ΜΥΣΩΝ:Αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας-Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών

19 Προβολές

Στην προσπάθεια πληρέστερης ενημέρωσης των μελών του ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σητείας ’’Ο Μύσων’’ πραγματοποίησε Έκτακτη Γενική Συνέλευση με προσκαλεσμένους τρία μέλη του Δοικητικού Συμβουλίου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας με αντικείμενο την Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας και κατ’ επέκταση την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού. Παρά την ενημέρωση υπήρξαν και υπάρχουν πολλά ερωτηματικά.
Αυτές τις ημέρες, στα σχολεία όλης της χώρας διεξάγεται μια “αληθινή” μάχη, σχετικά με την εφαρμογή ή όχι των διαδικασιών αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία.
Από τη μια πλευρά έχουν βρεθεί οι διευθυντές των σχολείων οι οποίοι έχουν καταστεί υπεύθυνοι για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, οι σχολικοί Σύμβουλοι για την επιστημονική και παιδαγωγική στήριξη του εγχειρήματος και οι Διευθυντές Εκπαίδευσης για τη διοικητική στήριξη. 
 Από την άλλη οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών (ΔΟΕ, ΟΛΜΕ), οι οποίες αντιτίθενται στην εφαρμογή του θεσμού (είτε της αυτοξιολόγησης είτε της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού) και επιχειρούν με όλα τα όπλα τα οποία διαθέτουν να ματαιώσουν το εγχείρημα.  
Στο κέντρο, οι απλοί, μάχιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στην υλοποίηση ενός υποχρεωτικού μέτρου ως δημόσιοι υπάλληλοι που είναι ή την άρνηση εφαρμογής των σχετικών διατάξεων όπως τους επιβάλλουν τα συνδικάτα.
Η γενική εικόνα μέχρι σήμερα είναι ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι και οι Δ/ντές Εκπ/σης παρατηρούν τα τεκταινόμενα από μια διακριτική απόσταση, μη θέλοντας να συγκρουστούν με τα συνδικάτα, έχοντας και ως απειλή το ότι επίκειται η διαγραφή τους από τα σωματεία των εκπαιδευτικών. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι συναντήθηκαν με τη ΔΟΕ. Το προεδρείο της ΠΕΣΣ αφού έθεσε το ζήτημα της διαφοροποίησης του θεσμικού ρόλου του από αυτόν της Δ.Ο.Ε. ξεκαθάρισε ότι έχει πάρει θέση ενάντια στην αξιολόγηση που συνδέεται με ποσοστώσεις στη βαθμολογική – μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και από την οποία απουσιάζει παντελώς η σύνδεσή της με την επιμόρφωση.
  Για το θέμα των πιέσεων που ασκούνται από σχολικούς συμβούλους για την άμεση υλοποίηση της αυτοαξιολόγησης, τόνισε ότι αυτό που μεταφέρει η ΠΕΣΣ στα μέλη της είναι η υποχρέωση ενημέρωσης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών και σε καμία περίπτωση η άσκηση οποιασδήποτε πίεσης προς αυτούς.
  Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης το ζήτημα των διαγραφών σχολικών συμβούλων από κάποιους Συλλόγους Εκπαιδευτικών. Η ΠΕΣΣ κατέθεσε την αντίθεσή της με το μέτρο και την πεποίθησή της ότι δεν προσφέρει στη συνεργασία. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ξεκαθάρισε πως θέλει τους εκπαιδευτικούς όλους μαζί στην

