑΠΗ Σητείας (2 φορές το χρόνο),

– Στα Δημοτικά Σχολεία Σητείας για τη Διατροφή στην παιδική ηλικία,

– Στα Γυμνάσια Σητείας και Παλαικάστρου ομιλίες για τη Διατροφή στην εφηβεία,

– Στα Νηπιαγωγεία Σητείας για τη Διατροφή στην παιδική ηλικία,

– Γυμνάσιο Μακρύ-Γιαλού (Δήμος Ιεράπετρας) για τη Διατροφή στην εφηβεία.

Συνεργασίες :

– Συνεργασία με το ΕΠΑΛ Σητείας στα πλαίσια μαθημάτων ευέλικτης ζώνης (σχεδιασμός και πραγματοποίηση έρευνας) με απώτερο στόχο τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών των εφήβων,

– Συνεργασία με το Διαβητολογικό τμήμα του Νοσοκομείου Σητείας για τη διατροφική υποστήριξη ασθενών με διαβήτη,

– Συνεργασία με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Σητείας (ΟΑΣ) και το Δήμο Σητείας για τη δημιουργία Μινωικών γευμάτων (ανάδειξη της διαχρονικής αξίας της Κρητικής Διατροφής).

– ΟΑΣ-Δήμος Σητείας-ΤΕΙ Κρήτης, πρόγραμμα INTEREG « Φεστιβάλ Διατροφής και Κουλτούρας στη Σητεία». Στα πλαίσια του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013, α)το Τμήμα συμμετείχε σε συνεργασία με το Δήμο Σητείας στο Αγροτουριστικό Φεστιβάλ στη Χίο, β) οι σπουδαστές του συμμετείχαν στην οργάνωση 2μερου Φεστιβάλ στη Σητεία 7-9 Σεπτεμβρίου, το οποίο θα επαναληφθεί τον Ιούλιο του 2013 με σκοπό την ανάδειξη και προώθηση της Κρητικής Διατροφής και των τοπικών μας προϊόντων (λάδι, κρασί, μέλι, γλυκά κ.α.)

Τοπικές δραστηριότητες Φραγκιαδάκη ΓΑ- αναπληρωτής καθηγητής.

1. Έλεγχος άσκησης και διατροφής στα Δημοτικά Σχολεία Σητείας (1ο,2ο,3ο,4ο), Πισκοκεφάλου, Κουτσουρά, Παλαικάστρου, επί δύο χρόνια πρόγραμμα Αρχιμήδης-Ι.

2. Δημιουργία δικτύου ΣΕΔΗΚ ανατολικής Κρήτης και φιλοξενία του στο Τμήμα.

3. Εκδηλώσεις για την Κρητική δίαιτα στο Παλαίκαστρο και το Βάι (Περιφέρεια Κρήτης και ΟΑΣ).

4. Ομιλίες στο ξενοδοχείο Sitia Beach με αφορμή τη δίαιτα, το κάπνισμα και τα τοπικά τρόφιμα.

5. Ερευνητική συνεργασία με το Βιοχημικό/Μικροβιολογικό τμήμα του Νοσοκομείου Σητείας σε θέματα βιοχημικών δεικτών και διατροφής στους φοιτητές και σχετική δημοσίευση.

6. Συνεργασία με τον ΟΑΣ για την οργάνωση τοπικών εκδηλώσεων που αφορούσαν το ελαιόλαδο και τα τοπικά προϊόντα.

7. Συνεργασία με το Δήμο Σητείας στο έργο «Τόπων Ευφορία» (πρόγραμμα Intereg).

Τέλος το Τμήμα συμμετείχε στο Δ.Σ. της Εταιρείας «Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας» την οποία είχαν συστήσει οι 4 νομοί της Κρήτης με σκοπό την ανάδειξη και προώθηση της Κρητικής Διατροφής μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου χώρων εστίασης τα οποία θα χρησιμοποιούσαν τα τοπικά προϊόντα (κρέας, ελαιόλαδο, λαχανικά κ.λπ.) για την παρασκευή «πιάτων» Κρητικής δίαιτας.

Από όλα τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν λόγοι που να συνηγορούν στην απομάκρυνση του Τμήματος. Αντιθέτως, αν λάβουμε υπόψη τους (β) και (γ) της παραγρ.4 του άρθρου 1 του Ν. 4076/12, αυτοί συντείνουν στην παραμονή και ενίσχυσή του. Ο λόγος επίσης (δ) της ιδίας παραγράφου δεν δημιουργεί πρόβλημα όσον αφορά την κτιριακή υποδομή, την εστίαση και διαμονή των σπουδαστών. Το κόστος πρόσληψης των απαιτούμενων συμβασιούχων κάλλιστα μπορεί να καλυφθεί από την απελευθέρωση κονδυλίων από τα καταργούμενα τμήματα και από τη συμπλήρωση του ωραρίου των έντεκα (11) μονίμων καθηγητών των καταργούμενων τμημάτων του κεντρικού ΤΕΙ στο Ηράκλειο. Αυτό θεωρώ ότι είναι προτιμότερο ηθικά και οικονομικά από το «ξεσπίτωμα» των οικογενειών διοικητικών υπαλλήλων, που καλύπτουν το σύνολο των αναγκών του Τμήματος στη Σητεία και των 4 ατόμων του μονίμου διδακτικού προσωπικού του.

