Βελτίωση αρδευτικού της Τοπικής Κοινότητας Λάστρου

13 Προβολές

Στη Σητεία σήμερα, την 8η Φεβρουαρίου έτους 2013,  ημέρα Παρασκευή, στα Γραφεία του Δήμου Σητείας ,
α. ο Δήμαρχος Σητείας Θοδωρής Πατεράκης, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου και
β. ο Κωνσταντίνος Ε. Τσιμητάκης,ενεργώντας με την ιδιότητα του ως εργολάβος
υπέγραψαν σύμβαση για την εκτέλεση των εργασιών του έργου:
«Βελτίωση αρδευτικού Τοπικής Κοινότητας Λάστρου», προϋπολογισμού 221.742.33 €
( με Φ.Π.Α.)
*Η πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» με  ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από Εθνική Δαπάνη. (Αριθμός ΣΑΕ…282/8,Κωδ:2012ΣΕ28280028)

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα