Διαγωνισμό για την προμήθεια Υλικών Δημοτικού Φωτισμού

9 Προβολές

O δήμος Σητείας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Υλικών Δημοτικού Φωτισμού συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 25.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Σητείας, την 16-5-2011. ημέρα Δευτέρα, ώρα 10:00 Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Σητείας. Διεύθυνση Π. Βαρθολομαίου 9. Τηλέφωνο 2843340515

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα