Ερώτηση Δερμιτζάκη στον Υπουργό Υγείας για τα νοσοκομεία του νομού

6 Προβολές

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: Επιπτώσεις στην παροχή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Περίθαλψης από την συνεχιζόμενη υποβάθμιση της λειτουργίας των Νοσοκομείων – Κέντρων Υγείας του Νομού Λασιθίου.

Η κατάσταση της δημόσιας περίθαλψης στο νομό Λασιθίου διαρκώς επιδεινώνεται και προκαλεί έντονη ανησυχία και ανασφάλεια τόσο στους εργαζόμενους στο χώρο της υγείας όσο και στους πολίτες του νομού. Στη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού τόσο οι δήμοι του νομού όσο και οι σύλλογοι των εργαζομένων στο χώρο της υγείας, με ανακοινώσεις και κινητοποιήσεις ανέδειξαν τα προβλήματα της καθημερινής λειτουργίας χωρίς να παίρνουν καμία απάντηση. Η αποδιοργάνωση των νοσοκομείων, λόγω υποστελέχωσης, υποχρηματοδότησης και καταλήστευσης των ταμειακών διαθεσίμων τους με την αυθαίρετη μετατροπή τους σε ομόλογα κατά τη διαδικασία του PSI, έχει καταστήσει επισφαλή τη λειτουργία τους, ιδίως κατά τις εφημερίες και θέτει έτσι σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Η ανασφάλεια των κατοίκων και των εργαζομένων επιδεινώνεται τόσο από τη συνεχή φημολογία για καταργήσεις ή συγχωνεύσεις νοσοκομειακών μονάδων και κλινικών όσο και από την εδραιωμένη πεποίθηση ότι κριτήριο των όποιων αλλαγών δεν είναι η κάλυψη των αυξημένων αναγκών ιατρικής περίθαλψης των κατοίκων και των επισκεπτών, αλλά, αποκλειστικά και μόνο, η περικοπή δαπανών, εξαιτίας της μέχρι σήμερα ασκούμενης πολιτικής.

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν αφορά μόνο στους κατοίκους του νομού μας, οι οποίοι λόγω της διάλυσης της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης γενικά αλλά και της μείωσης του εισοδήματός τους, προστρέχουν στα νοσοκομεία για την παροχή υπηρεσιών υγείας. Αφορά και στους επισκέπτες. Ο νομός μας, ένας από τους πλέον τουριστικούς στην Ελλάδα, αυξάνει τον πληθυσμό του κατά τους θερινούς μήνες και η ύπαρξη αξιόπιστων υποδομών υγείας είναι απαραίτητος παράγοντας ανάπτυξης του ποιοτικού τουρισμού. Η επαπειλούμενη κατάρρευση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας στην περιοχή μας μπορεί να πλήξει ανεπανόρθωτα τη φήμη της

ως τουριστικού προορισμού, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την τοπική μα και την εθνική οικονομία.

Κοινό πρόβλημα όλων των νοσοκομείων του νομού μας είναι η υποστελέχωση σε ιατρικό, νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό. Αυτό επιδεινώνεται με την απόσπαση γιατρών και νοσηλευτών για την κάλυψη αναγκών άλλων νοσοκομείων.

Το δεύτερο κοινό πρόβλημα των νοσοκομείων είναι τα σχεδόν μηδενικά ταμειακά τους διαθέσιμα, λόγω του κουρέματός τους με το PSI, της δραστικής περικοπής της επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό και της – ουσιαστικά – στάσης πληρωμών που έχει κηρύξει ο χρεοκοπημένος ΕΟΠΥΥ. Αποτέλεσμα αυτών είναι τα σοβαρά προβλήματα στην προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, αντιδραστηρίων για την διενέργεια απολύτως απαραίτητων παρακλινικών εξετάσεων, στην πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για την προσωρινή έστω κάλυψη ελλείψεων σε ιατρικό, νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό καθώς και στην κάλυψη από ιδία έσοδα των απαιτούμενων «πρόσθετων» εφημεριών των ιατρών.

Ο δραστικός περιορισμός του κονδυλίου για «τακτικές» εφημερίες, σε συνδυασμό με το σκοπίμως ασαφές και πολύπλοκο νομικό πλαίσιο που τις διέπει, καθώς και οι ελλείψεις σε ιατρούς πολλών ειδικοτήτων, έχουν οδηγήσει σε απολύτως ανασφαλή εφημεριακή κάλυψη.