πράξη αλλά αυτό σημαίνει ότι από το θεσμικό του ρόλο ο καθένας θα υπηρετούν τον κοινό σκοπό της υπεράσπισης της δημόσιας εκπαίδευσης και ιδιαίτερα για το θέμα της αξιολόγησης θα πρέπει όλοι, έμπρακτα, να υπερασπίζονται τις θέσεις και τις αποφάσεις του κλάδου
Οι διευθυντές των σχολείων, προσπαθούν να συγκαλέσουν συλλόγους διδασκόντων για τη συγκρότηση ομάδων εργασίας, που θα υλοποιήσουν τη διαδικασία μέχρι το Μάιο. Σε πολλά σχολεία δεν συγκροτούνται αυτές οι ομάδες με άρνηση των εκπαιδευτικών, σε πολλά σχολεία αναβάλλεται η συγκρότηση αναμένοντας τις εξελίξεις και σε κάποια σχολεία συγκροτούνται.
Όλοι περιμένουν μια άνωθεν παρέμβαση, η οποία θα ξεμπλοκάρει τη διαδικασία. Οι διευθυντές των σχολείων μια εγκύκλιο ίσως, που θα διευκρινίζει τα ζητήματα των συνεδριάσεων και  της υποχρεωτικότητας συμμετοχής των εκπαιδευτικών στις ομάδες, τα συνδικάτα μια πιθανή αναβολή της όλης διαδικασίας για να δοθεί χρόνος για διάλογο.  Όλοι περιμένουν, ως από μηχανής θεό, μια κάποια αόρατη αρχή,  η οποία θα δώσει εκείνη τη λύση, που καθένας θέλει να έχει. Λέω αόρατη αρχή, διότι όλοι βλέπουν προς το Υπουργείο Παιδείας, όλοι προσδοκούν λύση όπως την φαντάζονται, δεν ξέρω αν το Υπουργείο θέλει να βλέπει την κατάσταση όπως διαμορφώνεται και αν θέλει να παρέμβει ή αν ακολουθεί το δόγμα, βλέποντας και κάνοντας….Μια ρευστή κατάσταση, που έχοντας μπροστά μας και τις εκλογές, την κάνει ακόμη πιο ρευστή.
Tα ζητήματα που ανακύπτουν και έχουν σχέση με την αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση, όπως εφαρμόζονται με το ισχύον νομικό πλαίσιο, είναι πολλά και ουσιώδη. Κατά την άποψη πολλών εκπαιδευτικών και τη δική μου σημειώνονται τα παρακάτω:
1. Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη σχολική μονάδα και θα έπρεπε να βρει θερμή υποστήριξη από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Οι διαδικασίες της αποτύπωσης της σχολικής πραγματικότητας, του προγραμματισμού, της ανατροφοδότησης και του απολογισμού, είναι εσωτερικές διαδικασίες, παιδαγωγικά αποδεκτές από τις περισσότερες θεωρίες και σίγουρα συμβάλλουν στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
2. Η διαδικασία της αξιολόγησης, όπως προβλέπεται να γίνει, έχει κάποια ζητήματα τα οποία δε γίνονται αποδεκτά σε καμία περίπτωση. Ένα από αυτά είναι η ποσοστικοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Δηλαδή, εξαρχής ορίζεται, για παράδειγμα, ότι ένα 15% των αξιολογούμενων εκπαιδευτικών θα κρίνονται ως ανεπαρκείς… Από ποιο επιστημονικό μοντέλο ή επιστημονική θεωρία, συνάγεται ότι ένα συγκεκριμένο ποσοστό εργαζομένων, είναι ανεπαρκές; Τουλάχιστον ως επιστημονική αυθαιρεσία χαρακτηρίζεται αυτό. ʼλλο είναι ότι δεν προβλέπεται καμία  διορθωτική – υποστηρικτική παρέμβαση για τους συναδέλφους, που τυχόν να έχουν πρόβλημα στην διδακτική του ικανότητα. ʼλλο είναι η υποχρεωτική καθήλωση, χιλιάδων εκπαιδευτικών σε βαθμό και μισθό, έστω κι αν