Συμπερασματικά κ. Υπουργέ,

Τυχόν σκέψη για μετεγκατάσταση του τμήματος «Διατροφής & Διαιτολογίας» που λειτουργεί στη Σητεία από το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 στο Ηράκλειο είναι αντι-εκπαιδευτική (δεν υπάρχει χώρος στέγασής του), αντι-οικονομική (κόστος μετεγκατάστασης και διπλάσιο κόστος λειτουργίας του κατά τη μεταβατική περίοδο), αντι-κοινωνική (διαλύει οικονομικά και πολιτιστικά την τοπική κοινωνία), αντι-αναπτυξιακή (συνιστά οπισθοδρόμηση στην αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου, στην περιοχή του οποίου λειτουργεί διεθνής δημοτικός αερολιμένας, στον οποίο πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί ο νέος σύγχρονος αεροσταθμός), αυξάνει το κόστος σπουδών των φοιτητών, καθώς το κόστος διαμονής στο Ηράκλειο υπερβαίνει κατά πολύ εκείνο στη Σητεία, αντιβαίνει στη λογική του Ν. 4076/12, άρθρο 1 και στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία περί χρηματοδότησής του.

Όλα τα δεδομένα συντείνουν στη δημιουργία ενός νέου τμήματος ή μετεγκατάστασης κάποιου άλλου από το Ηράκλειο στη Σητεία. Αρκετά έχει πληρώσει η χώρα μας τον οικονομικό υδροκεφαλισμό, σύμφωνα με τον οποίο μεγάλο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας συγκεντρώνεται στα μεγάλα αστικά κέντρα καθιστώντας αντίθετα «άγονες» οικονομικά περιφερειακές πόλεις.

Κατόπιν τούτων, ενώνοντας τις φωνές μας με αυτές των λοιπών φορέων αλλά και ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας ζητούμε να συνεχιστεί και να ενισχυθεί περαιτέρω η λειτουργία του παραρτήματος του ΤΕΙ Κρήτης στη Σητεία.

Με εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος Σητείας

Θοδωρής Πατεράκης

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
4 νέοι μόνιμοι γιατροί στο νοσοκομείο Σητειας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
4 νέοι μόνιμοι γιατροί στο νοσοκομείο Σητειας
Αναπτυξιακά θέματα και έργα του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου στη συνάντηση Περιφερειάρχη και Δημάρχου
ΛΑΣΙΘΙ
Αναπτυξιακά θέματα και έργα του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου στη συνάντηση Περιφερειάρχη και Δημάρχου
πρόσληψη προσωπικού από τον Αγροτικό Ελαιοκομικό Συνεταιρισμό Κρυών
ΣΗΤΕΙΑ
πρόσληψη προσωπικού από τον Αγροτικό Ελαιοκομικό Συνεταιρισμό Κρυών
Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης τίμησαν τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την στήριξη τους με σύγχρονο εξοπλισμό εκπαίδευσης
VIDEO ΛΑΣΙΘΙ
Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης τίμησαν τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την στήριξη τους με σύγχρονο εξοπλισμό εκπαίδευσης
Την παρέμβαση του Περιφερειάρχη Κρήτης ζήτησαν οι αγρότες της Ιεράπετρας για την διεκδίκηση πόρων για τις ζημιές
ΛΑΣΙΘΙ
Την παρέμβαση του Περιφερειάρχη Κρήτης ζήτησαν οι αγρότες της Ιεράπετρας για την διεκδίκηση πόρων για τις ζημιές
Στ. Αρναουτάκης: «Οι Περιφέρειες είναι ο βατήρας για το μεγάλο άλμα της ανάπτυξης»
ΑΠΟΨΕΙΣ
Στ. Αρναουτάκης: «Οι Περιφέρειες είναι ο βατήρας για το μεγάλο άλμα της ανάπτυξης»
2.800 επενδύσεις στην Κρήτη από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης (2014-2020).
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
2.800 επενδύσεις στην Κρήτη από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης (2014-2020).
Πρόσθετη χρηματοδότηση για την Ολοκλήρωση του Γηροκομείου Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙ
Πρόσθετη χρηματοδότηση για την Ολοκλήρωση του Γηροκομείου Ιεράπετρας
Τα πάχη μου τα πάθη μου
Χωρίς κατηγορία
Τα πάχη μου τα πάθη μου
Ευχαριστήριο Δημοτικού Σχολείου Πισκοκεφάλου
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο Δημοτικού Σχολείου Πισκοκεφάλου