Μεγάλο έργο συντήρησης του οδικού δικτύου της Σητείας

13 Προβολές

Μια σειρά από έργα θα δημοπρατήσει στις 31/8 η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Λασιθίου για την συντήρηση του επαρχιακού δικτύου της Σητείας αξίας 1,300,000 ευρώ. Αντικείμενο της εργολαβίας αυτής είναι η εκτέλεση διαφόρων εργασιών, χωματουργικών, τεχνικών, ασφαλτικών έργων και σήμανσης, προκειμένου να αντιμετωπισθούν επείγοντα προβλήματα που υπάρχουν στο οδικό δίκτυο του Νομού στην περιοχή Σητείας.
Ειδικότερα προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
1.- Εξομάλυνση τοπικών εξάρσεων ή πλήρωση με αμμοχάλικο ορυχείου μεμονωμένων λάκκων του καταστρώματος στα τμήματα των δρόμων που πρόκειται να τσιμεντοστρωθούν, εργασίες που λόγω δυσχερούς επιμέτρησης θα πληρωθούν με παρακολούθηση των ωρών απασχόλησης των μηχανημάτων που τις εκτελούν.
2.- Καθαρισμός των υπαρχόντων τεχνικών σε διάφορες θέσεις του Επαρχιακού οδικού δικτύου στην περιοχή Σητείας.

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 στους επαρχιακούς δρόμους Σχινοκάψαλα – Ορεινό, Κουτσουρά – Σταυροχώρι στην είσοδο Σταυροχωρίου και εντός του οικισμού και όπου αλλού απαιτηθεί, επέκταση του υπάρχοντος τεχνικού στην διακλάδωση Ρούσσας Εκκλησιάς από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, σωληνωτού οχετού με τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου Φ100 στην περιοχή Γούδουρα, στηθαίων προστασίας πρανούς επιχώματος από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 διαστάσεων 0,30 x0,30 μ. και τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 πάχους 12 εκατοστών, σε τμήματα που παρουσιάζουν μεγάλες φθορές, σε διάφορους δρόμους του οδικού δικτύου στην περιοχή Σητείας.
Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
1.- Κατασκευή βάσης μεταβλητού πάχους (περίπου 15 εκ.) από θραυστό υλικό λατομείου (Π.Τ.Π. Ο-155) σε άλλους μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους στην περιοχή Σητείας.

Δ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
1.- Κατασκευή γενικών ασφαλτικών στρώσεων κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα της Π.Τ.Π. Α265 με τις απαιτούμενες επαλείψεις , κατά τμήματα, σε ασφαλτικά οδοστρώματα που παρουσιάζουν εκτεταμένες φθορές. Εάν οι φθορές έχουν μεγάλο βάθος θα προηγείται εξομαλυντική στρώση και θα ακολουθεί η γενική στρώση.
Οι δρόμοι στους οποίους πρόκειται να γίνουν εργασίες ασφαλτικών είναι:
α.- Σητεία – Ιεράπετρα
β.- Πισκοκέφαλο – Σταυρωμένος – Καρύδι
γ.- Πισκοκέφαλο – Αχλάδια – Κρυά – Σταυροχώρι – Κουτσουράς
δ.- Σφάκα – Μόχλος
ε.- Παπαγιαννάδες – Ζήρος και όπου αλλού απαιτηθεί

Ε. ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ
1.-Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας σε επικίνδυνες θέσεις των Επαρχιακών δρόμων οι οποίες θα υποδειχθούν επί τόπου από την Υπηρεσία επίβλεψης.

2.-Προμήθεια , μεταφορά και τοποθέτηση πινακίδων αναγγελίας κινδύνου (Κ) , ρυθμιστικών (Ρ) και πληροφοριακών (Π) μετά των απαιτουμένων στύλων στήριξης , σε διάφορα σημεία των Επαρχιακών δρόμων που θα υποδειχθούν επί τόπου από την Υπηρεσία επίβλεψης.
Επίσης θα γίνει και οποιαδήποτε άλλη εργασία κριθεί απαραίτητη ή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υποδειχθεί στον ανάδοχο με έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας Επίβλεψης.
Η προτεραιότητα εκτέλεσης των εργασιών θα καθορίζεται από την Υπηρεσία με πίνακες που θα αποστέλλονται στον ανάδοχο.
Τα κατασκευαστικά σχέδια των διαφόρων τεχνικών έργων θα δοθούν στον ανάδοχο κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.
Τα αδρανή υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα προέρχονται από κατάλληλες πηγές της ευρύτερης περιοχής του έργου ( λατομεία ) η δε σχετική δαπάνη μεταφοράς έχει συμπεριληφθεί στην τιμή μονάδος της βάσης.
Η άσφαλτος που ενσωματώνεται στις ασφαλτικές εργασίες προμηθεύεται και μεταφέρεται από τον ανάδοχο και η σχετική δαπάνη για μεν την ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη έχει περιληφθεί στις τιμές μονάδος των , για δε την ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πληρώνεται ιδιαιτέρως και έχει συμπεριληφθεί στον Προϋπολογισμό της μελέτης . Επίσης στην τιμή μονάδος του ασφαλτομίγματος έχει συμπεριληφθεί και η μεταφορά του από την εγκατάσταση παραγωγής του στη θέση διάστρωσης

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
Θετικός στον Covid19 o Γιάννης Πλακιωτάκης
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Θετικός στον Covid19 o Γιάννης Πλακιωτάκης
Εξιτήριο έλαβε ο αντιδήμαρχος κ. Αϊλαμάκης από το Νοσοκομείο
ΣΗΤΕΙΑ
Εξιτήριο έλαβε ο αντιδήμαρχος κ. Αϊλαμάκης από το Νοσοκομείο
Ερώτηση Θραψανιώτη για το Νοσοκομείο Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙ
Ερώτηση Θραψανιώτη για το Νοσοκομείο Ιεράπετρας
3ο Πανελλήνιο Βραβείο για το Γυμνάσιο Χανδρά στον Διαγωνισμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών
ΣΗΤΕΙΑ
3ο Πανελλήνιο Βραβείο για το Γυμνάσιο Χανδρά στον Διαγωνισμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών
Ενημέρωση πληγέντων παραγωγών Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου για τις ζημιές από την πλημμύρα το διάστημα 6 έως 11 Νοεμβρίου
ΛΑΣΙΘΙ
Ενημέρωση πληγέντων παραγωγών Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου για τις ζημιές από την πλημμύρα το διάστημα 6 έως 11 Νοεμβρίου
Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με το Δήμαρχο Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙ
Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με το Δήμαρχο Ιεράπετρας
Επιστολή διαμαρτυρίας του Δημάρχου Γ. Στεφανάκη προς τον Πρόεδρο και την Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς που αποφάσισαν το κλείσιμο του μοναδικού τραπεζικού καταστήματος της Πειραιώς στο Δήμο.
ΛΑΣΙΘΙ
Επιστολή διαμαρτυρίας του Δημάρχου Γ. Στεφανάκη προς τον Πρόεδρο και την Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς που αποφάσισαν το κλείσιμο του μοναδικού τραπεζικού καταστήματος της Πειραιώς στο Δήμο.
Ερώτηση Βελόπουλου και “Ελληνικής Λύσης” για την κατάρρευση του τοιχίου του 2ου Δημοτικού
ΣΗΤΕΙΑ
Ερώτηση Βελόπουλου και “Ελληνικής Λύσης” για την κατάρρευση του τοιχίου του 2ου Δημοτικού
Μειωμένα τα κρούσματα Covid19 στην Κρήτη-1 στο νομό Λασιθίου
ΛΑΣΙΘΙ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
Μειωμένα τα κρούσματα Covid19 στην Κρήτη-1 στο νομό Λασιθίου
54 νέα κρούσματα covid19 στην Κρήτη – 2 στο Λασίθι
ΛΑΣΙΘΙ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
54 νέα κρούσματα covid19 στην Κρήτη – 2 στο Λασίθι