Θα ιδρυθεί Σύλλογος Φίλων του Γεωπάρκου Σητείας,

11 Προβολές

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της ίδρυσης του Συλλόγου Φίλων του Γεωπάρκου Σητείας, ο οποίος θα λειτουργήσει ως ο φορέας που θα διαχειρίζεται το Γεωπάρκο της Σητείας.
Αρχή μας είναι πως σε μια τέτοια προσπάθεια θα πρέπει να έχουν λόγο και ενεργή συμμετοχή το σύνολο των θεσμικών φορέων της Σητείας και αυτών που έχουν άμεση εμπλοκή με θέματα, εκπαίδευσης και διαχείρισης σε προστατευόμενες περιοχές.
Οι σκοποί του Συλλόγου θα είναι:
1.Η προστασία, η αξιολόγηση και διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς και των πόρων.
2.Η προσπάθεια καλλιέργειας της περιβαλλοντικής συνείδησης με άσκηση επιρροής στους κοινωνικούς φορείς και με ενημέρωση των πολιτών ώστε να υιοθετούνται φιλο-περιβαλλοντικές στάσεις, συμπεριφορές και πολιτικές διαχείρισης, σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που άπτονται της οικονομίας, του πολιτισμού και γενικά της κοινωνικής δομής.
3.Η ανάπτυξη, υποστήριξη, προβολή και ενίσχυση τουριστικών δράσεων συμβατών με τον υπεύθυνο τουρισμό, που ενισχύουν την τοπική οικονομία, την απασχόληση, και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
4.Η προβολή του Γεωπάρκου Σητείας.
5.Η οργάνωση και προβολή τουριστικών και πολιτισμικών γεγονότων.
6.Η εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης και της Στρατηγικής Προώθησης.
7.Η ανάπτυξη και στήριξη τοπικών και διεθνών συνεργασιών με επιστημονικούς και άλλους φορείς.
8.Η υποστήριξη της μελέτης, της προστασίας, της διαχείρισης και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος με τη συνεργασία την τοπική κοινωνία και τους επιστημονικούς φορείς.
9.Η διαχείριση και η αξιοποίηση των υποδομών του Γεωπάρκου.

Σας καλούμε, εφόσον το επιθυμητέ , να παραβρεθείτε στην πρώτη συνάντηση μας την Τετάρτη 18/6/2014 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 14.00 μ.μ. όπου θα συζητηθεί το καταστατικό του υπό ίδρυση συλλόγου.

Ο πρόεδρος του ΔΟΚΑΣ
Τερζής Λεωνίδας

Πληροφορίες : Περάκης Βαγγέλης

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα