Διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού « Υλοποίηση της ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ »,

10 Προβολές

Τη διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού στις 8-10-2018 ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., έναρξη παραλαβής προσφορών έως 11.30 π.μ. ώρα λήξης, για την ανάθεση της υπηρεσίας « Υλοποίηση της ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ », χωρίς τροποποίηση των αρχικών όρων, οι οποίοι έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 117/2018 απόφαση της Ο.Ε. και με την ίδια επιτροπή διαγωνισμού, ενέκρινε χθες στη συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σητείας .

Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω τήρησης χρονοδιαγράμματος για την άμεση προάσπιση των συμφερόντων του δήμου και τα κάλεσε να αποφασίσουν για το κατεπείγον της συνεδρίασης.
Η Ο.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε Ομόφωνα:
Εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, είπε τα ακόλουθα: Με την υπ’ αριθ. 172/2018 προγενέστερη απόφασή μας εγκρίναμε το από5-9-2018 πρακτικό της Επιτροπής  ∆ιαγωνισμού της υπηρεσίας « Υλοποίηση της πράξης ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ », απορρίψαμε την προσφορά του προσωρινού αναδόχου και ματαιώσαμε τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016 περ.5 : Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.
Με βάση τα παραπάνω το αρμόδιο Τμήμα, εισηγείται την επανάληψη του συνοπτικού διαγωνισμού χωρίς τροποποίηση των όρων της αρχικής διακήρυξης και με την ίδια επιτροπή διαγωνισμού, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην υπ’ αρ. 117/2018 απόφαση της Ο.Ε.

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
Στον «ευαγγελισμό» μεταφέρθηκε για νοσηλεία ο Γιαννης Πλακιωτάκης
ΛΑΣΙΘΙ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
Στον «ευαγγελισμό» μεταφέρθηκε για νοσηλεία ο Γιαννης Πλακιωτάκης
Πρωτόγνωρη η φετινή εορτή της Αγίας Αικατερίνης
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Πρωτόγνωρη η φετινή εορτή της Αγίας Αικατερίνης
Η Θεία Λειτουργία της Αγίας Αικατερίνης Πολιούχου Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Η Θεία Λειτουργία της Αγίας Αικατερίνης Πολιούχου Σητείας
Ο Εσπερινός της Αγίας Αικατερίνης σε ζωντανή μετάδοση
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ο Εσπερινός της Αγίας Αικατερίνης σε ζωντανή μετάδοση
Θετικός στον Covid19 o Γιάννης Πλακιωτάκης
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Θετικός στον Covid19 o Γιάννης Πλακιωτάκης
Εξιτήριο έλαβε ο αντιδήμαρχος κ. Αϊλαμάκης από το Νοσοκομείο
ΣΗΤΕΙΑ
Εξιτήριο έλαβε ο αντιδήμαρχος κ. Αϊλαμάκης από το Νοσοκομείο
Ερώτηση Θραψανιώτη για το Νοσοκομείο Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙ
Ερώτηση Θραψανιώτη για το Νοσοκομείο Ιεράπετρας
3ο Πανελλήνιο Βραβείο για το Γυμνάσιο Χανδρά στον Διαγωνισμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών
ΣΗΤΕΙΑ
3ο Πανελλήνιο Βραβείο για το Γυμνάσιο Χανδρά στον Διαγωνισμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών
Ενημέρωση πληγέντων παραγωγών Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου για τις ζημιές από την πλημμύρα το διάστημα 6 έως 11 Νοεμβρίου
ΛΑΣΙΘΙ
Ενημέρωση πληγέντων παραγωγών Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου για τις ζημιές από την πλημμύρα το διάστημα 6 έως 11 Νοεμβρίου
Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με το Δήμαρχο Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙ
Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με το Δήμαρχο Ιεράπετρας