αξιολογηθούν θετικά (!), με τις όποιες αρνητικές συνέπειες στην προσωπική τους συγκρότηση, στην οικογενειακή τους ηρεμία και στην κοινωνική τους καταξίωση. Μιλάμε για εκπαιδευτικούς, οι οποίοι χρειάζονται την επιστημονική, οικονομική και κυρίως ηθική στήριξη της πολιτείας για να επιτελέσουν σωστά τη δουλειά τους, και αυτή δεν τους δίνεται! Το κυριότερο είναι ότι δεν έχει γίνει σαφές σε ποιο επίπεδο θα ισχύσει η ποσοστικοποίηση…σε επίπεδο σχολικής μονάδας, που σημαίνει ανθρωποφαγία, σε επίπεδο νομού ή περιφέρειας;
3. Είναι γεγονός ότι τα συνδικάτα έχουν περιχαρακωθεί, 30 χρόνια τώρα, πίσω από τη πολύ βολική στάση της καμίας αξιολόγησης. Στάση που μας έχει φέρει αντιμέτωπους με την κοινωνία την οποία υπηρετούμε αλλά και στάση η οποία βρίσκει πια σθεναρή αμφισβήτηση και μέσα στην ίδια την εκπαιδευτική κοινότητα. Όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί λένε ναι στην αξιολόγηση αλλά με όρους ξεκάθαρα παιδαγωγικούς-επιστημονικούς και όχι τιμωρητικούς.
4. Τέλος, θα αναφέρω απλώς κάποια ¨φάουλ¨ των συνδικάτων, όπως την προσπάθεια υποτίμησης του πλέον κυρίαρχου οργάνου της σχολικής μονάδας, του συλλόγου διδασκόντων, με τη διακίνηση έτοιμου πρακτικού για έγκριση, με θέμα την άρνηση συμμετοχής στις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης. Οι αποφάσεις δεν μπορεί να υποβιβάζονται σε ψηφίσματα. Ή τις τάχα σπουδαίες νίκες, όταν μπλόκαραν… τα σεμινάρια ενημέρωσης για το θεσμό. Ή την ευθεία παρέμβαση τους, στις συνεδριάσεις και τις αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων… του κυρίαρχου οργάνου του σχολείου, το οποίο οφείλουμε να προστατέψουμε με οποιονδήποτε τρόπο από τις όποιες παρεμβάσεις, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με την ελεύθερη βούληση του εκπαιδευτικού!!!!
Αντί επιλόγου! Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, είμαστε συνηθισμένοι στο ράβε ξήλωνε… Φοβάμαι ότι κάπου εκεί θα πάμε και πάλι. Η ένταση που έχει δημιουργηθεί δε με ενοχλεί. Καλύτερα οι όποιες αλλαγές να γίνονται με συγκρούσεις και δημιουργικές αντιπαραθέσεις παρά με συμψηφισμούς και ισορροπίες και ανούσια νομοσχέδια. 
Αλλαγές πρέπει να γίνουν για να ξεκολλήσουμε από το σημερινό βαλτωμένο σύστημα αλλά και το Υπουργείο Παιδείας, πρέπει να αντιληφθεί, ότι ένα πλαίσιο αξιολόγησης δεν μπορεί να έχει μόνο τιμωρητικό χαρακτήρα.

Εμμανουήλ Κοντογιαννάκης
Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σητείας

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
3η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙ
3η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Διαδικτυακή διάλεξη “Η σημασία του Ερωτόκριτου για τα ελληνικά γράμματα-Διάλεξη Παπαδόπουλος Βασίλης”
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Διαδικτυακή διάλεξη “Η σημασία του Ερωτόκριτου για τα ελληνικά γράμματα-Διάλεξη Παπαδόπουλος Βασίλης”
“Ναι στο εμβόλιο κατά του covid19” προτείνει η επιτροπή Υγείας του Δημου
ΣΗΤΕΙΑ
“Ναι στο εμβόλιο κατά του covid19” προτείνει η επιτροπή Υγείας του Δημου
ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ 2020 ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ 2020 ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 -2020 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 -2020 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»
Κοπή πίτας Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙ
Κοπή πίτας Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας
Η Περιφέρεια Κρήτης στο Πολιτικό Γραφείο της Διαμεσογειακής Επιτροπής CPMR
ΚΡΗΤΗ
Η Περιφέρεια Κρήτης στο Πολιτικό Γραφείο της Διαμεσογειακής Επιτροπής CPMR
Οι Γενίτσαροι στην Κρήτη-Ντόπιοι και εισαγόμενοι
ΑΠΟΨΕΙΣ
Οι Γενίτσαροι στην Κρήτη-Ντόπιοι και εισαγόμενοι
Ερώτηση Θραψανιώτη για τους Δασικούς Χάρτες του Λασιθίου
ΛΑΣΙΘΙ
Ερώτηση Θραψανιώτη για τους Δασικούς Χάρτες του Λασιθίου
Διοργάνωση διαδικτυακού προγράμματος «Διαδικτυακά Σεμινάρια Εκπαίδευσης στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία»
ΚΡΗΤΗ
Διοργάνωση διαδικτυακού προγράμματος «Διαδικτυακά Σεμινάρια Εκπαίδευσης στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία»