Διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού « Υλοποίηση της ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ »,

9 Προβολές

Τη διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού στις 8-10-2018 ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., έναρξη παραλαβής προσφορών έως 11.30 π.μ. ώρα λήξης, για την ανάθεση της υπηρεσίας « Υλοποίηση της ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ », χωρίς τροποποίηση των αρχικών όρων, οι οποίοι έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 117/2018 απόφαση της Ο.Ε. και με την ίδια επιτροπή διαγωνισμού, ενέκρινε χθες στη συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σητείας .

Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω τήρησης χρονοδιαγράμματος για την άμεση προάσπιση των συμφερόντων του δήμου και τα κάλεσε να αποφασίσουν για το κατεπείγον της συνεδρίασης.
Η Ο.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε Ομόφωνα:
Εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, είπε τα ακόλουθα: Με την υπ’ αριθ. 172/2018 προγενέστερη απόφασή μας εγκρίναμε το από5-9-2018 πρακτικό της Επιτροπής  ∆ιαγωνισμού της υπηρεσίας « Υλοποίηση της πράξης ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ », απορρίψαμε την προσφορά του προσωρινού αναδόχου και ματαιώσαμε τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016 περ.5 : Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.
Με βάση τα παραπάνω το αρμόδιο Τμήμα, εισηγείται την επανάληψη του συνοπτικού διαγωνισμού χωρίς τροποποίηση των όρων της αρχικής διακήρυξης και με την ίδια επιτροπή διαγωνισμού, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην υπ’ αρ. 117/2018 απόφαση της Ο.Ε.

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
Ιδιαίτερα έντονος και με μεγάλη διάρκεια σεισμός στη Σητεία
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ιδιαίτερα έντονος και με μεγάλη διάρκεια σεισμός στη Σητεία
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ Α Ε Σ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
ΣΗΤΕΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ Α Ε Σ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
Ευχαριστήρια Επιστολή του Δημοτικού Σχολείου Σφάκας
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήρια Επιστολή του Δημοτικού Σχολείου Σφάκας
ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΗΠΙΟΤΕΡΗ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΗΠΙΟΤΕΡΗ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης
ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα «Η χρήση της μάσκας ατομικής προστασίας και μέτρα προστασίας για αποφυγή διασποράς του COVID 19 στον χώρο της σχολικής κοινότητας».
ΛΑΣΙΘΙ
ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα «Η χρήση της μάσκας ατομικής προστασίας και μέτρα προστασίας για αποφυγή διασποράς του COVID 19 στον χώρο της σχολικής κοινότητας».
Τα θέματα της Ιεράπετρας στην ατζέντα της συνάντησης του Δη-μάρχου Ιεράπετρας με τον Περιφερειάρχη Κρήτης
ΛΑΣΙΘΙ
Τα θέματα της Ιεράπετρας στην ατζέντα της συνάντησης του Δη-μάρχου Ιεράπετρας με τον Περιφερειάρχη Κρήτης
Υλική βοήθεια στους 19 διασωθέντες από το ναυάγιο ανοιχτά της Κρήτης
ΣΗΤΕΙΑ
Υλική βοήθεια στους 19 διασωθέντες από το ναυάγιο ανοιχτά της Κρήτης
Ρέθυμνο: Ο ιερέας που δικάζεται για το κήρυγμα κατά της μάσκας, δεν την φόρεσε ούτε στο δικαστήριο
ΚΡΗΤΗ
Ρέθυμνο: Ο ιερέας που δικάζεται για το κήρυγμα κατά της μάσκας, δεν την φόρεσε ούτε στο δικαστήριο
Ταχυδρομικά πακέτα μικροποσοτήτων σπόρων που αποστέλλονται σε ιδιώτες από τρίτες χώρες.
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Ταχυδρομικά πακέτα μικροποσοτήτων σπόρων που αποστέλλονται σε ιδιώτες από τρίτες χώρες.