Εισήγηση Αντιδημάρχου Σητείας κ. Μακρυνάκη Νικολάου για τον προϋπολογισμό του 2020 στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας.

213 Προβολές

Εισήγηση Αντιδημάρχου Σητείας κ. Μακρυνάκη Νικολάου για τον προϋπολογισμό του 2020 στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Η διαχείριση και η λειτουργία του Δήμου στηρίζεται στον προϋπολογισμό του.

Όλοι μας λοιπόν οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του Δήμου, ως μια ουσιαστική διαδικασία.

Μια ουσιαστική διαδικασία με μετρήσιμα στοιχεία και αποτελέσματα αλλά και με σαφή στόχευση.

Είναι ο πρώτος προϋπολογισμός που καταθέτω, έχοντας την ευθύνη της Δ/νσης των οικονομικών του Δήμου.

Ο προϋπολογισμός στηρίχθηκε σε συγκεκριμένες αρχές.

Ποιές είναι αυτές:

1. Ρεαλιστικοί στόχοι.

2. Υγιή δημοσιονομικά δεδομένα.

3. Μετρήσιμα αποτελέσματα και διαρκής αξιολόγηση.

4. Αναπτυξιακός χαρακτήρας.

5. Αποκέντρωση με τους πόρους των έργων να επιμερίζονται αναλογικά σε όλες τις δημοτικές ενότητες, σε όλες τις δημοτικές κοινότητες.

6. Στο τεχνικό πρόγραμμα έργων του δήμου όπως εγκρίθηκε απο το ΔΣ και στις συνεχιζόμενες δράσεις προηγούμενων ετών.

Στη λειτουργία του Δήμου αλλά και στο σχεδιασμό των δράσεων και των πολιτικών μας, είναι απαραίτητη η συναίνεση όλων.

Κυρίως η συμμετοχή όλων και η θετική συνεισφορά με προτάσεις και επισημάνσεις. Για αυτό λειτουργεί άλλωστε η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προϋπολογισμού του Δήμου.

Όλοι έχετε πρόσβαση στα στοιχεία, όλοι μπορείτε να έχετε εικόνα των οικονομικών του Δήμου, εφόσον συμμετέχετε.

Για εμάς όμως είναι απαραίτητη και η συμμετοχή των πολιτών. Για αυτό άλλωστε έχουμε εστιάσει με την ανάληψη των καθηκόντων μας στη δημιουργία κουλτούρας συμμετοχής των πολιτών.

Το τεχνικό πρόγραμμα που ψηφίστηκε από το ΔΣ αλλά και ο προϋπολογισμός που κατατίθεται σήμερα είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης με τα τοπικά συμβούλια αλλά και τους πολίτες που συμμετείχαν.

Κληθήκαμε λοιπόν κυρίες και κύριοι συνάδελφοι να συντάξουμε τον προϋπολογισμό του 2020 του Δήμου μας λαμβάνοντας υπόψη ότι ορίζει η νομοθεσία περί σύνταξης προϋπολογισμού η οποία παρέχει σαφείς και δεσμευτικές οδηγίες.

Αναφέρει ρητά τα ανώτερα όρια εσόδων και δαπανών που θα πρέπει να κυμαίνεται κάθε ομάδα του Π/Υ αντίστοιχα. Ουσιαστικά έχει επιβληθεί ένα περιοριστικό πλαίσιο εις βάρος των Δήμων και της αυτονομίας τους. Είναι ένα Μνημόνιο που εφαρμόζεται οριζόντια. Χωρίς να υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε υγιείς και υπερχρεωμένους Δήμους.

Ο προϋπολογισμός αποτυπώνει επίσης τις προτεραιότητες σε δράσεις, πολιτικές και έργα που θα δώσουν αναπτυξιακή ώθηση στον τόπο μας.

· Στοχεύει σε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό που υπηρετεί το αναπτυξιακό μας έργο.

· Στοχεύει σε σημαντικές πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας.

· Στοχεύει στη λειτουργία ενός δήμου σύγχρονου και ανθρώπινου.

Κάθε χρόνο θα βάζουμε στόχους και τους θα τους πετυχαίνουμε.

Ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι:

Η εφαρμογή ενός σταθεροποιητικού προγράμματος που ξεκίνησε να εφαρμόζεται από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων μας

Η βεβαίωση εσόδων και οφειλών που θα έπρεπε να είχαν βεβαιωθεί από την προηγούμενη περίοδο.

Η μείωση των άσκοπων λειτουργικών δαπανών και της σπατάλης.

Η αύξηση του δείκτη της εισπραξιμότητας στα ΠΟΕ, στα Τακτικά και στα Έκτακτα έσοδα.

Η πλήρης αποτύπωση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας η οποία θα φέρει έσοδα μέσα από διαγωνισμούς, ανοιχτούς, με διαφάνεια και τίμημα.

Η αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων τα οποία δεν θα αποθησαυρίζονται αλλά θα επενδύονται σε έργα.

Δυστυχώς ο Δήμος Σητείας δεν έχει τη δυνατότητα και χρηματοδοτεί έργα από δικούς του πόρους. Επιβάλλεται όμως τον επόμενο χρόνο να έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε περισσότερα πράγματα, να ενισχύσουμε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου με έργα που θα χρηματοδοτούνται από δικούς μας πόρους.

Πως θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι:

1. Καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων

2. Χρήση ανοιχτών διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα που είναι συμβατές με τα διεθνή πρότυπα.

3. Αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και πηγών.

4. Αναδιάταξη του προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες και σταδιακός εκσυγχρονισμός του μοντέλου διοίκησης και λειτουργίας του Δήμου.

5. Συστηματική, μεθοδική και ουσιαστική επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού.

6. Καθιέρωση διαδικασιών λειτουργίας των υπηρεσιών σε κάθε επίπεδο ώστε πχ η απουσία λόγω ασθένειας ενός εργαζομένου να μην επηρεάζει τη λειτουργία του Τμήματος

6. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου με όρους διαφάνειας και δημοσίου συμφέροντος. Γιατί όταν παραχωρείς δημοτική περιουσία χωρίς αντίτιμο και με έωλες διαδικασίες, αυτό δεν λέγεται αξιοποίηση.

7. Βελτίωση του δείκτη εισπραξιμότητας των ιδίων εσόδων. Το “Δεν Πληρώνω” και οι πολιτικές συναλλαγής μέσω παραγραφής χρεών που έστελναν το λογαριασμό να πληρωθεί από τους συνδημότες, τελείωσαν.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι

Όσοι θέλουν να ασκήσουν ισοπεδωτική κριτική, θα πρέπει να αμφισβητήσουν την αλήθεια των προθέσεων μας.

Όλοι όμως οφείλουν να λάβουν υπόψιν τους ότι ο προϋπολογισμός του 2020 καταρτίστηκε λαμβάνοντας υπόψη:

· Την μειωμένη κατά 65% περίπου κρατική χρηματοδότηση προς τους ΟΤΑ τα προηγούμενα χρόνια, η οποία πιθανόν θα εξακολουθήσει να ισχύει και για τα επόμενα χρόνια.

· Την απόφαση να διατηρήσουμε και για το 2020 σταθερά τα ανταποδοτικά τέλη.

· Τον απαράβατο κανόνα της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών.

· Τους διαθέσιμους πόρους ιδίων και τρίτων (χρηματοδοτήσεις) προκειμένου να υλοποιήσουμε ένα ιεραρχημένο πρόγραμμα δράσης .Όλοι γνωρίζουμε πως κάθε δαπάνη του προϋπολογισμού είναι άμεσα συσχετισμένη με ένα έσοδο.

· Την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Πηγές άντλησης των οικονομικών πόρων είναι τα έσοδα από τα τοπικά τέλη και δικαιώματα, φόρους και εισφορές καθώς και έσοδα από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.

Η πρόβλεψη για τα ίδια έσοδα δεν είναι πλασματική, τα έσοδα δεν είναι υπερεκτιμημένα, στηρίζονται στα συγκριτικά στοιχεία και τους δείκτες υλοποίησης των προϋπολογισμών 2017 και 2018.

Γιατί ο Δήμος Σητείας δεν θα καταθέτει πλέον εικονικούς αλλά αληθινούς προϋπολογισμούς.

Τα στοιχεία θα είναι μετρήσιμα, κυρίως όμως θα είναι συγκρίσιμα με το παρελθόν, έστω και αν αυτό δεν αρέσει.

Είναι σημαντικό ότι η φιλοσοφία μας για τη μείωση των δαπανών δεν είχε στόχο την υποβάθμιση του επιπέδου των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος στους Δημότες του, αλλά στο επίπεδο της αλόγιστης σπατάλης.

Ξεκίνησε και θα συνεχίσει να εφαρμόζεται ένας εξορθολογισμός σε όλο το εύρος των λειτουργικών δαπανών και προμηθειών του Δήμου.

Ο προϋπολογισμός που καταθέτουμε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο επηρεάζεται από την οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα και ο τόπος μας.

Ανέφερα προηγουμένως ότι υπάρχει πλέον ένα δεδομένο περιοριστικό πλαίσιο για όλους τους Δήμους.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Σητείας είναι ρεαλιστικός και υλοποιήσιμος, υποβάλλεται ισοσκελισμένος με εγγεγραμμένα έσοδα και δαπάνες ύψους 21.088.583,41€.

Αναλύοντας τις κατηγορίες εσόδων και εξόδων έχουμε :

Ε Σ Ο Δ Α

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 6.104.541,80

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 4.757.732,63

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 1.084.931,25

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε 4.012.714,82

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 2.182.747,60

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2.945.915,31

——————–

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 21.088.583,41 €

Ε Ξ Ο Δ Α

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 8.788.581,66

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8.300.555,40

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 3.894.446,35

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 105.000,00

——————

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 21.088.583,41 €

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι

Δεν ήρθαμε εδώ για να κάνουμε απλή διαχείριση.

Λειτουργούμε ορθολογικά, με σχέδιο που αποδίδει.

Πιάνουμε για πρώτη φορά δύσκολα προβλήματα που κανείς δεν τολμούσε να αγγίξει για χρόνια. Με σεβασμό στους κανόνες της νομιμότητας, της διαφάνειας και της διασφάλισης των δημοσίων εσόδων.

Η σταθεροποίηση των οικονομικών του Δήμου Σητείας, θα ανοίξει μελλοντικά τον διάλογο για την αξιολόγηση και ανακοστολόγηση τελών και υπηρεσιών.

Σε επόμενη συνεδρίαση η νέα Δημοτική Αρχή θα αναλάβει την πρωτοβουλία να ανοίξει αυτή η συζήτηση.

Θα συγκροτηθεί ανεξάρτητη επιτροπή που θα αποτελείται από άτομα εγνωσμένου κύρους και γνώσεων που θα καταλήξει σε μια συνολική πρόταση την οποία θα υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο.

Σε αυτή την ανοιχτή όμως διαδικασία διαβούλευσης για την ανακοστολόγηση και αξιολόγηση τελών και υπηρεσιών πρέπει να συμμετέχουν όλοι, αιρετοί και πολίτες, όλες οι δημοτικές παρατάξεις και οι φορείς.

Θέλουμε να κάνουμε μια πραγματική τομή, να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες αλλά και να μειώσουμε και να κατανείμουμε δίκαιο το κόστος των τελών.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι

Η Σητεία θέλει συνεργασία, χρειάζεται ενότητα.

Χρειάζεται ανθρώπους με θετική σκέψη, διάθεση προσφοράς και συνεργασίας.

Αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους όσους επιχειρούν να δηλητηριάσουν και να απαξιώσουν κάθε θετική και υγιή προσπάθεια.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Σητείας είναι προϋπολογισμός αλήθειας.

Είναι ο προϋπολογισμός ενός Δήμου που θα σταθεί γερά στα πόδια του και θα κοιτάζει μπροστά δίνοντας τα εχέγγυα στην νέα γενιά να θέλει να ασχοληθεί με το μέλλον του τόπου.

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
ΣΗΤΕΙΑ
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
ΚΡΗΤΗ
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Χωρίς κατηγορία
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης
ΛΑΣΙΘΙ
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης