Θέσεις της Ενωτικής Αγωνιστικής κίνησης για το ΤΕΙ

9 Προβολές

Για το Tμήμα “Διατροφής & Διαιτολογίας” της Σητείας

Στο Δήμο μας λειτουργεί το Tμήμα “Διατροφής & Διαιτολογίας” του ΤΕΙ Κρήτης

Η λειτουργία του Τμήματος στηρίζεται κυρίως στη προσπάθεια όλων των εργαζομένων, των φοιτητών, των συλλόγων του και το αγκάλιασμα της τοπικής κοινωνίας και μετά από πορεία δεκατριών χρόνων είναι ένα από τα κορυφαία Τμήματα του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ με: • πλήρες και άρτιο πρόγραμμα σπουδών, • ιδιόκτητα κτήρια, • εξοπλισμένα εργαστήρια , • διαχείριση και συμμετοχή σε πολλά ερευνητικά προγράμματα , • ευρύ ερευνητικό και δημοσιευμένο έργο , • το μεγαλύτερο βαθμό εισαγωγής μεταξύ όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης , • πλήρη κάλυψη του αριθμού εισακτέων , • μεγάλη απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

Η αποτελεσματικότητα των σπουδών όπως αυτή καταγράφεται στην αγορά εργασίας αλλά και στην έκθεση εξωτερικής αξιολόγηση του, κατατάσσει το Τμήμα στα πλέον επιτυχημένα Πανελλαδικά.

Η κοινωνία της Σητείας έχει αγκαλιάσει το Τμήμα και έχει συνδέσει την οικονομική και πολιτιστική δραστηριότητά της με τη λειτουργία του.

Την περίοδο της αρχικής λειτουργίας του, πέραν του Δήμου που στήριξε τόσο την οικονομική διαδικασία, όσο και τη διοικητική διαδικασία, με διάθεση διοικητικού προσωπικού, σημαντική κρίνεται και η συνεισφορά, της τοπικής εκκλησία και των φορέων του τόπου, που κάλυψαν μεγάλο μέρος του εξοπλισμού και των λειτουργικών εξόδων.

Η παρουσία των εξακοσίων και πλέον ενεργών φοιτητών, υπήρξε η γενεσιουργός αιτία της παρατηρούμενης αναπτυξιακής δυναμικής της Σητείας.

Η κοινωνία της Σητείας υπερασπίστηκε και υπερασπίζεται δυναμικά και με κάθε θεμιτό τρόπο, την παραμονή του Τμήματος στη Σητεία, στον τόπο που ιδρύθηκε και ανδρώθηκε.

Παρόλα αυτά, κατά τον τελευταίο χρόνο, η μετακίνηση εργαζομένων Ι.Δ.Α.Χ από το διοικητικό προσωπικό σε άλλες υπηρεσίες και η δραστική μείωση των κονδυλίων για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, προκαλεί δυσλειτουργία και οδηγεί σε αδυναμία λειτουργίας του, σε συρρίκνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τελικά σε απαξίωσή του από τους υποψήφιους.

Προ σχεδίου ΑΘΗΝΑ το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας λειτούργησε και αναπτύχθηκε αρμονικά στα Πλαίσια της ένταξής του, δια εσωτερικών διαδικασιών του Ιδρύματος, στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας.

Το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ», αντί να λύσει, δημιούργησε ακόμη περισσότερα προβλήματα. Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Κρήτης όπου ενσωματώθηκε, περιλαμβάνει μόνο αντικείμενα Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και όχι Διατροφής και Διαιτολογίας, που είναι και το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.

Η διαφορετικότητα που προσδίδεται στο χαρακτήρα των σπουδών του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας από τη Γεωπονία δε συνεισφέρει στην ακαδημαϊκή οντότητα του Τμήματος, Το Τμήμα στην ουσία πραγματεύεται ζητήματα υγείας και διατροφής.

