Ομιλία του κ. Πλακιωτάκη ως εισηγητή κατά τη ψήφιση του Νομοσχεδίου του Υπ. Ανάπτυξης?

6 Προβολές

Συζητήθηκε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής το Σχέδιο Νόμου «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ‘Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας’» του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο οποίο εισηγητής έχει οριστεί ο Βουλευτής Λασιθίου της Ν.Δ κ. Πλακιωτάκης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του κ. Πλακιωτάκη:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με το υπόψη σχέδιο Νόμου κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβέρνησης η από 18.12.2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας» Με τις ρυθμίσεις του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, που διαρθρώνεται σε έξι άρθρα, προβλέπονται συνοπτικά τα ακόλουθα:

* ρυθμίζουμε θέματα απλούστευσης των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ,

* θέματα σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ),

* μειώνουμε το ύψος του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου που καταβάλλεται από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις είτε για τη χορήγηση είτε για ανανέωση πιστοποιητικών ασφάλειας στα πλαίσια απελευθέρωσης της εν λόγω αγοράς

* επετράπη η προαιρετική λειτουργία εμπορικών επιχειρήσεων τις 2 τελευταίες Κυριακές του έτους ενώ,παρατείνουμε μία σειρά διατάξεων όπως:

* η προθεσμία αναστολής των πλειστηριασμών έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 δηλαδή ένα χρόνο επιπλέον από ότι είχε προβλεφθεί

* και διατάξεις σε σχέση με τις εμπορικές μισθώσεις και την τόνωση της αγοράς

Η συζήτηση που προηγήθηκε στην αρμόδια επιτροπή ‘Παραγωγής και Εμπορίου’ υπήρξε εποικοδομητική με προστιθέμενη αξία στον διάλογο για τα σχετικά θέματα. Ακούστηκαν όλες οι απόψεις, και η πλειοψηφία αυτών συνάδει στο γεγονός ότι οι

προτεινόμενες ρυθμίσεις που αφορούν αρχικά το ΕΣΠΑ οδηγούν στην απλούστευση των διαδικασιών και στην επίσπευση του διοικητικού έργου στα προγράμματα.

Πώς το πετύχαμε ;

Περιορίσαμε την συναρμοδιότητα περισσοτέρων του ενός Υπουργού και την ανάγκη υπογραφών κατά την έκδοση υπουργικών αποφάσεων για τη ρύθμιση συγκεκριμένων θεμάτων κατά 60%.Την ώρα που το περιβάλλον αγοράς είναι τουλάχιστον αντίξοο και η έλλειψη ρευστότητας έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο τραπεζικό σύστημα και εμπόδια στην ομαλή εξέλιξη των έργων.

Εμείς έχουμε θετικά δείγματα γραφής όσον αφορά την ταχύτητα απορρόφησης του ΕΣΠΑ.Το νέο έτος έχει ξεκινήσει με θετικές ειδήσεις:

1ον Έχουμε πιάσει το μνημονιακό στόχο για την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων του β’ εξαμήνου. Καταφέραμε και κλείσαμε το β’ εξάμηνο, δηλαδή την περίοδο της κυβέρνησης Σαμαρά, ξεπερνώντας το στόχο για το συγκεκριμένο διάστημα. Πετύχαμε, συγκεκριμένα, το 102,64 % του αντίστοιχου εξαμηνιαίου στόχου.

2ον Είμαστε πάνω από το Κοινοτικό Μέσο Όρο στις απορροφήσεις δηλαδή σε όρους απορρόφησης κοινοτικής συνδρομής, το Ελληνικό ΕΣΠΑ βρίσκεται σε επίπεδα άνω του κοινοτικού μέσου όρου.

Ταυτοχρόνως, κατά το β’ εξάμηνο του 2012 καταφέραμε και ολοκληρώσαμε την αναθεώρηση των προγραμμάτων, με έμφαση στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στην καταπολέμηση της ανεργίας, δεν χάσαμε πόρους από τα ημιτελή έργα της προηγούμενης περιόδου του Γ’ ΚΠΣ 2000-2006 και ερχόμαστε ΤΩΡΑ και νομοθετούμε μία σειρά διατάξεων που συμβάλλουν: στην απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ με την παρούσα Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας και στο νέο έτος και πρέπει να συνεχίσουμε.

Φέρνουμε άμεσα αποτελέσματα γιατί ο μεγάλος στόχος μας είναι η ανάκαμψη και η ανάπτυξη. Και όπως επεσήμανε και ο Πρωθυπουργός :« Οι πόροι από τα διαρθρωτικά ταμεία αποτελούν το κλειδί, αποτελούν την εγγύηση, για να πετύχει τόσο η Ελλάδα όσο και η Ευρώπη»

Καταφέραμε και πετύχαμε προ ημερών το μέγιστο δυνατό!Και αναφέρομαι στη θετική εξέλιξη που είχε η Σύνοδος Κορυφής και οι διαπραγματεύσεις για το νέο ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020.Η Ελλάδα παίρνει σε πρώτη φάση πάνω από 14,5 δις ευρώ, συν 1,8 δις για αγροτική ανάπτυξη, συν 2 δις περίπου που αναμένεται να μας δοθούν από την αναθεώρηση των ποσοστών συμμετοχής της Ελλάδας λόγω της μεγάλης μείωσης του Εθνικού μας Προϊόντος. Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια. Και στο επίπεδο των κυβερνήσεων των κρατών μελών, αλλά και στο επίπεδο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, για να διορθωθεί η αδικία που είχε συμπεριληφθεί στις αρχικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Και το καταφέραμε

Έτσι, με την αύξηση των πόρων σε σχέση με τις αρχικές προτάσεις της Επιτροπής προκύπτει σημαντικό οικονομικό όφελος για την Ελλάδα.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπ’ όψιν όλες τις τελευταίες θετικές εξελίξεις για τη πορεία του ΕΣΠΑ, τη διαχείριση των πιστώσεων με την απεμπλοκή του Υπουργείου Οικονομικών από τη λήψη απλών διαχειριστικών αποφάσεων που νομοθετούμε με το παρόν νομοσχέδιο,και που οδηγεί στην απλούστευση και εγρήγορση των διαδικασιών αλλά με ύπαρξη ελέγχου και ασφάλειας στην διαχείριση των κονδυλίων θέτουμε τον ένα και μοναδικό σκοπό: την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απορρόφηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Στην συνέχεια με τις διατάξεις του άρθρου 2 του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου προτείνουμε την υιοθέτηση περισσότερο ευέλικτων διαδικασιών για την εφαρμογή και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, δεδομένου ότι, έχει ενισχυθεί η υπευθυνότητα και η εμπειρία των φορέων ως προς τη διαχείριση των πιστώσεων που έχουν στη διάθεσή τους.

Τονίζουμε στο σημείο αυτό ότι αν και έχουν ληφθεί μέτρα για τη ροή των χρηματοδοτήσεων από το ΠΔΕ προς τους δικαιούχους και την εξόφληση των δαπανών των έργων,παραμένουν αρκετά σημεία που επιδέχονται βελτίωσης για την άρση επικαλύψεων αρμοδιοτήτων και ασαφειών.Σκοπός μας είναι για άλλη μια φορά η απλούστευση των διαδικασιών αλλά κυρίως η ανάγκη για αποκέντρωση των αποφάσεων.

Η ανακολουθία των νόμων και η ασάφεια πολλές φορές ως προς την αρμοδιότητα των Περιφερειαρχών, μας καθιστά απαραίτητη την αναζήτηση μίας ακόμη φόρμουλας ώστε να θεραπεύσουμε αυτήν την αστοχία . Να μπορούν οι περιφέρειες να διαχειρίζονται τα χρήματα που τους αναλογούν με το μικρότερο διοικητικό κόστος και με τον απαιτούμενο έλεγχο.

Αναφορικά με τη ρύθμιση της μη προσκόμισης φορολογικής/ασφαλιστικής ενημερότητας για να γίνουν πληρωμές το τελευταίο δεκαπενθήμερο του 2012 (έληξε πλέον η ισχύς της θυμίζω), αυτό που μπορούμε να πούμε είναι, ότι επρόκειτο για μια όλως εξαιρετική ρύθμιση, που σκοπό είχε να διευκολύνει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων στο τέλος του έτους, με δεδομένες μάλιστα τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες και της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας.

Δώσαμε μία ένεση ρευστότητας στις επιχειρήσεις την ώρα που το Ελληνικό Δημόσιο χρωστά κοντά στα 9 δις!

Όταν έχεις ανεργία που ξεπερνά το 25%,οταν η χώρα είναι σε τροχιά ύφεσης για πέμπτο συνεχή χρόνο δεν μπορείς παρά να αποφασίζεις για το μέγιστο δυνατό επίπεδο διευκόλυνσης των επιχειρήσεων αναμένοντας τα μέγιστα δυνατά οφέλη για την οικονομία.

Στην συνέχεια του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου επιχειρήσαμε τον εξορθολογισμό των καταβαλλομένων παραβόλων που έχουν προβλεφθεί για την πιστοποίηση ασφάλειας σιδηροδρομικής επιχείρησης. Τα ύψη παραβόλων διαμορφώνονται πλέον σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα (από 1.500 – 20.000 ευρώ). Εξηγούμε ότι, τα παράβολα σε κάθε

περίπτωση εκφράζουν το διοικητικό κόστος πιστοποίησης και καλύπτουν τα έξοδα που προκαλούνται στο δημόσιο τομέα για την εξέταση φακέλου.

Στο βαθμό λοιπόν που το έξοδο αυτό καλύπτεται από τους φορείς, δεν επιβαρύνεται ο πολίτης μέσω φορολογίας για τη κάλυψη του.

Στα πλαίσια λοιπόν της απελευθέρωσης της σιδηροδρομικής αγοράς η δραστηριοποίηση νέων επιχειρήσεων δεν θα είναι τίποτα άλλο πάρα όφελος για την ελληνική οικονομία.

Γιατί όταν μιλάμε για επιχειρηματικότητα πρέπει να την στηρίζουμε κιόλας.

Δεν μπορεί να επιζητούμε επενδυτές για την εν λόγω αγορά και την ίδια ώρα να έχουμε τα υψηλότερα παράβολα στην Ευρώπη. Πρέπει να συνεχίσουμε στο δρόμο των διαρθρωτικών αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων.

Για να καταστεί η οικονομία θελκτική, ανταγωνιστική και μετρήσιμη

Μία οικονομία εξωστρεφής, φιλική στις επενδύσεις και στην επιχειρηματικότητα

Για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, νέες ευκαιρίες , νέες δυνατότητες για τις επιχειρήσεις.

Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι

Ο νέος αγορανομικός κώδικας σχετικά με τη διεύρυνση των περιόδων των εκπτώσεων και των προσφορών και την προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές

αποτελεί τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης και βρίσκεται στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης.

Αποτελεί ένα ακόμη εκσυγχρονιστικό βήμα

Χρειάζεται να διδαχθούμε από τις Ευρωπαϊκές πρακτικές και πολιτικές στο θέμα αυτό

Χωρίς δογματισμούς

Χωρίς σκοπιμότητες

Να προχωρήσουμε με βάση την κοινή λογική.

Η προαιρετική λειτουργία των επιχειρήσεων και των παντός είδους καταστημάτων τις δύο τελευταίες Κυριακές έδειξε ότι,-τηρουμένων πάντα των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας- στήριξε την εμπορική αγορά δεδομένου της μεγάλης πτώσης που αντιμετώπισε πριν την εορταστική περίοδο.

Ας προσεγγίσουμε ψύχραιμα το θέμα αυτό

Ας αναλογιστούμε τα πιθανά οφέλη για την οικονομία

Πάντα μέσα από τον διάλογο με τους σχετικούς φορείς και λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν τις προτάσεις τους.

Τέλος επιδιώξαμε με ρύθμιση του παρόντος υπό ψήφιση σχεδίου νόμου

την αναστολή των πλειστηριασμών για απαιτήσεις κάτω των 200.000 ευρώ για ένα ακόμη έτος, έως την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Μία ρύθμιση που έγινε αποδεκτή από όλους τους συναδέλφους!

Δώσαμε την ευκαιρία στους οφειλέτες να αναδιοργανωθούν

Να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους

Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης δεν σταματούν εκεί

Έχουμε παρουσιάσει στην Τρόικα μία σειρά δέσμης μέτρων προς ανακούφιση των δανειοληπτών και νοικοκυριών.

Εκ των πραγμάτων και λόγω της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών το ζήτημα αυτό παραμένει ανοικτό και στο στάδιο των διαπραγματεύσεων

Οι συζητήσεις όμως φτάνουν στο τέλος.

Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει γρήγορα η νομοθετική ρύθμιση

Γιατί η υποχρέωσή μας είναι να προστατεύσουμε εκείνες τις κοινωνικές ομάδες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση

Να τους δώσουμε μία ανάσα πνοής να ορθοποδήσουν

Να στηρίξουμε τους εισοδηματικά αδύναμους

Χωρίς αυτό να μας αρκεί , χωρίς αυτό να μας εφησυχάζει

Πολλά από αυτά που καλούμαστε να πράξουμε είναι κοινωνικά άδικα

Πολλές φορές κληθήκαμε να διαλέξουμε ανάμεσα στο κακό και στο χειρότερο

Εκεί όμως που δεν έχουμε καμία επιλογή είναι να αφήσουμε τα πράγματα να εκτροχιαστούν.

Κλείνοντας, να αναφερθώ επιγραμματικά στις δύο τροπολογίες που κατατέθηκαν από τους αρμόδιους Υπουργούς ενώ θα υπάρχει η ευκαιρία, αν χρειαστεί, στη δευτερολογία μου να γίνει εκτενέστερη αναφορά. Με τη πρώτη τροπολογία αναστέλλεται η αξιολόγηση των Διοικητών και Αναπλ. Διοικητών κατά ένα τρίμηνο και έως ότου συσταθεί η νέα επιτροπή αξιολόγησης για λόγους εύρυθμης λειτουργίας των νοσοκομείων ενώ η δεύτερη προβλέπει τη μεταφορά του προσωπικού του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών στην εταιρεία με την επωνυμία ΟΣΚ ΑΕ.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Οι διατάξεις του νομοσχεδίου αποτελούν ένα συνοπτικό, συνεκτικό νομικό κείμενο το οποίο ανταποκρίνεται στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Δεν υπάρχουν περιθώρια οπισθοδρόμησης.

Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη χώρα να γυρίσει πίσω.

Έχουμε καταφέρει με τεράστιες θυσίες του ελληνικού λαού να κρατήσουμε τη χώρα όρθια.

Να αντιστρέψουμε το κλίμα

Να ανακτήσουμε τη χαμένη μας αξιοπιστία

Με σκληρή δουλειά

Με αποφασιστικότητα

Με συλλογικότητα

Μπορεί η Χώρα να πετύχει τους στόχους της

Και θα τους πετύχει!

Σας ευχαριστώ!

Κατηγορία : ΠΟΛΙΤΙΚΑ


Τελευταία Νέα
Η εθελοντική ομάδα «IerapetraV2»
ΛΑΣΙΘΙ
Η εθελοντική ομάδα «IerapetraV2»
H μεγαλύτερη βροχόπτωση του νομού Λασιθίου στη Σητεία- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ 19 – 23 Οκτ. 2020-10-24
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
H μεγαλύτερη βροχόπτωση του νομού Λασιθίου στη Σητεία- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ 19 – 23 Οκτ. 2020-10-24
Με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης η γενική συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τένις
ΚΡΗΤΗ
Με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης η γενική συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τένις
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην 1η διαδικτυακή εμπορική έκθεση για τα Ελληνικά Τρόφιμα και Ποτά «FOOD MARKET SHOW 2020»
ΚΡΗΤΗ
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην 1η διαδικτυακή εμπορική έκθεση για τα Ελληνικά Τρόφιμα και Ποτά «FOOD MARKET SHOW 2020»
Έμπρακτη στήριξη από την Περιφέρεια Κρήτης σε όλες τις ομάδες ποδοσφαίρου της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας
ΚΡΗΤΗ
Έμπρακτη στήριξη από την Περιφέρεια Κρήτης σε όλες τις ομάδες ποδοσφαίρου της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας
Ματαίωση των Αγώνων Στίβου «ΝΕΣΤΟΡΕΙΑ», λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19)
ΛΑΣΙΘΙ
Ματαίωση των Αγώνων Στίβου «ΝΕΣΤΟΡΕΙΑ», λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19)
ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΛΑΣΙΘΙ
ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Διαδικασία πιστοποίησης χρήσης φυτοφαρμάκων από την Ένωση Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Διαδικασία πιστοποίησης χρήσης φυτοφαρμάκων από την Ένωση Σητείας
Εγγραφές στο Δημοτικό Ωδείο Σητείας «Ο Στρατής Καλογερίδης»
ΣΗΤΕΙΑ
Εγγραφές στο Δημοτικό Ωδείο Σητείας «Ο Στρατής Καλογερίδης»
Διαγραφή Αϊλαμάκη- Παπαδάκη από την ομάδα Καραμανωλάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Διαγραφή Αϊλαμάκη- Παπαδάκη από την ομάδα Καραμανωλάκη