Ερώτηση των Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Κρήτης για ακίνητα στο ΤΑΙΠΕΔ?

10 Προβολές

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
• Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
• Οικονομικών &
• Τουρισμού

Θέμα: «Χωρίς όρια, χωρίς δεσμεύσεις και κατά παράβαση κάθε έννοιας δημοκρατικού προγραμματισμού η προσπάθεια εκποίησης της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου στην Περιφέρεια Κρήτης».

Με την υπ’ αριθμ. 234/24.4.2013 (ΦΕΚ Β’ 1020), απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ), μεταβιβάζονται στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), 300 συνολικά ακίνητα σε ολόκληρη την χώρα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το ακίνητο της «πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών (ΠΑΒΓ)» συνολικής έκτασης 738 στρεμμάτων, στο Δήμο Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης (παρ. 17), το ακίνητο «Ξενία Καρτερού», συνολικής έκτασης 315 στρεμμάτων στον ίδιο ως άνω Δήμο (παρ. 27), το ακίνητο «Ακτή Καλού Χωριού», συνολικής έκτασης 47 στρεμμάτων, στο Δήμο Αγ. Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Κρήτης (παρ. 33) και αιγιαλός συνολικής έκτασης 37 στρεμμάτων, στη θέση «Τριόπετρα» του Δήμου Αγ. Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου Κρήτης (παρ. 17).
Τα ανωτέρω, μεταβιβάζονται, με το συνήθη απαράδεκτο τρόπο, στο ΤΑΙΠΕΔ «κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή.. με των επ’ αυτών κτισμάτων και εγκαταστάσεων» κατά πλήρη αναντιστοιχία με το υφιστάμενο τοπικό και περιφερειακό σχεδιασμό και παρά τις γνωστές εξαγγελίες αντίθεσης των φιλομνημονιακών παραγόντων. Συγκεκριμένα:

• Το ακίνητο της ΠΑΒΓ έχει ήδη ενταχθεί στο ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Γουβών, ως περιοχή οικιστικής ανάπτυξης (ΦΕΚ 60/ΑΑΠ/2010) ενώ σε μέρος της μεταβιβασθείσης στο ΤΑΙΠΕΔ έκτασης, στεγάζονται ήδη σχολεία, οι υπηρεσίες του νέου Δήμου Χερσονήσου, το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ-Ενυδρείο Κρήτης). Το δε ακίνητο «Ξενία Καρτερού Ηρακλείου», βρίσκεται εντός της Β΄ Αρχαιολογικής Ζώνης Αμνισού, θεωρείται έως ένα εξαιρετικό δείγμα της νεότερης ελληνικής αρχιτεκτονικής και έχει χαρακτηριστεί ως νεότερο μνημείο με την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/29073/592/09-05-2011 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ 121/Α.Α.Π./03-06-2011). Ο νέος Δήμος Χερσονήσου, ήδη με την υπ’ αριθ. 169/2011 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., αντιτίθεται ρητά και κατηγορηματικά στην παραχώρηση του ακινήτου της ΠΑΒΓ σε ιδιώτη επενδυτή και τονίζει «την ανάγκη αξιοποίησης της έκτασης από το Δήμο, με τη συνδρομή φορέων της κοινωνικής οικονομίας», ώστε να αναδειχθεί σε «πολιτιστικό-παιδαγωγικό πνεύμονα υπερτοπικής σημασίας», ενώ και για το Ξενία Καρτερού έχει επανειλημμένως αιτηθεί την αξιοποίησή του από το Δήμο με σκοπό τη μετατροπή του σε πολιτιστικό-μουσειακό-εκπαιδευτικό-επιμορφωτικό χώρο.
• Το ακίνητο «Ακτή Καλού Χωριού», στο Δήμο Αγ. Νικολάου είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος με το Π.Δ. 93/Δ/16.02.1990 και υπήρξε ένα από τα ακίνητα τα οποία σύμφωνα με τις εξαγγελίες του τότε αρμόδιου Υπουργού Πολιτισμού και
Τουρισμού κ. Π. Γερουλάνου θα παραχωρούνταν στο Δήμο Αγ. Νικολάου προς αξιοποίηση από και για την τοπική κοινωνία.
• Τέλος, η έκταση των 37 στρεμμάτων, στη θέση «Τριόπετρα» του Δήμου Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνου, είναι αιγιαλός, δηλαδή δημόσιο και κοινόχρηστο τμήμα που δεν αποτελεί ιδιωτική περιουσία του δημοσίου και δεν δύναται να παραχωρηθεί. Ο χαρακτηρισμός του ως αιγιαλός καθορίστηκε, κατόπιν σχετικής πρότασης της επιτροπής καθορισμού αιγιαλού – παραλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμόν 18177/18-7-2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 874/Δ’/17-8-2005). Κατά συνέπεια, στην έκταση αυτή, αποκλείονται χρήσεις, οι οποίες εμποδίζουν την ελεύθερη και ανεμπόδιστη επίσκεψη, παραμονή, διέλευση και κολύμβηση (ΣτΕ 3346/1999). Ανάλογη μέριμνα ως προς τις χρήσεις, απαιτείται και για το παράκτιο οικοσύστημα, με βάση τη νομολογία του ΣτΕ που χαρακτηρίζει τα παράκτια οικοσυστήματα ως ευπαθή (ΣτΕ 978/2005), κρίνει ότι χρήζουν αυξημένης προστασίας (ΣτΕ 1500/2000) και εκτιμά ότι είναι δεκτικά μόνον ήπιας διαχείρισης και ανάπτυξης (ΣτΕ 1790/1999, 1129/1999, 3344/1999).

Επειδή για μια ακόμα φορά, η αντίληψη της τρικομματικής κυβέρνησης περί ανάπτυξης εξαντλείται στην ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας, με έωλα επιχειρήματα

Επειδή η υποτιθέμενη «αξιοποίηση» των μεταβιβαζόμενων στο ΤΑΙΠΕΔ ακινήτων, προωθείται πέρα από κάθε έννοια δημοκρατικού προγραμματισμού, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία αξιολόγηση, καμία μελέτη και κυρίως, καμία ειλικρινής και ουσιαστική διαβούλευση με τους αυτοδιοικητικούς, παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς των περιοχών στις οποίες αφορά.

Επειδή η «αξιοποίηση», προωθείται κυριολεκτικά άνευ όρων και εν πλήρη απουσία ρητών δεσμεύσεων, όρων και προϋποθέσεων για την παροχή συγκεκριμένων κοινωνικών ωφελημάτων, από τους υποψήφιους επενδυτές και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των περιοχών αυτών.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
1. Σκοπεύουν να συνεχίσουν τη διαδικασία παραχώρησης, αντί να λάβουν υπόψιν τόσο τις έντονες αντιρρήσεις, όσο και τις εναλλακτικές προτάσεις των οικείων δήμων, των τοπικών φορέων, των κινημάτων πολιτών και εν τέλει, των τοπικών κοινωνιών για την αξιοποίηση των ακινήτων από φορείς της αυτοδιοίκησης και της κοινωνικής οικονομίας;

2. Σε ποιον ευρύτερο σχεδιασμό για την ανάπτυξη εντάσσεται η συγκεκριμένη μεταβίβαση και με ποιο δημοκρατικό προγραμματισμό και με τη συμμετοχή ποιων φορέων αποφασίστηκε;

3. Προηγήθηκε της εν λόγω μεταβίβασης στο ΤΑΙΠΕΔ, ειδική μελέτη ή εκτίμηση, μέσω της οποίας να τεκμηριώνεται με επάρκεια και πέρα από κάθε αμφισβήτηση, ότι η επιλογή της παραχώρησης σε ιδιώτες επενδυτές, είναι συγκριτικά αποδοτικότερη και ωφελιμότερη για τις τοπικές κοινωνίες, από τη λύση της παραχώρησης στους αυτοδιοικητικούς, παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς των περιοχών στις οποίες τα ακίνητα αυτά βρίκονται και εάν ναι, με βάση ποια ακριβώς κριτήρια;

4. Ποια είναι συγκεκριμένα, τα κοινωνικά ωφελήματα που θα προκύψουν από την παραχώρηση των εν λόγω ακινήτων και εκτάσεων σε ιδιώτες επενδυτές για τις τοπικές κοινωνίες, στις οποίες αυτά βρίσκονται και ποιες είναι οι συμβατικές δεσμεύσεις που θα υποχρεωθούν να αναλάβουν οι επενδυτές αυτοί, ώστε τα εν λόγω ωφελήματα να διασφαλιστούν σε όλη την έκταση του χρόνου παραχώρησης;

5. Προτίθενται να άρουν την παράνομη διαδικασία μεταβίβασης της έκτασης 37 στρεμμάτων στην περιοχή «Τριόπετρα» στο ΤΑΙΠΕΔ, καθότι, ως αιγιαλός, αποτελεί ιδιωτική περιουσία του δημοσίου και συνεπώς, δεν δύναται εκ του νόμου να μεταβιβαστεί στο Ταμείο;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Κριτσωτάκης Μιχάλης
Δερμιτζάκης Κωνσταντίνος
Διακάκη Μαρία
Ξανθός Ανδρέας
Σταθάκης Γιώργος

Κατηγορία : ΠΟΛΙΤΙΚΑ


Τελευταία Νέα
4 νέοι μόνιμοι γιατροί στο νοσοκομείο Σητειας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
4 νέοι μόνιμοι γιατροί στο νοσοκομείο Σητειας
Αναπτυξιακά θέματα και έργα του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου στη συνάντηση Περιφερειάρχη και Δημάρχου
ΛΑΣΙΘΙ
Αναπτυξιακά θέματα και έργα του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου στη συνάντηση Περιφερειάρχη και Δημάρχου
πρόσληψη προσωπικού από τον Αγροτικό Ελαιοκομικό Συνεταιρισμό Κρυών
ΣΗΤΕΙΑ
πρόσληψη προσωπικού από τον Αγροτικό Ελαιοκομικό Συνεταιρισμό Κρυών
Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης τίμησαν τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την στήριξη τους με σύγχρονο εξοπλισμό εκπαίδευσης
VIDEO ΛΑΣΙΘΙ
Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης τίμησαν τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την στήριξη τους με σύγχρονο εξοπλισμό εκπαίδευσης
Την παρέμβαση του Περιφερειάρχη Κρήτης ζήτησαν οι αγρότες της Ιεράπετρας για την διεκδίκηση πόρων για τις ζημιές
ΛΑΣΙΘΙ
Την παρέμβαση του Περιφερειάρχη Κρήτης ζήτησαν οι αγρότες της Ιεράπετρας για την διεκδίκηση πόρων για τις ζημιές
Στ. Αρναουτάκης: «Οι Περιφέρειες είναι ο βατήρας για το μεγάλο άλμα της ανάπτυξης»
ΑΠΟΨΕΙΣ
Στ. Αρναουτάκης: «Οι Περιφέρειες είναι ο βατήρας για το μεγάλο άλμα της ανάπτυξης»
2.800 επενδύσεις στην Κρήτη από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης (2014-2020).
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
2.800 επενδύσεις στην Κρήτη από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης (2014-2020).
Πρόσθετη χρηματοδότηση για την Ολοκλήρωση του Γηροκομείου Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙ
Πρόσθετη χρηματοδότηση για την Ολοκλήρωση του Γηροκομείου Ιεράπετρας
Τα πάχη μου τα πάθη μου
Χωρίς κατηγορία
Τα πάχη μου τα πάθη μου
Ευχαριστήριο Δημοτικού Σχολείου Πισκοκεφάλου
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο Δημοτικού Σχολείου Πισκοκεφάλου