Καθαρισμός οικοπέδων & λοιπών ακάλυπτων χώρων για την πρόληψη πυρκαγιάς.

15 Προβολές

Eνημερώνουμε τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές ακάλυπτων χώρων (οικόπεδα, χωράφια κλπ), που βρίσκονται εντός πόλεων και οικισμών του Δήμου μας καθώς και σε απόσταση 100μ. από τα όρια τους ότι θα πρέπει να προβούν άμεσα, στην αποψίλωση της ξερής βλάστησης και στην απομάκρυνση πάσης φύσεως εύφλεκτων υλικών από τους χώρους αυτούς
Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος μας θα επιβάλει στους παραβάτες τις προβλεπόμενες κυρώσεις και θα προβαίνει στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών.

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα