Διακήρυξη δημοπρασίας εκτέλεσης προμήθειας υλικών και δράσεις ενημέρωσης περιοχών NATURA

8 Προβολές

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκτέλεση της προμήθειας υλικών και δράσεις ενημέρωσης και προστασίας της βιοποικιλότητας των παραθαλασσίων υγροτόπων και οικοσυστημάτων Δήμου Σητείας εντός περιοχών NATURA 2000

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ. 99

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση του έργου :

Προμήθεια υλικών και δράσεις ενημέρωσης και προστασίας της βιοποικιλότητας των παραθαλάσσιων υγροτόπων και οικοσυστημάτων Δήμου Σητείας εντός περιοχών NATURA 2000

με προϋπολογισμό 129.322,20

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεχνικές Προδιαγραφές, κλπ.) από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σητείας, στη Σητεία, Τ.Κ. 72300, τηλ. 2843341304.

Πληροφορίες παρέχονται στο Τεχνικό Τμήμα του Δήμου Σητείας( τηλ. 2843341304). κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες. Επίσης, η αναλυτική διακήρυξη είναι αναρτημένη στο δικτυακό τόπο του Δήμου Σητείας, στη δ/νση http://www.sitia.gr

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σητείας, την 11/02/2013 και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει προσφορά σε ένα ή σε περισσότερα πακέτα των προς προμήθεια ειδών.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) Έλληνες και Αλλοδαποί προμηθευτές

β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά

γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής το ποσό της οποίας ανέρχεται στο 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης

Η εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Σητείας και να ισχύει τουλάχιστον για 150 ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΗΤΕΙΑ 10-01-13

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
25 συνολικά νέα κρούσματα στην Κρήτη 3 στο νομό Λασιθίου
ΛΑΣΙΘΙ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
25 συνολικά νέα κρούσματα στην Κρήτη 3 στο νομό Λασιθίου
Αναβάθμιση του γηπέδου Κάτω Χωριού Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙ
Αναβάθμιση του γηπέδου Κάτω Χωριού Ιεράπετρας
Πιστοποιητικό ικανότητας εκδοροσφαγέων
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Πιστοποιητικό ικανότητας εκδοροσφαγέων
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ του Συντυχάκη Μανώλη Για τις καταστροφές στην αγροτική παραγωγή στην Κρήτη
ΛΑΣΙΘΙ
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ του Συντυχάκη Μανώλη Για τις καταστροφές στην αγροτική παραγωγή στην Κρήτη
Ερώτηση του Μανόλη Θραψανιώτη για τις καταστροφές στην ελαιοκαλλιέργεια
ΛΑΣΙΘΙ
Ερώτηση του Μανόλη Θραψανιώτη για τις καταστροφές στην ελαιοκαλλιέργεια
Νέες Ημερομηνίες για την Έκθεση Τουριστικών Ειδών σε Κρητη, Ρόδο, Θεσσαλονίκη & Κέρκυρα!
ΚΡΗΤΗ
Νέες Ημερομηνίες για την Έκθεση Τουριστικών Ειδών σε Κρητη, Ρόδο, Θεσσαλονίκη & Κέρκυρα!
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΚΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΡΗΤΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΚΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δήλωση του Μανώλη Συντυχάκη για τα 80 χρόνια από την 28η Οκτώβρη του 1940.
ΑΠΟΨΕΙΣ
Δήλωση του Μανώλη Συντυχάκη για τα 80 χρόνια από την 28η Οκτώβρη του 1940.
Νέο συμβούλιο στην Περιηγητική Λέσχη Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Νέο συμβούλιο στην Περιηγητική Λέσχη Σητείας
12 νέα κρούσματα Covid19 στην Κρήτη 2 στο νομό Λασιθίου
ΛΑΣΙΘΙ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
12 νέα κρούσματα Covid19 στην Κρήτη 2 στο νομό Λασιθίου