Με την ένταξή του στη Σ.ΤΕ.Γ. και ΤΕ.Τ, υποβαθμίζεται η ακαδημαϊκή του οντότητα, πιθανότατα ο χαρακτήρας ων σπουδών που σε τελική ανάλυση μπορεί να οδηγήσει στην απαξίωσή και την υποβάθμισή του.

Εξ άλλου η χωροθέτηση της έδρας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων στην πόλη μας παραμένει μέχρι τώρα κενό γράμμα – ανεφάρμοστη ρύθμιση. Θεωρητικά θα παραμείνει γράμμα κενό, ανεφάρμοστη διάταξη ενός Π.Δ. που δεν εφαρμόστηκε, ούτε και θα εφαρμοστεί ποτέ, καθόσον δεν υποστηρίχτηκε σθεναρά , ούτε και στηρίχτηκε από τους τοπικούς άρχοντες αλλά και την κεντρική διοίκηση του Ιδρύματος.

Χωροθέτηση – Ενσωμάτωση τροποιήσεις του σχεδίου ΑΘΗΝΑ

Προτείνουμε, τροποποίηση που Π.Δ. με:

* Επανένταξη του Τμήματος στη ΣΕΥΠ.

* Χωροθέτηση της Σχολής στη Σητεία και ένταξη σε αυτήν τη Σχολή του νέου Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων, στην Ιεράπετρα.

Η ένταξη του Τμήματος στη ΣΕΥΠ και χωροθέτηση της Σχολής στη Σητεία, συνεπάγεται την αναβάθμιση του Τμήματος και συνεπάγεται την θετική ακαδημαϊκή λειτουργία του και την αναβάθμιση υπηρεσιών, άμεσα συνδεδεμένων με τη λειτουργία του, όπως του Νοσοκομείου αλλά και άλλων υπηρεσιών και φορέων της πόλης.

Πλαίσιο συνεργασίας Δήμου – ΤΕΙ – Νοσοκομείου -μονάδων μαζικής εστίασης-Βιοτεχνιών

Προτείνουμε:

* Ο Δήμος , σε συνεργασία με το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, να παρέχει στους πολίτες δωρεάν διαιτολογική υποστήριξη, υλοποιώντας προγράμματα Διαιτολογικής παρέμβασης όπως για παράδειγμα: παρακολούθηση ενηλίκων που πάσχουν από χρόνια νοσήματα.

* Συνδιοργάνωση Δήμου και ΤΕΙ ημερίδων, σεμιναρίων και συνεδρίων με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της σωστής διατροφής στην προάσπιση της υγείας και την συμβολή της στην πρόληψη και θεραπεία ασθενειών όπως παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ, δυσλιπιδαιμία, αρτηριακή υπέρταση, καρδιαγγειακά νοσήματα.

* Δημιουργία μόνιμου πλαισίου συνεργασίας Δήμου και ΤΕΙ στα σχετικά με το αντικείμενο του Τμήματος ζητήματα μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και τόνωση του συνεδριακού τουρισμού, αλλά και να μειώσει την επιστημονική απομόνωση της περιοχής.

* Παρεμβατικές δράσεις του Δήμου με στόχο τη στήριξη της συνεργασίας του Τμήματος με μονάδες παροχής υπηρεσιών διατροφής της περιοχής (βιοτεχνίες τροφίμων, μονάδες μαζικής εστίασης) που θα βοηθήσουν στην προσπάθεια μετεξέλιξής τους σε πιο σύγχρονες και διεθνώς ανταγωνιστικές μονάδες.

* Λήψη πρωτοβουλιών και αποφάσεων για την ενδυνάμωση της συμμετοχής της κοινότητας του ΤΕΙ στις πολιτιστικές κοινωνικές και αθλητικές δράσεις του Δήμου

* Απαλλαγή ή μείωση στο ελάχιστο δυνατόν των ανταποδοτικών τελών που αφορούν στην καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό για τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ.

* Καθορισμός διαιδικασίας υποδοχής από το Δήμο και ένταξης στη ζωη της τοπικής κοινωνίας των νεοεισερχόμενων φοιτητών.

* Λήψη μέτρων στήριξης άπορων φοιτητών του τμήματος.

Οδική πρόσβαση, οδική ασφάλεια από την πόλη προς ΤΕΙ

Τα τελευταία χρόνια η παραλιακή της Σητείας έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων κατά την περίοδο του χειμώνα, αλλά και λόγω της αδιαφορίας του Δήμου και της Περιφέρειας Κρήτης. Η τραγική κατάσταση κορυφώνεται στο σημείο κυκλοφοριακής σύνδεσης του ΤΕΙ με την εθνική οδό, η χαμηλή ορατότητα και η στενότητα είναι εμφανέστατη. Η ημιτελής κυκλοφοριακή σύνδεση, καθιστά κάθε αναχώρηση από το ΤΕΙ πέρα από την επικινδυνότητα της και παράνομη καθώς απαγορεύεται η στροφή προς τη Σητεία.

Ως Δημοτική αρχή θα είναι διαρκής η πίεση μας στην πολιτεία για:

* ʼμεση Βελτίωση της οδικής πρόσβασης και ασφαλούς μετακίνησης,

από την πόλη στο ΤΕΙ, με διαγράμμιση, σήμανση και φωτισμό.

* Διόρθωση των κακοτεχνιών και ολοκλήρωση της κυκλοφοριακής σύνδεσης ΤΕΙ- Εθνικής οδού με ανισόπεδο κόμβο.

* Κατασκευή πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου από την πόλη μέχρι τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ.

Δελτίο Τύπου 12/3/14

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΤΕΙΑΣ

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
Στον «ευαγγελισμό» μεταφέρθηκε για νοσηλεία ο Γιαννης Πλακιωτάκης
ΛΑΣΙΘΙ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
Στον «ευαγγελισμό» μεταφέρθηκε για νοσηλεία ο Γιαννης Πλακιωτάκης
Πρωτόγνωρη η φετινή εορτή της Αγίας Αικατερίνης
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Πρωτόγνωρη η φετινή εορτή της Αγίας Αικατερίνης
Η Θεία Λειτουργία της Αγίας Αικατερίνης Πολιούχου Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Η Θεία Λειτουργία της Αγίας Αικατερίνης Πολιούχου Σητείας
Ο Εσπερινός της Αγίας Αικατερίνης σε ζωντανή μετάδοση
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ο Εσπερινός της Αγίας Αικατερίνης σε ζωντανή μετάδοση
Θετικός στον Covid19 o Γιάννης Πλακιωτάκης
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Θετικός στον Covid19 o Γιάννης Πλακιωτάκης
Εξιτήριο έλαβε ο αντιδήμαρχος κ. Αϊλαμάκης από το Νοσοκομείο
ΣΗΤΕΙΑ
Εξιτήριο έλαβε ο αντιδήμαρχος κ. Αϊλαμάκης από το Νοσοκομείο
Ερώτηση Θραψανιώτη για το Νοσοκομείο Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙ
Ερώτηση Θραψανιώτη για το Νοσοκομείο Ιεράπετρας
3ο Πανελλήνιο Βραβείο για το Γυμνάσιο Χανδρά στον Διαγωνισμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών
ΣΗΤΕΙΑ
3ο Πανελλήνιο Βραβείο για το Γυμνάσιο Χανδρά στον Διαγωνισμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών
Ενημέρωση πληγέντων παραγωγών Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου για τις ζημιές από την πλημμύρα το διάστημα 6 έως 11 Νοεμβρίου
ΛΑΣΙΘΙ
Ενημέρωση πληγέντων παραγωγών Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου για τις ζημιές από την πλημμύρα το διάστημα 6 έως 11 Νοεμβρίου
Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με το Δήμαρχο Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙ
Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με το Δήμαρχο Ιεράπετρας