Ειδικότερα

Α) το Νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου το οποίο είναι το κεντρικό νοσοκομείο στα διασυνδεόμενα του Ν. Λασιθίου και εφημερεύει σε γενική εφημερία καθημερινά, αντιμετωπίζει τα παρακάτω προβλήματα:

* Εφημεριακά κενά σε σημαντικές ειδικότητες (αναισθησιολογικό και ακτινολογικό τμήμα, ορθοπεδική, ουρολογική και καρδιολογική κλινική), με συνέπεια οι εφημερίες να μην είναι ασφαλείς για πολλές ημέρες κάθε μήνα. Πώς μπορούν να εφημερεύουν ιατροί χειρουργικών ειδικοτήτων χωρίς την ταυτόχρονη εφημερία αναισθησιολόγων και πώς μπορούν να νοσηλεύονται με ασφάλεια ασθενείς σε τμήματα όπου δεν εφημερεύει κανένας ειδικός ή ειδικευόμενος ιατρός; Επίσης, πολλά έκτακτα περιστατικά τα οποία θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στο Νοσοκομείο, διακομίζονται σε νοσοκομεία του Ηρακλείου.

* Μετακινήσεις ιατρών, νοσηλευτών και άλλου προσωπικού προς άλλα Νοσοκομεία (κυρίως Ηρακλείου), την στιγμή που το συγκεκριμένο προσωπικό είναι ανεπαρκές ακόμα και για το ίδιο το Νοσοκομείο του Αγ. Νικολάου.

* Έλλειψη προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες (45% επί των οργανικών θέσεων), έλλειψη μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των Νοσοκομείων του Ηρακλείου ή των Χανίων. Οι ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού οδηγούν σε εξουθένωση το υπάρχον προσωπικό και στην διασπορά ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, φαινόμενο ιδιαίτερα έντονο στην ΜΕΘ, με τραγικές κατά κανόνα συνέπειες. Οι ελλείψεις σε τεχνικό προσωπικό οδηγούν σε δυσκολία αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων, όταν αυτά προκύπτουν εκτός πρωινού ωραρίου.

* Περικοπή προϋπολογισμού σε όλους τους κωδικούς από 30% έως 70%.

* Ελλιπής χρηματοδότηση λόγω της αδυναμίας του ΕΟΠΥΥ να πληρώσει τα χρέη του προς το Νοσοκομείο.

* Μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της Β2 φάσης λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών.

* Πολύμηνη καθυστέρηση στην πληρωμή των «τακτικών» εφημεριών των ιατρών και αβεβαιότητα για την πληρωμή τους εξαιτίας διαφορετικής ερμηνείας των νόμων που αφορούν στις εφημερίες, ανάμεσα στη διοίκηση του Νοσοκομείου και στην Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού Λασιθίου.

* Συχνές ελλείψεις σε απολύτως απαραίτητο υγειονομικό υλικό (πχ σύριγγες ινσουλίνης, ταινίες σακχάρου) και αντιδραστήρια (για CRP, Mayer κοπράνων, ανοσολογικές εξετάσεις), παρά τις μεγάλες προσπάθειες της Διοίκησης για προμήθειά τους.

Β) το Νοσοκομείο Ιεράπετρας, το οποίο καλύπτει επίσης μεγάλο μέρος των αναγκών του νότιου τμήματος του ν. Ηρακλείου, αντιμετωπίζει τα εξής προβλήματα:

* ο νέος οργανισμός του Νοσοκομείου καθιστά αδύνατη την 24ωρη λειτουργία βασικών κλινικών (παθολογική, καρδιολογική, παιδιατρική και πνευμονολογική) εξαιτίας της μείωσης του αριθμού των ιατρών. Στον προηγούμενο οργανισμό προβλέπονταν 57 οργανικές θέσεις ιατρών, υπηρετούσαν 35 και με τον νέο οργανισμό παραμένουν 27, με ορατό τον κίνδυνο απόλυσης αυτών που πλεονάζουν.

* Ο αριθμός των υπηρετούντων Παθολόγων δεν είναι επαρκής με αποτέλεσμα συχνά να μην εφημερεύει η Παθολογική κλινική τις 10 τελευταίες ημέρες κάθε μήνα. Η προσπάθεια που γίνεται τελευταία με μετακινήσεις Παθολόγων από το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου και το ΓΝ-ΚΥ Νεάπολης για κάλυψη εφημεριών στο ΓΝ-ΚΥ Ιεράπετρας, δημιουργεί προβλήματα στους μετακινούμενους ιατρούς.

* Παρά το γεγονός ότι το Νοσοκομείο ανήκει στην Γ΄ ζώνη και δίνεται η δυνατότητα στους επιμελητές να εκτελούν 11 εφημερίες, το ισχνό κονδύλιο για «τακτικές» εφημερίες δεν επαρκεί, με αποτέλεσμα ειδικότητες με

οριακή επάρκεια προσωπικού (Παιδιατρική, Καρδιολογική) να μην καλύπτουν τις εφημερίες ολόκληρο τον μήνα.

* Η αποζημίωση των «τακτικών» εφημεριών των ιατρών, μετά τον Ιανουάριο 2012, υποβάλλονται μετά την πραγματοποίησή τους σε οριζόντιες περικοπές, θέμα για το οποίο έχει επιδοθεί εξώδικο στην διοίκηση του Νοσοκομείου.

* Ελλείψεις τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων στο διοικητικό προσωπικό.

* Ελλείψεις μαγείρων καθώς έχουν συνταξιοδοτηθεί στο σύνολό τους.

* Ελλείψεις αναλώσιμων υλικών.

Γ) Το Νοσοκομείο Σητείας καλύπτει το ανατολικότερο άκρο του νησιού, και ανήκει στην κατηγορία ʼγονης και Προβληματικής Περιοχής τύπου Α΄. Καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρης της επαρχίας Σητείας, σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης. Επί πλέον, εξυπηρετεί τα νησιά Κάσο και Κάρπαθο, την Στρατιωτική Μονάδα Αεροπορίας Ζήρου, την Ναυτική Βάση Κυριαμαδίου, την Σχολή Αστυνομίας και το Τ.Ε.Ι Διατροφής και Διαιτολογίας Σητείας. Η πρόσβαση στην περιοχή, λόγω του χείριστου και απαξιωμένου οδικού δικτύου, είναι δυσχερέστατη. Επιπλέον:

* Εφημεριακά κενά παρουσιάζονται στις ειδικότητες καρδιολογίας, ακτινολογίας, αναισθησιολογίας, γυναικολογίας. Ειδικότερα, η παντελής έλλειψη καρδιολόγου έχει σαν συνέπεια, εκτός των άλλων, την αναστολή όλων των επεμβάσεων (Γενικής Χειρουργικής, Ορθοπεδικής, Μαιευτικής – Γυναικολογίας, Οφθαλμολογίας, Ουρολογίας) και τη διακομιδή των ασθενών στο νοσοκομείο Αγ. Νικολάου, το οποίο απέχει 1,5 ώρα από τη Σητεία, με ό,τι κόστος αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των ασθενών.

* Η πρόσληψη επικουρικών καρδιολόγων, οι οποίοι συνήθως δεν καταθέτουν αίτηση για διεκδίκηση της θέσης στη Σητεία, λύνει μόνο πρόσκαιρα το πρόβλημα καθώς ο μεγάλος αριθμός εφημεριών που τους επιβάλλονται, τους οδηγεί σε παραίτηση.

* Ας σημειωθεί ότι στον υπάρχοντα οργανισμό του νοσοκομείου Σητείας προβλέπεται μία μόνο θέση καρδιολόγου, πράγμα μη συμβατό με λειτουργία νοσοκομείου.

* Υπάρχει μείωση 30% του προϋπολογισμού για εργαστηριακά αντιδραστήρια, τη στιγμή που παρουσιάζεται αύξηση 30% των αιτούμενων εργαστηριακών εξετάσεων.

Επειδή η αξιοπρεπής και αξιόπιστη παροχή δημόσιων υπηρεσιών υγείας είναι αναγκαίος παράγων τόσο της ατομικής όσο και της κοινωνικής και οικονομικής επιβίωσης του νομού μας,

Επειδή ο ρόλος των νοσοκομείων έχει αυξηθεί λόγω της διάλυσης των άλλων δημόσιων υπηρεσιών υγείας,

Επειδή ο νομός μας, παρά τον αριθμό των νοσοκομείων που έχει, εξαιτίας πολυκεντρικότητας και πολύ κακού οδικού δικτύου, είναι υποστελεχωμένος τόσο σε ιατρικό όσο και σε νοσηλευτικό προσωπικό, σε σύγκριση με τους γειτονικούς του,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός,

* προτίθεται να ενισχύσει με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό τα νοσοκομεία του νομού ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής παροχή ιατρικών υπηρεσιών και η ασφαλής λειτουργία των εφημεριών;

* προτίθεται να διασφαλίσει την εξόφληση των χρεών των ταμείων μέσω του ΕΟΠΥΥ ώστε να λειτουργεί με ασφάλεια η τροφοδοσία τους με φάρμακα και αναλώσιμα;

* προτίθεται να προχωρήσει σε νέα νομοθετική ρύθμιση για τις εφημερίες καθώς και στην επιχορήγηση των νοσοκομείων με συμπληρωματικό ποσό που απαιτείται για εφημερίες, ώστε να εφημερεύουν όλα τα τμήματα με ασφάλεια;

* προτίθεται να λύσει νομοθετικά το πρόβλημα που προέκυψε με την πληρωμή των πρόσθετων εφημεριών;

* πώς προτίθεται να λύσει το θέμα των οριζόντιων περικοπών της αποζημίωσης σε ήδη εκτελεσθείσες εφημερίες;

* προτίθεται να ακυρώσει τους νέους οργανισμούς των νοσοκομείων Ιεράπετρας και Σητείας που υποβαθμίζουν τη λειτουργία τους, όπως είχε υποσχεθεί η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας;

Ο ερωτών Βουλευτής

Κωνσταντίνος Δερμιτζάκης

Κατηγορία : ΠΟΛΙΤΙΚΑ


Τελευταία Νέα
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
ΣΗΤΕΙΑ
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
ΚΡΗΤΗ
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Χωρίς κατηγορία
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης
ΛΑΣΙΘΙ
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης