Δημοπρατείται το “γιοφύρι” του Μακρύ Γιαλού

25 Προβολές

Δημοπρατείται η ολοκλήρωση της παράκαμψης του δρόμου Κουτσουρά – Μακρύ Γιαλός – Ανάληψης από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Ο δρόμος φάντασμα , που έχει προϋπολογιζόμενη δαπάνη 860.000,00 Ευρώ και θα ολοκληρωθεί μέσα σε 6 μήνες???. Το έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης. έτους 2011.

Ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο για την ανάθεση του έργου”ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ – ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ – ΑΝΑΛΗΨΗΣ”

1. Η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου / Δ.Τ.Ε. προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο για την ανάθεση του έργου τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο, για την εκτέλεση του έργου: “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ – ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ – ΑΝΑΛΗΨΗΣ” (Βελτιώσεις – αποκαταστάσεις τμημάτων) με το σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/2008 ως ισχύει σήμερα. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου είναι 860.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ποσού αναθεώρησης και Φ.Π.Α.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών.

α. Έργα Οδοποιίας 699.187,03€

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης στη διεύθυνση www.pkr.gov.gr και να παραλάβουν το τεύχος της οικονομικής προσφοράς από την έδρα της υπηρεσίας: ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, μέχρι τις 09-02-2012.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 28410-, 2841340462, FAX επικοινωνίας 28410-24858, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία ΓΕΡΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΛΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
3. Η Δημοπρασία θα γίνει την 14-02-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Λασιθίου – Κτήριο Διοικητηρίου-ʼγιος Νικόλαος, με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών του άρθρου 6 του Ν.3669/2008. Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την ημέρα Τρίτη, τότε θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.3669/2008.
4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., εφόσον ανήκουν στην τάξη 1η, 2η, 3η για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ή αντίστοιχοι εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα που διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα.
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Περιγραφή έργου :
Τόπος εκτέλεσης του έργου : ΜΑΚΡΥΣ ΓΙΑΛΟΣ
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου : Εξι (6) μήνες
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 13.796,94 € και ισχύ τουλάχιστον Δέκα (10) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι Εννέα (9) μήνες.
7. Το έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης. έτους 2011 (με κωδικό00.05.11.002). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης.

Κοινοποίηση
1.-Τεύχος Διακήρυξης Δημοσίων Συμβάσεων της Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Εφημερίδας της Κυβέρνησης Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
2.-Εφημερίδες : α.-ΑΝΑΤΟΛΗ – Ενταύθα
β.-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ – Ιεράπετρα
γ.- ΝΕΑ ΕΠΑΡΧΙΑ – Σητεία
δ.- Ναυτεμπορική ΑΘΗΝΑ
(για τη δημοσίευση μία φορά μέχρι 27/ 01/2012 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
και την παράκληση τα σχετικά τιμολόγια να εκδοθούν επ΄
ονόματι της Π.Ε.Λασιθίου – Δ.Τ.Ε.)

3.-Δ.Τ.Ε. Ν. Ηρακλείου – Ρεθύμνου – Χανίων, Έδρες τους
4.-Τ.Ε.Ε. α.-Κεντρικό – Αθήνα
β.-Τμήματα Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης, Έδρες τους
5.-Συνδέσμους εργοληπτών Δ. Ε. Λασιθίου, Ηρακλείου,
Ρεθύμνου, Χανίων – Έδρες τους με την παράκληση να
ενημερώσουν τους Πανελλήνιους συλλόγους τους και να στείλουν
εκπρόσωπό τους στη δημοπρασία
6.-Περ/κή Ενότητα Λασιθίου – Δ.Τ.Ε.
α.-Γραφείο Δ/ντή Τ.Ε.
β.-ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
γ.-Γραμματεία για ανάρτηση
δ.-Πλατής Μανώλης – Πρόεδρο Επιτρ. Δημοπρασίας
ε.- Πετάση Ιωάννα – μέλος της Επιτροπής Δημοπρασίας.
στ.- Τζανίδης Νικόλαος – μέλος της Επιτροπής Δημοπρασίας.
7.-Περ/κή Ενότητα Λασιθίου
α.-Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
Εκστρατεία στήριξης του κρητικού κρασιού
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Εκστρατεία στήριξης του κρητικού κρασιού
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
ΛΑΣΙΘΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΣΥΝ.Ε.Κ.  «Όχι στον ευτελισμό της Δημοκρατίας
ΛΑΣΙΘΙ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΣΥΝ.Ε.Κ. «Όχι στον ευτελισμό της Δημοκρατίας
Ανακοίνωση του Προέδρου της ΕΑΣΥ Λασιθίου για τη γιορτή του Αγίου Αρτεμίου
ΛΑΣΙΘΙ
Ανακοίνωση του Προέδρου της ΕΑΣΥ Λασιθίου για τη γιορτή του Αγίου Αρτεμίου
Ζητούν την παρέμβαση του Πρωθυπουργού για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες
ΣΗΤΕΙΑ
Ζητούν την παρέμβαση του Πρωθυπουργού για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες
Δύο νέες παιδικές χαρές παραδόθηκαν στο Ορεινό
ΛΑΣΙΘΙ
Δύο νέες παιδικές χαρές παραδόθηκαν στο Ορεινό
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, θα συνεχιστούν
ΚΡΗΤΗ
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, θα συνεχιστούν
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
ΣΗΤΕΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
Επίσκεψη Υφυπουργού Τουρισμού, Μάνου Κόνσολα, στην Κρήτη
ΛΑΣΙΘΙ
Επίσκεψη Υφυπουργού Τουρισμού, Μάνου Κόνσολα, στην Κρήτη