ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δ. Σ. του Γ.Ν. – Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ

28 Προβολές

Με την ευκαιρία της λήξης της θητείας μας ως Μέλη του Δ. Σ. Νοσοκομείου Σητείας, επιθυμούμε να γνωρίσουμε στους πολίτες της Επαρχίας μας, ορισμένα θέματα που εσχάτως απασχόλησαν Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και δημιούργησαν εσφαλμένες εντυπώσεις και παραπληροφόρηση.
Είναι γνωστές σε όλους οι συνθήκες, που το Νοσοκομείο Σητείας λειτουργούσε επί σειρά ετών, με μεγάλα προβλήματα σε τομείς που αφορούσαν το ανθρώπινο δυναμικό, τις υποδομές (κτιριακές, κλπ.) και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Ιδρύματος. Ειδικότερα, αναφέρουμε την έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού, κυρίως στις διοικητικές υπηρεσίες, με κατάλληλες γνώσεις, πτυχία, εμπειρία και λοιπά εφόδια που επιτάσσουν οι σύγχρονες ανάγκες για τη στοιχειωδώς καλή λειτουργία των Νοσοκομείων. Όσον αφορά τις κτιριακές και λοιπές υποδομές του Νοσοκομείου Σητείας, δεν νομίζουμε ότι πρέπει να αναφερθούμε ουδόλως, καθότι είναι γνωστή σε όλους η επί σειρά ετών κακή κατάσταση, η οποία αρχίζει από την κατασκευή του. Για δε το θεσμικό πλαίσιο, πρέπει να επισημάνουμε τον αρνητικό πλέον ρόλο της νομοθεσίας περί άγονης και παραμεθόριας περιοχής, στην οποία υπάγεται το Νοσοκομείο μας, που σε αντίθεση με το παρελθόν, σήμερα συμβάλλει στην αποδυνάμωση του ιατρικού προσωπικού, το οποίο αποχωρεί προς άλλες κεντρικότερες Νοσοκομειακές Μονάδες, χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Διοίκησης, σε συνδυασμό με τη χρονοβόρο γραφειοκρατική διαδικασία επαναπρόσληψης, που σημειωτέον έως σήμερα αρμοδιότητα και υπευθυνότητα είχε το Υπουργείο Υγείας.
Η συνεργασία του Διοικητή κ. Θεοδώρου με τα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου, Διοικητικό Συμβούλιο, Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, Προϊσταμένους Τμημάτων κ.λπ., ήταν άριστη και στηρίζονταν στη λογική της εύρυθμης, αποτελεσματικής και ποιοτικά αναβαθμισμένης λειτουργίας του Ιδρύματος. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διοικητή, λαμβάνονταν μετά από διεξοδική συζήτηση και πάντα ομοφώνως, πλην ελαχίστων περιπτώσεων. Παγίως ικανοποιούνταν αιτήματα προσωπικού, προμήθειας τεχνολογικού και άλλου εξοπλισμού, ιατρικών μηχανημάτων, αναλωσίμων και γενικώς δαπανών για την παροχή μέγιστων διευκολύνσεων στα τμήματα του Νοσοκομείου, σκοπεύοντας την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Ενδεικτικώς αναφέρουμε :
• Συνεχή αύξηση των ετήσιων δαπανών για εφημερίες γιατρών, με σκοπό την καλύτερη και ποιοτικότερη κάλυψη των εφημεριών.
• Εκσυγχρονισμός του Νοσοκομείου μας, όσον αφορά τις υποδομές μηχανοργάνωσης και εφαρμογής συστήματος λογιστικών προτύπων.
• Εγκατάσταση, στελέχωση και λειτουργία αξονικού τομογράφου, πρώτη φορά στην περιοχή μας, όπως επίσης συστήματος μέτρησης οστικής μάζας/πυκνότητας.
• Αναβάθμιση και επέκταση των Υπηρεσιών Υγείας στην περιοχή μας, με την ίδρυση και λειτουργία μονάδας ΕΚΑΒ Σητείας, Νοσοκομείου Ημέρας για ψυχικά ασθενείς σε υλοποίηση του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩ και τον σχεδιασμό ιδρύσεως νέων περιφερειακών Ιατρείων σε διάφορα σημεία της τέως Επαρχίας Σητείας.
• Ευρεία αναβάθμιση των υποδομών του Νοσοκομείου, με την ανακαίνιση των εξωτερικών όψεων των κτιρίων (την πρώτη μετά την κατασκευή των), ολοκλήρωση και πιστοποίηση του συστήματος πυροπροστασίας, κατασκευή 2ου ασθενοφόρου ανελκυστήρα, εργασιών βελτίωσης και αποκατάστασης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ένταξη Νοσοκομείου στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, έγκριση & λειτουργία ιδιόκτητης γεώτρησης, κλπ..
• Παρόλο το δυσμενές θεσμικό πλαίσιο, που επιτρέπει την αποχώρηση ιατρών μετά από τετραετή θητεία άνευ της συναίνεσης της Διοίκησης, καταγράφεται ουσιαστική αύξηση των υπηρετούντων ιατρών και μάλιστα έχει σχεδιαστεί και προγραμματιστεί από τη Διοίκηση, η θεαματική πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων του Νοσοκομείου σε ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, για πρώτη φορά στην ιστορία του Ιδρύματος και μάλιστα εντός μικρού χρόνου από σήμερα, μόλις ολίγων μηνών.
Δεν κρίνεται σκόπιμο να συνεχίσουμε την απαρίθμηση των πολλών ακόμα πεπραγμένων της απερχόμενης Διοίκησης. Γεγονός είναι πάντως ότι, την τρέχουσα περίοδο ακολουθήθηκε αναπτυξιακή πολιτική, αντιμετωπίστηκαν χρόνια προβλήματα και παγιωμένες καταστάσεις (δομές, νοοτροπία, κλπ.), που σε αντιδιαστολή με τις δύσκολες οικονομικά συγκυρίες προσέδωσε όραμα και ουσιαστική ανάπτυξη στο Νοσοκομείο Σητείας.
Μέσω της παρούσας ανακοίνωσης, επιθυμούμε να εκφράσουμε δημοσίως τις ευχαριστίες μας στον Διοικητή κ. Θεόδωρο Θεοδώρου για τη συνεργασία που είχαμε και τον πρωτεύοντα και σημαντικότατο ρόλο του στην επίτευξη όλων των παραπάνω και εν γένει των πεπραγμένων της περιόδου. Του ευχόμεθα με την ευκαιρία της ανανέωσης της θητείας του, να συνεχίσει το έργο της αναβάθμισης του Νοσοκομείου Σητείας, για καλύτερες και πληρέστερες υπηρεσίες υγείας, προς όφελος των συμπολιτών μας. Στο έργο αυτό είναι αναγκαία η βοήθεια της Πολιτείας, του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, του νέου Επιστημονικού Συμβουλίου και του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που σε λίγες ημέρες θα συγκροτηθεί.
Ο Αντιπρόεδρος και τα Μέλη του Δ. Σ.
Λεβαντάκης Χαράλαμπος του Ιωάννη, Πολιτικός Μηχανικός, ως Αντιπρόεδρος,
Γερακάρη Μαρία του Ευσταθίου, Οδοντίατρος, ως Μέλος,
Βδοκάκης Γεώργιος του Μιχαήλ, Υπάλληλος Πολιτικής Αεροπορίας ως Μέλος,
Χατζημαρκάκη Γεωργία του Νικολάου, Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ως Μέλος,
Κατσαράκης Ιωάννης του Γεωργίου, Επιμελητής Α’ Παιδίατρος ως εκπρόσωπος των Ιατρών
Κύρπα Δέσποινα του Κωνσταντίνου, ΤΕ Μαία, ως εκπρόσωπος των λοιπών πλην του Ιατρικού προσωπικού του Νοσοκομείου μας.

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
Το εμβόλιο της ελπίδας στη Γαύδο
ΚΡΗΤΗ
Το εμβόλιο της ελπίδας στη Γαύδο
Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Παιδί & Έφηβος στην εποχή του COVID-19» (δωρεάν συμμετοχή)
ΣΗΤΕΙΑ
Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Παιδί & Έφηβος στην εποχή του COVID-19» (δωρεάν συμμετοχή)
Κύκλος Σεμιναρίων μέσω διαδικτύου, αποκλειστικά για ανθρώπους με προβληματική σχέση με το αλκοόλ
ΣΗΤΕΙΑ
Κύκλος Σεμιναρίων μέσω διαδικτύου, αποκλειστικά για ανθρώπους με προβληματική σχέση με το αλκοόλ
Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του γενετικού υλικού του ιού SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα της Σητείας-Παλαικάστρου
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του γενετικού υλικού του ιού SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα της Σητείας-Παλαικάστρου
ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΓΡΑΦΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 2021
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΓΡΑΦΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 2021
ΧΑΪΝΗΔΕΣ Η “κλεφτουριά” της Κρήτης Στην Επανάσταση του ‘21
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΧΑΪΝΗΔΕΣ Η “κλεφτουριά” της Κρήτης Στην Επανάσταση του ‘21
Άνοιξαν οι αιτήσεις για το 2nd ReGeneration Academy for Food Innovation του οργανισμού «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά»
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Άνοιξαν οι αιτήσεις για το 2nd ReGeneration Academy for Food Innovation του οργανισμού «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά»
To “5ο Sitia Geopark Trail”, πρόκειται διεξαχθεί την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021
ΣΗΤΕΙΑ
To “5ο Sitia Geopark Trail”, πρόκειται διεξαχθεί την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021
Δυο προτάσεις στο «Πράσινο Ταμείο» από τον Δήμο Οροπεδίου για την ανάπλαση-ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων
ΛΑΣΙΘΙ
Δυο προτάσεις στο «Πράσινο Ταμείο» από τον Δήμο Οροπεδίου για την ανάπλαση-ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων