Αριστούχοι Γυμνασίου Τουρλωτής

12 Προβολές

ΤΑΞΗ ʼ
Καραμανωλάκη Μαρία του Νικολάου και της Ειρηνης 18 9/15 (ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ Δέκατα ΠΕΜΠΤΑ) ‘ʼριστα’

Ρούσεβα Ιβάνοβα Τάνια του Ιβάν και της Γκίνκα 18 10/15 (ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ)’ʼριστα’

ΤΑΞΗ Β΄
Μπουρμπουράκη Χρυσάνθη του Εμμανουήλ και της Μαρίας 19 1/13 (ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ) ‘ʼριστα’

ΤΑΞΗ ΄Γ

Κυριακάκη Αικατερίνη του Εμμανουήλκαι της Φωτεινής 19 6/13 (ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ) ‘ʼριστα’

Μετζογιαννάκης Γιόστ Μιχαήλ του Ματία και της Μαρίας 19 (ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ) ‘ʼριστα’

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα