Εγκρίθηκαν οι επενδύσεις της ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ στη Σητεία

19 Προβολές

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νότης Μηταράκης, παρέστη χθες στη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας η οποία και ενέκρινε τα σχέδια προεδρικού διατάγματος Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) για τις Στρατηγικές Επενδύσεις ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ & KoiladaHills. Πρόκειται για τις δύο πρώτες στρατηγικές επενδύσεις που θα υλοποιηθούν με την έκδοση ΕΣΧΑΣΕ.

Μετά το πέρας της συνεδρίασης του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης ο κ. Μηταράκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Με τον Επενδυτικό Νόμο 4146 που ψηφίσαμε πέρυσι στη Βουλή κάναμε μια μεγάλη θεσμική αλλαγή, δημιουργώντας την Κεντρική Αδειοδοτική Αρχή η οποία εκδίδει τις άδειες δόμησης, εγκατάστασης και λειτουργίας για μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλαμε καθοριστικά στην άρση των εμποδίων και των αντικινήτρων για τους επενδυτές συγκεντρώνοντας σ’ ένα σημείο την αδειοδοτική διαδικασία.

Λειτουργώντας από κοινού, με τον νέο ενιαίο φορέα εξωστρέφειας «ENTERPRISEGREECE», ο οποίος είναι αρμόδιος για την προσέλκυση επενδύσεων και την ένταξη στην διαδικασία FastTrack, αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα και μια επανάσταση σκέψης για την Δημόσια Διοίκηση.

Δημιουργήθηκε επίσης ο θεσμός των ΕΣΧΑΣΕ (Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων), Προεδρικά Διατάγματα που καθορίζουν τον χωροταξικό προσδιορισμό, την επενδυτική ταυτότητα, την χρήση γης και την χωροθέτηση των στρατηγικών επενδύσεων.

Για την βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος έχουν αναληφθεί σοβαρές θεσμικές πρωτοβουλίες, οι οποίες σήμερα αποδίδουν. Έχουμε πλέον στα χέρια μας χειροπιαστές αποδείξεις και για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στη χώρα μας αλλά και για την δυνατότητα των νέων θεσμών να αδειοδοτούν τις μεγάλες επενδύσεις.

Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί ταυτόχρονα και ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους τους ξένους επενδυτές. Η Ελλάδα αλλάζει και θα συνεχίζει να αλλάζει. Και έχει όλα τα εχέγγυα για να φιλοξενήσει έργα και επιχειρηματικά σχέδια στρατηγικού χαρακτήρα

Η επόμενη άμεση προτεραιότητα μας είναι η κατάθεση στη Βουλή του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, κατάθεση η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους.»

Ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων κ. Πέτρος Σελέκος δήλωσε:

«Η σημερινή συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, έχει έκτακτο χαρακτήρα: Σηματοδοτεί την αλλαγή εποχής στη σχέση του Ελληνικού Δημοσίου με την αγορά επενδύσεων.

Συγκεκριμένα, σήμερα ολοκληρώνεται, εμπρόθεσμα και με επιτυχία, η σημαντικότερη αδειοδοτική διαδικασία για δύο στρατηγικές επενδύσεις πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο, συνολικού ύψους επτακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (700.000.000 €).

Από τη μία πλευρά, οι συναρμόδιες κυβερνητικές και διοικητικές μονάδες συνεργάσθηκαν υποδειγματικά στην εφαρμογή του νέου επενδυτικού δικαίου, που καθιερώνει την υπηρεσία μιας στάσης (onestopshop,) και είναι νικήτριες της μάχης με αντίπαλο τη γραφειοκρατία. Δημιουργούν δε πρωτόγνωρο και ελκυστικό διοικητικό προηγούμενο για τις επόμενες στρατηγικές επενδύσεις, οι οποίες θα προωθηθούν, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Από την άλλη πλευρά, οι τουριστικές επενδύσεις που εγκρίνονται σήμερα εντάσσονται στο νέο εθνικό αναπτυξιακό πρότυπο, αφού απευθύνονται σε τουρίστες με υψηλή ταξιδιωτική δαπάνη, δημιουργούν μεγάλο αριθμό βιώσιμων θέσεων εργασίας και αξιοποιούν το, πρόσφατο και ιδιαιτέρως αυξημένο, τουριστικό ρεύμα προς την πατρίδα μας».-

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του EnterpriseGreece κ. Στέφανος Ησαΐαςδήλωσε:

«Σήμερα πραγματοποιήθηκε ένα καθοριστικό βήμα προκειμένου οι δύο αυτές στρατηγικές επενδύσεις να προχωρήσουν στο στάδιο της υλοποίησής τους. Πρόκειται για επενδύσεις οι οποίες θα αναβαθμίσουν το τουριστικό προϊόν της χώρας και θα δημιουργήσουν αθροιστικά περί τις 1.800 μόνιμες θέσεις εργασίας. Είναι σημαντικό ότι ο συνολικός προϋπολογισμός ύψους 700 εκατ. ευρώ αφορά κεφάλαια που προέρχονται από το εξωτερικό.

Τα πλάνα των δύο αυτών εταιριών εγκρίθηκαν περιβαλλοντικά και χωροταξικά, τηρώντας τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα του νόμου FastTrack. Η διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων – FastTrack, όπως ενισχύθηκε αποδεικνύει στην πράξη ότι ο στόχος προσέλκυσης σημαντικών επενδύσεων και διευκόλυνσης της βιώσιμης επιχειρηματικότητας στη χώρα μας είναι εφικτός. Η έκδοση των δύο αυτών πρώτων Προεδρικών Διαταγμάτων θα δώσει την απαραίτητη ώθηση σε μία σειρά στρατηγικών αναπτύξεων που βρίσκονται στον προθάλαμο της διαδικασίας στο ENTERPRISEGREECE.

Προφανώς, θαύματα δε γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Η βελτίωση των συνθηκών της επιχειρηματικότητας απαιτεί διαρκή, συστηματική προσπάθεια. Ωστόσο, το σημερινό βήμα είναι ένα από τα πλέον σημαντικά προς την κατεύθυνση αυτή».

1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΣΧΑΣΕ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΥΠΑΑΝ

Η διαδικασία αδειοδότησης των Στρατηγικών Επενδύσεων έχει αλλάξει ριζικά με τη λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων από αρχές του 2014. Η υπηρεσία έχει στελεχωθεί και λειτουργούν όλες οι οργανικές της μονάδες που περιγράφονται στο πδ.157/2013 και το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση του ν.4146/2013 και πλέον στο Π.Δ. 116/2014, το Νέο Οργανισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.

Η υπηρεσία μιας στάσης (onestopshop) για την αδειοδότηση των στρατηγικών επενδύσεων συμβάλλει κατά τρόπο καθοριστικό στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, της σύγχυσης των αρμοδιοτήτων και των καθυστερήσεων που διαχρονικά αντιμετώπιζαν οι υποψήφιοι στρατηγικοί επενδυτές.

Ταυτόχρονα, καλύπτει ένα θεσμικό κενό της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης, η οποία δεν διέθετε μια υπηρεσία ή έναν οργανισμό που να ασχολείται αποκλειστικά, ουσιαστικά και συστηματικά, με την ολοκλήρωση της αδειοδότησης των στρατηγικών επενδύσεων, που με δεδομένη την κρίσιμη οικονομική συγκυρία, καθίστανται αναγκαίες λόγω των σημαντικών ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων τους στη συνολική οικονομία της χώρας.

Επιπρόσθετα, η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, εκτός από τη διεκπεραίωση της αδειοδοτικής διαδικασίας, συμβάλλει αποφασιστικά και στην οργάνωση μιας σταθερής και φιλικής επενδυτικής πολιτικής, προκειμένου η χώρα μας να καταστεί ένας σημαντικός πόλος έλξης ξένων επενδύσεων στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και ο θεσμός των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), τα οποία αποτελούν ένα νέο χωροταξικό, πολεοδομικό και περιβαλλοντικό εργαλείο – Προεδρικό Διάταγμα στο πρότυπο των Ειδικών Σχεδίων Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων – (ΕΣΧΑΔΑ για τη δημόσια περιουσία).

Τα ΕΣΧΑΣΕ δημιουργούν ένα ασφαλές και ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο για τις ιδιωτικές στρατηγικές επενδύσεις. Κατά τη σύνταξή τους τηρούνται όλοι οι χωροταξικοί και περιβαλλοντικοί όροι που προβλέπονται από τις Διεθνείς Συνθήκες, το Ενωσιακό Δίκαιο και την Εθνική Νομοθεσία και παρέχεται στους Επενδυτές ασφάλεια δικαίου.

Η θεσμική υπόσταση

Με το π.δ. 157/2013 «Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων» (Α΄ 249) καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. (ενσωματώθηκε στο 116/2014).

Το προεδρικό διάταγμα εκδόθηκε σε εκτέλεση του ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος σε στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις», ο οποίος προβλέπει τη σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων και τη δομή των επιμέρους Διευθύνσεων και Τμημάτων της.

Σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων είναι η χάραξη εθνικής στρατηγικής επενδυτικής πολιτικής, ο σχεδιασμός και η οργάνωση των στρατηγικών επενδύσεων, η λειτουργία της ως Υπηρεσία μιας στάσης για την αδειοδότηση των Στρατηγικών Επενδύσεων.

Η διοικητική δομή της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του ΥΠΑΑ

Α) Η Διεύθυνση Αναπτυξιακής Στρατηγικής, με τα Τμήματα:

Οργάνωσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής με αρμοδιότητες την οργάνωση και το συντονισμό της αδειοδοτικής διαδικασίας των Στρατηγικών Επενδύσεων, τη χάραξη εθνικής στρατηγικής επενδυτικής πολιτικής, το σχεδιασμό και την οργάνωση των στρατηγικών επενδύσεων, την ευθύνη εναρμόνισης των αναπτυξιακών δράσεων Υπουργείων και Οργανισμών και τη συνεργασία με φορείς και ινστιτούτα με αρμοδιότητα τη μελέτη της οικονομικής και αναπτυξιακής δραστηριότητας.
Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) με αρμοδιότητα τη σύνταξη σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων, με τα οποία καταρτίζονται Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων, κατά το άρθρο 5 του ν. 4146/2013 (Α΄90)
Δημοσίων Επενδύσεων με αρμοδιότητα την υλοποίηση επενδύσεων που προέρχονται από τις ως άνω συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, ως Στρατηγικές Επενδύσεις.
Πολεοδομίας – έκδοση αδειών δόμησης και κατεδάφισης, άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας.
Περιβαλλοντικών Όρων – Η παρακολούθηση, ο συντονισμός, η επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για τον καθορισμό περιβαλλοντικών όρων και την ολοκλήρωση του συνόλου των περιβαλλοντικών αδειών για στρατηγικές επενδύσεις και ο συντονισμός των ενεργειών με τη ΡΑΕ για σχετικά έργα.
Δασών – Η παρακολούθηση, ο συντονισμός, η επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη βεβαίωση του δασικού ή μη χαρακτήρα εκτάσεων ή αδειών επέμβασης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
Αιγιαλού & Παραλίας – Η παρακολούθηση, ο συντονισμός, η επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του συνόλου των αδειών παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας.
Αρχαιολογικών Αδειών – Η παρακολούθηση, ο συντονισμός, η επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της γνωμοδοτικής διαδικασίας σχετικά με ζητήματα αρχαιολογικού χαρακτήρα εκτάσεων.

Β) Η Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων, με τα Τμήματα:.

2. ΕΠΕΝΔΥΣH ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ

H επένδυση ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ αφορά την τουριστική ανάπτυξη περιοχής 25.000 στρεμμάτων στη θέση «Χερσόνησος Σίδερο» του Νομού Λασιθίου. Η ανάπτυξη περιλαμβάνει τη δημιουργία πέντε ξενοδοχείων συνολικής δυναμικότητας 1.936 κλινών, ενός γηπέδου γκολφ 18 οπών καθώς και βοηθητικών υποδομών. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 267,7 εκ. ευρώ. Φορέας της επένδυσης είναι η Βρετανική εταιρεία «Loyalward Ltd.», θυγατρική του Ομίλου Minoan Group Plc ο οποίος είναι εισηγμένος στην αγορά AIM του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου.

Η επένδυση «ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ» σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη διεθνείς προδιαγραφές ανάπτυξης υψηλού επιπέδου τουριστικών θέρετρων. Παράλληλα υιοθετεί την τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική και ενσωματώνει πρότυπες τεχνικές βιοκλιματικού σχεδιασμού, αειφορικής διαχείρισης φυσικών πόρων και προβλέπει συστήματα περιβαλλοντικής προστασίας. Η επένδυση αναμένεται να επιφέρει σημαντικές θετικές επιδράσεις στην κοινωνία και την οικονομία, τόσο σε τοπικό όσο και σε Εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα: Αναμένεται να δημιουργηθούν 1.200 άμεσες θέσεις εργασίας. Επίσης , θα συμβάλλει και στην παράταση της τουριστικής περιόδου της περιοχής καθώς το τουριστικό θέρετρο θα λειτουργεί σε 12μηνη βάση.

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα